Kanin

Populært familiedyr lever ofte kummerligt

Kaniner lever mange forskellige liv i Danmark, lige fra vilde kaniner, til slagtekaniner. Den største bestand af kaniner er dog de 160.000, der lever i private hjem, hvoraf 80 % er anskaffet som kæledyr. Trods det høje antal, er det de færreste kaniner, der får opfyldt en brøkdel af deres behov. Det oplever Dyrenes Beskyttelse på deres internater, hvor efterspørgslen på at indlevere kaniner er høj.

Skrevet af:
Fie Bau Madsen

Kaniner, der lever som familiedyr, burde i udgangspunktet leve det søde liv med masser af omsorg, aktivering og god velfærd, da de er anskaffet til at være en del af familien. Det er dog desværre langt fra tilfældet, hvilket en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse om familiedyr, gennemført i samarbejde mellem Center for Forskning i Familiedyr og Danmarks Statistik i 2021, beviste.

Denne problematik bekræftes også på Dyrenes Beskyttelses 10 internater, hvor kaniner fylder så meget, at flere af internaterne har udvidet deres kaninafdelinger de sidste par år.

I 2023 modtog dyreinternaterne 598 kaniner, og der kommer dagligt henvendelser fra kaninejere, der ikke længere ønsker at beholde deres kaniner. Desværre sidder kaniner i gennemsnit længere tid på internaterne og venter på nye hjem end hunde og katte, og derfor er internaternes kaninafdelinger ofte fyldt til bristepunktet.

Et misforstået dyr

Tal fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at ca. 70 % af kaniner holdes i bur, enten helt eller delvist. Mange af disse kaniner vil ikke have mulighed for at få stillet deres behov for fysisk aktivitet og stimulering.

- Dyrenes Beskyttelse håber på at kunne ændre på disse tal, og gennem oplysning og vejledning hjælpe folk til at give deres kaniner bedre forhold. Opfattelsen af kaniner som et let børnedyr, kommer desværre hverken dyrene eller familierne til gode, og derfor stiller vores internater også høje krav til de familier, der adopterer kaniner, forklarer Jens Jokumsen.  

Kaniner er et fantastisk dyr, som giver meget glæde i familien, hvis man sætter sig ind i dens behov og sørger for at opfylde dem.

- De er kloge dyr, som man kan lære tricks og de kan lære at komme, når man kalder. Derudover har de et skønt og interessant kropssprog, som kun kommer til udtryk, når de har plads nok. Kaniner skal minimum have 9 m2 plads og masser af frisk hø hver eneste dag og så har kaniner brug for artsfæller, da de er enormt sociale og da andre kaniner giver dem tryghed, forklarer Jens Jokumsen og fortsætter:

- Kaniner er kolonidyr, og hvis de ikke har artsfælder i deres liv, kan deres stressniveau blive så højt, at de ikke formår at spise den fiberrige kost, de har brug for. Det medfører en masse andre velfærdsproblemer såsom overvægt, problemer med soignering og adfærdsproblemer.   

Lovgivning kan afhjælpe problemerne

En mindre gruppe af familiekaninerne har det rigtig godt. Udtrykket ”frikaniner” dækker over en ny, positiv udvikling, hvor kaniner lever fritgående i hjemmet eller haven, og ejerne har ofte flere kaniner sammen.  Desværre er denne type kaninhold i mindretal, ifølge spørgeskemaundersøgelsen.

- Hvis kaninerne virkelig skal hjælpes, vil det kræve mere lovgivning på området. Der er i den danske lovgivning ikke nogen specifikke regler for hold af kælekaniner. Derfor er det kun de groveste tilfælde af vanrøgt, som vil være lovovertrædelser, og ikke generelt dårlig trivsel, forklarer Jens Jokumsen og fortsætter:

- Selvfølgelig gør lovgivning det ikke alene – der skal også masser af oplysning til; men nogle klare lovgivningsmæssige mindstekrav til hold af kaniner som familiedyr vil sende et vigtigt signal og sørge for, at familier overvejer det en ekstra gang, før de anskaffer sig en kanin til familien.

Kaninerne er ikke den lette kæledyrsløsning

Kaninen kan være et godt kæledyr, men den er ikke væsentlig lettere end en hund eller kat. Kaninen har nemlig mange behov, som skal opfyldes, for at den trives.

Kaniner bliver lige så gamle som hunde:

  • Kaniner kan blive op til 15 år gamle, og det er dermed et langvarigt ansvar, som følger med beslutningen om at anskaffe sig en kanin

Kaniner kræver plads og aktivering

  • Kaniner er bygget til masser af motion og har et stort behov for at grave, løbe og hoppe. Af den grund bør kaninen holdes på et areal, der minimum er 9 m2. Hvis de holdes inde, skal det gerne være helt frit

Kaniner er ikke børnedyr

  • Kaniner er fra naturens side byttedyr, og de er derfor ikke nødvendigvis glade for at blive løfte eller nusset

Kaniners foder skal bestå af 85% godt hø og græs, 10 % planter og urter og 5% foderpiller. Gulerødder gives kun som snacks

Kaniner skal til dyrlægetjek 1 gang om året


Kaniner er et familieprojekt

  • Dyrenes Beskyttelse anbefaler, at man ikke anskaffer sig en kanin som kæledyr til børn, men at man i stedet anskaffer kaninen som et familieprojekt