Pressede grise får klippet halerne af

Pressede grise får klippet halerne af

97 % af danske pattegrise halekuperes, selvom rutinemæssig halekupering er ulovlig. Halerne klippes af uden bedøvelse, hvilket er smertefuldt og gør halestumpen mere smertefølsom fremover.

Skrevet af:
Daniel Holmberg Jepsen

Derfor klippes halerne

Hallerne klippes af, fordi risikoen for halebid er meget stor i de industrielle svinestalde. Halebid er en stressreaktion, som opstår, når grisene overbelastes, for eksempel ved at gå for tæt sammen, eller hvis de mangler noget at beskæftige sig med og rode i. Halekupering er altså symptombehandling og løser ikke det egentlige problem. I stedet skal der sættes ind over for årsagerne til, at grise bider hale. Grisene skal især have mere plads og mere at lave. Systemet skal tilpasses grisen ikke omvendt.

Klagesag for hele haler

Ved kontrol har EU's kontrolmyndighed konstateret, at halekupering foregår rutinemæssigt i Danmark, og at myndighederne ikke kontrollerer efter reglerne. Dyrenes Beskyttelse har gennem flere år klaget til de ansvarlige danske ministerier, EU-kommissionen og Europaparlamentet. Dyrenes Beskyttelse påpeger igen og igen omfanget af halekuperinger, og de konsekvenser, det har for grisenes velfærd.

På ingen andre områder vil man acceptere en så konsekvent overtrædelse af lovgivningen uden konsekvens.

Sagen er endnu ikke afgjort, men Dyrenes Beskyttelse kæmper videre.

Hjælp burgrisene, og skriv under