Mink i bur
Foto: Dyrenes Beskyttelse

Resistente bakterier i minkproduktion

Nyt videnskabeligt studie viser, at der er tydelig sammenhæng mellem forbruget af antibiotika i danske minkfarmes produktionscyklus og høj forekomst af resistente sygdomsfremkaldende bakterier.

Skrevet af:
Johanne Gabel

Forskere har undersøgt sammenhængen mellem antibiotikaforbruget i minkfarmes produktionscyklus og forekomsten af antibiotikaresistente stafylokokker og coli-bakterier (Staphylococcus delphini og Escherichia coli). 

Mange resistente bakterier i mink

I alt 24 minkfarme, heraf 20 danske, to islandske og to hollandske, indgik i undersøgelsen, som blev gennemført ved at følge minkene gennem produktionen i 2018. Minkproduktion følger det samme forløb henover året, og minkene får antibiotika på bestemte tidspunkter ved eksempelvis fravænning og i vækstperioden.

Studiet fandt tydelig sammenhæng mellem brugen af tetracyklin i vækstperioden og høj forekomst af resistente E.coli-bakterier samt mellem brugen af både makrolider og tetracykliner i fravænningsperioden og høj forekomst af erythromycinresistente stafylokokker. Generelt fandt studiet høj forekomst af tetracyklinresistens på alle farme.

Betændelsesbakterier, der ikke kan behandles

Både tetracyklin og erythromycin er antibiotika, der bruges til at behandle mange forskellige slags betændelser hos mennesker. Resistens overfor den type antibiotika betyder, at det er sygdomsfremkaldende bakterier, der ikke er følsomme overfor de to typer antibiotika, som dermed ikke kan bruges til behandling af betændelsestilstande.

Det er Dyrenes Beskyttelses indstilling, at dyr skal behandles, hvis de bliver syge. Af hensyn både til dyrenes velfærd og for at undgå udvikling af antibiotikaresistente bakterier er det imidlertid vigtigt at sygdom minimeres ved forebyggelse, herunder ikke mindst at dyr huses og håndteres i henhold til deres naturlige behov og ikke holdes for mange dyr på for lidt plads.

Sammenhæng mellem antibiotikaforbrug og resistente bakterier i minkproduktion

Studiet fra DTU i samarbejde med andre forskningsinstitutioner og branchen hedder 'Association between Antibiotic Consumption and Resistance in Mink Production' og er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Antibiotics i juli 2022.

Du kan læse studiet her.