Sortbrogede grise i skovlandbruget Katrinelunden
Sortbrogede grise i skovlandbruget Katrinelunden

Ros til politisk planteudspil

Seks grønne organisationer roser planteudspil fra R: Afgørende for klima og miljø og første skridt mod nyt grønt eksporteventyr

Skrevet af:
Birgitte Iversen Damm
”Fødevareministeren har udtalt, at vi skal undgå, at Danmark ender som Kodak, der ikke kom med på de digitale kameraer i tide; altså at Danmark ikke når at investere i at blive en nævneværdig aktør i den plantebaserede udvikling. Det er vi helt enige i. Og gevinsterne er enorme for både dyr og natur”
- chefkonsulent Birgitte Iversen Damm fra Dyrenes Beskyttelse

Radikale Venstre har fremsat et forslag om en national handlingsplan for plantebaserede fødevarer. Som led i planen skal der frem mod 2030 afsættes fire milliarder kroner. Pengene skal gå til forskning og udvikling, afsætningsfremme, eksportordninger og omlægninger indenfor landbruget.

Forslaget hilses særdeles velkomment af de seks grønne organisationer bag visionsrapporten ”Fra Foder til Føde”, som er det alternative oplæg til en klimaplan for landbrugssektoren. De seks organisationer er Dansk Vegetarisk Forening, Plantebranchen, Rådet for Grøn Omstilling, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening og Greenpeace.

”Det vil være et flot skridt på vejen til at gøre Danmark til et af verdens førende lande indenfor plantebaserede fødevarer. Det vil give genlyd internationalt og sætte skub i omstillingen også i andre lande, hvis et stolt landbrugsland som Danmark investerer ambitiøst i plantebaserede fødevarer”, siger generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening, Rune-Christoffer Dragsdahl, som desuden er bestyrelsesmedlem i International Vegetarian Union.

I Plantebranchen ser sekretariatschef Frederik Madsen positivt på mulighederne for at branchen, under de rigtige statslige rammebetingelser, kan være med til at sikre fortsat høj beskæftigelse indenfor landbrug og fødevareproduktion:

”Det er en kendsgerning, at beskæftigelsen i det nuværende landbrug er faldende. Vi ser muligheder for at skabe nye danske arbejdspladser, op mod 5.000 i 2030. Potentialet er enormt, og nogle aktører i branchen oplever vækstrater på over 100 %, men vi kommer fra et meget lavt udgangspunkt. Derfor er det nødvendigt med statslige initiativer, der kan fremme produktudvikling, afsætning og eksport”, siger han.

Hent rapporten

Med rapporten ‘Fra foder til føde’ præsenterer et unikt grønt samarbejde den vision for dansk landbrug og fødevareproduktion. 

Bag den nye visionsrapport står Rådet for Grøn Omstilling, Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, Dyrenes Beskyttelse, Plantebranchen og Dansk Vegetarisk Forening.

Download rapporten her

For de seks organisationer er det afgørende, at en handlingsplan ledsages af konkrete mål, som arbejdet kan tilrettelægges i forhold til. Konkret foreslår de, at arealet dyrket med bælgfrugter til mennesker skal være tidoblet senest i 2025, og at eksporten af plantebaserede fødevarer i samme periode skal femdobles i forhold til i dag – og at økologi bør udgøre mindst halvdelen af de plantebaserede produkter og arealerne til dyrkning.

Organisationerne peger samtidig på, at udspillet fra Radikale meget vel kan vise sig ikke at være ambitiøst nok i forhold til, hvad der er behov for, hvis vi skal nå klimamålet og desuden sikre Danmark en rolle som verdensførende i plantebaserede fødevarer, hvilket også fødevareminister Rasmus Prehn for nylig udtalte var hans målsætning.

”Efter vores opfattelse bør investeringerne i udvikling af den plantebaserede sektor de kommende år som minimum være af samme størrelse som investeringerne i den animalske. At blive verdensførende kræver, at vi hurtigt får verdens højeste investeringsniveau per indbygger”, siger rådgiver Annika Lund Gade fra Rådet for Grøn Omstilling.

Hun peger på, at Novo Nordisk Fonden har besluttet slet ikke at støtte forskningsprojekter indenfor udvikling af husdyrproduktion, og at professor Claus Felby, som er vicepræsident i fonden, har påpeget, at omlægningen af vores landbrug kræver en massiv forskningsindsats i størrelsesorden med den, der lå bag den amerikanske månelanding i 1969.

”Fødevareministeren har udtalt, at vi skal undgå, at Danmark ender som Kodak, der ikke kom med på de digitale kameraer i tide; altså at Danmark ikke når at investere i at blive en nævneværdig aktør i den plantebaserede udvikling. Det er vi helt enige i. Og gevinsterne er enorme for både dyr og natur”, siger chefkonsulent Birgitte Iversen Damm fra Dyrenes Beskyttelse.

Organisationerne peger samtidig på, at en ambitiøs plantebaseret vision ikke kan stå alene, men skal bane vejen for en reel omstilling af landbruget fra foder til føde.

“Hvis vi skal nå klimamålet og passe godt på vores natur, kræver det en gradvis omstilling til et landbrug, der har langt mere fokus på produktion af økologisk, plantebaseret føde til mennesker frem for foder til dyr,” siger Rikke Lundsgaard, Landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

”Danmark kan umuligt løse opgaven med at leve op til de lovfæstede klimamål uden at reducere vores animalske landbrug markant og omstille til en langt større produktion af plantebaserede fødevarer. Det er glædeligt, at fødevareminister Rasmus Prehn lufter nye ambitioner om at sætte Danmark på kurs til at blive verdensførende på området, men det kræver også politisk vilje til at skrue ned for vores massive animalske produktion. Der skal satses på plantebaseret mad nu, ellers risikerer vi at fastholde dansk landbrug i produktionen af noget, der om få år vil være fortidens fødevarer ”, siger Tarjei Haaland, klimapolitisk rådgiver for Greenpeace i Danmark