Pressemeddelelse, 6. august 2019

Ros til styrelse for skærpet kontrol af dyretransporter

Siden 1. juli har Fødevarestyrelsen skærpet kontrollen med dyretransporter, og de første eksempler på effekten heraf kunne allerede ses under sidste uges hedebølge.

Image of Claus nielsen Lyckhage
Del artiklen på:
transport

For mere end et halvt år siden varslede Fødevarestyrelsen, at man skærpede kontrollen med dyretransporter, så transportørerne skal indsende transportlogbog til forhåndskontrol mindst 48 timer før afgang. Ændringen kom efter en lang række mediesager om utilstrækkelig logbogskontrol hos Fødevarestyrelsen.

Den nye praksis trådte i kraft d. 1. juli i år og allerede efter en måned er transportbranchen i oprør over det, de kalder ”rigide regler”. Men hos Dyrenes Beskyttelse hilser man den nye praksis velkommen og glæder sig over, at Fødevarestyrelsen er trådt i karakter over for en branche, som i årevis har haft alt for lempelige vilkår ift. at sikre dyrevelfærden.

”Det er kritisk vigtigt, at styrelsens dyrlæger har de forhold, der er nødvendige for at kunne kontrollere, om reglerne overholdes, som fx bedre tid til at godkende logbøger, så man sikrer, at den pågældende transport kan gennemføres uden overtrædelser af dyrevelfærdsreglerne. Det har de hidtil ikke haft, viser både ministeriets og dyrlægeforeningens undersøgelser. Det er vigtigt, at der nu kommer styr på godkendelser, kontrol og sanktionering, og vi bakker op om styrelsens vurdering af, hvad der skal til for at ændre den alt for lemfældige praksis, der har været,” siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse.

Kontrollen har sejlet i årevis

Gentagne afsløringer har vist, at kontrollen af logbøger har sejlet i årevis.

”Nu strammer Fødevarestyrelsen op, og det må branchen indstille sig på. Branchen klager og fremhæver flere sager, hvor det ellers var helt korrekt af Fødevarestyrelsen at stoppe transporten. Det er fx sager, hvor transportøren havde for mange grise på lastbilen, eller hvor transportøren forsøgte at køre med hundredevis af grise midt under den europæiske hedebølge i lastbiler uden køleanlæg. Jeg er meget glad for at se, at den nye kontrol fanger sager som disse. Det er jo netop en kontrol, der virker,” siger Britta Riis.

Når transporten bliver standset, fordi den ikke ville være lovlig at gennemføre, er det naturligvis nødvendigt for transportøren at ændre planer.

Det er omdiskuteret, om det EU-retsligt overhovedet er tilladt for Fødevarestyrelsen at godkende mindre ændringer i logbogen hurtigere end 48 timer. Styrelsen siger nej, branchens advokater siger ja. Skulle det vise sig at være muligt, så skal det under alle omstændigheder ikke betyde, at styrelsens dyrlæger presses til hastværk og sjusk, lyder opfordringen fra Dyrenes Beskyttelse.

”Det skal ikke betyde, at der spekuleres i transporter på kanten af det lovlige eller ligefrem ulovlige, fordi det er omkostningsfrit, hvis man er så uheldig at blive taget i kontrollen. Det er jo trods alt stadig kun hver tiende udkørende lastbil, der på samlestaldene bliver kontrolleret for om der fx er for mange grise på i forhold til det tilladte og på den baggrund kan få behov for en hurtig ændring i logbogen,” påpeger Britta Riis.  

Hvis der skulle blive indført en haste-ekspedition af logbogsændringer, er det afgørende at det sker med ekstra ressourcer til Fødevarestyrelsen, og det må og skal være branchen selv, der betaler, siger Britta Riis, som også påpeger, at kun gennem en fuldt gebyrfinansieret model sikres motivationen for at gennemtænke transporten fra start til slut.

Appel til politikere om opbakning

Dyrenes Beskyttelse håber, at politikerne på trods af nye ordførerskaber og udskiftninger, vil huske på, at Fødevarestyrelsen har arbejdet med meget begrænsede ressourcer til kontrol af et stadigt stigende antal eksporter af levende dyr. Derudover har de været underlagt et hårdt pres fra branchen, som har presset styrelsen med flere retssager, som styrelsen så godt som hver gang har vundet. Det fremgår af en redegørelse til ministeren fra juli sidste år.

”Lad nu ikke branchen få held med at presse styrelsen til igen at lade transporter køre uden at de bliver godkendt på et ordentligt grundlag, men bak op om den offentlige myndighed, som har til opgave at sikre dyrevelfærden hos de over 9 millioner danske grise, der hvert år sendes ud på lange dyretransporter på de europæiske landeveje,” lyder appellen fra Britta Riis til politikerne på Christiansborg.

  • Del artiklen på: