Halekupering

Rutinemæssig halekupering

EU-rapport slår fast, at der foregår rutinemæssig halekupering i Danmark, selvom det
har været forbudt i mange år.

Skrevet af:
Marie Hougaard

EU-Kommissionens kontrolenhed, kaldet Sante F, slår fast i ny rapport, at der foregår rutinemæssig halekupering i Danmark. Det har været forbudt at halekupere grise rutinemæssigt i mere end 20 år, men alligevel bliver 98,5 pct. af de danske grise halekuperet. Det skriver kontrolenheden i ny rapport, der er lavet på baggrund af besøg i danske besætninger i efteråret 2017. Landmændene halekuperer for at undgå halebid, som er en stressreaktion hos grise. Stressen opstår på grund af blandt andet dårlige forhold med for lidt plads og for lidt at rode i og beskæftige sig med.

"EU-kontrollen konkluderer, at der sker rutinemæssig halekupering af grise i Danmark. Det sker for at  kunne producere billigere med mindre plads og med mindre beskæftigelse til grisene i form af fx halm. I stedet burde man give grisene bedre forhold og lade dem beholde halerne, sådan som Dyrenes Beskyttelse i årevis har krævet det, siger Birgitte Damm, chefkonsulent for grise i Dyrenes Beskyttelse."

Rapporten bakker altså op om Dyrenes Beskyttelses forslag om, at man skal give grisene mulighed for at udleve deres naturlige adfærd med ordentlige forhold.

Kritik af indsats

Ikke kun den rutinemæssige halekupering, men også indsatsen mod den møder kritik i rapporten. Her noterer EU sig nemlig, at både svineproducenter, dyrlæger og Fødevarestyrelsen på hver sin måde bidrager til, at 98,5 pct. af de danske grise bliver halekuperet. Kontrolenheden skriver i rapporten, at Fødevarestyrelsen ikke gør nok for at sikre, at forbuddet mod rutinemæssig halekupering bliver overholdt. EU giver desuden Danmark instruks om at rette op på det, så vi i fremtiden overholdet EU's direktiv om beskyttelse af svin.

"Kritikken svarer i det store hele til kritikken for otte år siden, hvor der sidst var EU-kontrol af, om reglerne om halekupering overholdes i Danmark. Nu skal der altså strammes gevaldigt op. En sag om traktatbrud kan nærme sig, og vi kan håbe, det gør indtryk, når respekten for loven og grisenes velfærd ikke gør det,” siger Birgitte Iversen Damm.

 

Ingen krølle på halen

Halekupering er et indgreb, der typisk udføres, når grisen er to-tre dage gammel. Landmanden klipper grisens hale med en elektrisk brænder, og det er tilladt at klippe op til halvdelen af halen af. Det gør ondt på grisen, og øger risikoen for smerter resten af grisens liv, da indgrebet fører til ændringer i halestumpens nerveender.