Kalve i transportvogn
Foto: Animal Welfare Foundation

Så er det nu, EU: Stop de plagsomme dyretransporter

Torsdag bliver en afgørende dag for dyr i Europa. Et undersøgende udvalg beslutter sig for vigtige anbefalinger til nye EU-regler for dyretransport. Dyreværnsorganisationer presser på for reelle ændringer

Skrevet af:
Søren Krogsgaard

Vores bud på nye regler

  • Erstat transport af landbaserede opdrættede dyr med eksport af kød, slagtekroppe og genetisk materiale til ikke-EU-lande
  • Indfør maksimale transporttider for arter og dyrekategorier - med en maksimal rejsetid på otte timer for voksent kvæg, svin og får og fire timer for fjerkræ og kaniner
  • Forbyd transport af ikke fravænnede og drægtige dyr
  • Indfør artsspecifikke krav til kommerciel flytning af fisk og hvirvelløse dyr, laboratoriedyr, katte og hunde.
  • Indfør klare definitioner og artsspecifikke regler for flytning af dyr inden for EU, herunder strengere og centraliserede systemer til godkendelse af husdyrkøretøjer, der bruges til at flytte dyr inden for EU

Denne uge kan blive afgørende for beskyttelsen af dyr i EU.

På torsdag den 2. december stemmer medlemmerne af et undersøgende udvalg (ANIT) om udkastet til anbefalinger om ændringer af EU's regler for transport af dyr. Det sker efter, at udvalget det seneste år har gennemgået medlemsstaternes implementering af EU-regler og håndhævelse af dem fra Europa-Kommissionen. Efter endelig vedtagelse vil anbefalingerne indgå som en væsentlig del af revisionen af transportreglerne i 2023.

Eurogroup for Animals, som Dyrenes Beskyttelse er del af, har i årtier kæmpet for at stoppe transport af levende dyr. Sammen med de andre medlemmer har vi skitseret, hvordan en ny transportforordning bør reducere, forbedre og erstatte transport af levende dyr med handel af kød/kroppe og genetisk materiale. Forslag som er i tråd med anbefalingerne fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, World Animal Health Organization og Federation of the Veterinarians of Europe.

- I årenes løb har vi været vidne til uendelige og undgåelige lidelser: Dyr proppet på overfyldte og uegnede lastbiler og fartøjer samt transport af dyr, der er uegnede til transport såsom gravide, unge eller tilskadekomne dyr. Tragedierne til søs og på vejene har givet ANIT-udvalget tilstrækkeligt med beviser til at stoppe transport af levende dyr”, siger Reineke Hameleers, direktør for Eurogroup for Animals.

Og stærke stemmer i udvalget bakker op om et stop for lange transporter og transporter af sårbare dyr:

- Vi burde skamme os, hvis vi lader dette fortsætte, mens vi har magten til at stoppe det”, siger Anja Hazekamp, MEP (The Left), næstformand for ANIT-udvalget og formand for den tværgående gruppe om dyrevelfærd og beskyttelse.

Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse opfordrer også udvalgets medlemmer til at foreslå reelle ændringer.

- Det er afgørende, at udvalget sender et stærkt signal til parlamentet om, at transport af levende husdyr og fisk fremover skal tage langt større hensyn til dyrenes velfærd og den offentlige sundhed.   

Spæde kalve kan ikke vente

Britta Riis understreger, at Dyrenes Beskyttelse sideløbende arbejder for et dansk forbud mod lange transporter af spæde kalve.

Aktindsigter og videooptagelse har afsløret, at kalvene transporteres i strid med EU's transportforordning, da de skrøbelige kalve ikke sikres vand eller mælk under de op til 17 timer lange transporter. Dokumentationen viser også, at lovgivningen på området er utilstrækkelig. Derfor kræver Dyrenes Beskyttelse loven ændret med krav om et fuldstændigt forbud mod lange transporter af kalve under otte uger.

- Spæde kalve er tydeligvis ikke egnede til lange transporter, og fødevareministeren bør hurtigst muligt forbyde det. Her kan vi ikke vente på processen i EU-systemet, siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse.

EU's transportregler giver de enkelte medlemslande mulighed for at forbyde transporter af udvalgte dyregrupper, som af særlige grunde vurderes ikke at være egnet til transport.