Kvæg på græs
Foto: Dyrenes Beskytttelse

Så gik den ikke længere: Tre landmænd må aldrig have med dyr at gøre igen

Tre landmænd fra Lolland skal finde sig noget andet at lave. Efter at de gentagne gange har behandlet deres dyr uforsvarligt har en dommer nu permanent frakendt dem retten til at have med dyr at gøre. Det glæder Dyrenes Beskyttelse

Skrevet af:
Søren Krogsgaard

Dommen afsagt ved Retten i Nykøbing Falster den 23. maj afslører omfattende vanrøgt begået af tre landmænd. De tre personer blev fundet skyldige i grov uforsvarlig behandling af kvæg og andre dyr. Dyrene har blandt andet lidt under mangel på tilstrækkelig mad, vand og passende levesteder. De tre landmænd blev frakendt retten til at eje, bruge, passe eller slagte dyr for bestandigt. Det glæder Dyrenes Beskyttelse.

"Dommen sender et vigtigt signal om, at grov dyremishandling ikke tolereres i vores samfund," siger Yvonne Johansen, dyreværnschef hos Dyrenes Beskyttelse.

Men sagen viser også, hvor meget det kræver at sætte en stopper for vanrøgt af dyr. Sagen begyndte i 2019, da Dyrenes Beskyttelse modtog gentagne henvendelser fra bekymrede borgere om dyremishandling på forskellige ejendomme. De lokale, frivillige kredsformænd tog flere gange ud til adresserne, hvor de dokumenterede kritiske forhold for dyrene og fik sat gang i en politianmeldelse.

Dyrenes Beskyttelse, politiet og Fødevarestyrelsen har siden besøgt ejendommene gentagne gange. Landmændene er blevet udsat for talrige tilsyn, opfølgende besøg og skriftlige påbud, hvilket til sidst førte til afgørelsen i retten, der også gjaldt betingede fængselsdomme på henholdsvis fem, seks og otte måneders fængsel.

"Det har krævet en ihærdig indsats fra bekymrede borgere, Dyrenes Beskyttelse og ikke mindst politi, Fødevarestyrelsen og anklagemyndigheden at få sat en permanent stopper for vanrøgten. Vi arbejder for at øge strafferammen og gøre det lettere at fjerne dyr i disse sager. Men lige nu er det afgørende, at de ansvarlige ikke længere får lov til at beskæftige sig med dyr, så vi kan forhindre yderligere lidelser."

Dyrenes Beskyttelse har siden sagens start forsøgt at sikre dyrene bedre forhold gennem dialog med ejeren. Det lykkedes blandt de lokale kredsformænd at få flyttet et større antal heste, gæs og katte.

Så dårlige var forholdene for dyrene

To af personerne i sagen havde ansvaret for pasningen af dyrene, mens den tredje blev dømt som ejer af ejendommene og dyrene for at have overladt dem i uforsvarlige forhold uden tilsyn. Sammen blev de fundet skyldige i en række alvorlige overtrædelser af dyrevelfærdsloven, der afslørede omsorgssvigt og grov vanrøgt. Sagen dokumenterede, hvordan dyrene blev efterladt i uacceptable forhold, hvor de manglede adgang til basale nødvendigheder som mad, vand og ly. Flere dyr blev fundet stående i mudder til knæene uden mulighed for at finde tørt leje. Flere af dyrene var underernærede, med ribben og hofteben tydeligt fremtrædende, og nogle var så svage, at de måtte aflives på stedet.

Et særligt hjerteskærende tilfælde involverede en tyrekalv, der blev fundet liggende apatisk i en våd boks uden adgang til foder og vand, så afkræftet og nedstemt, at den måtte aflives umiddelbart. En anden sag omfattede en ko, der var så mager og haltende, at den knap kunne stå, og som led af stødvis vejrtrækning. På trods af gentagne påbud fra myndighederne blev dyrenes forhold ikke forbedret, hvilket førte til fortsatte lidelser og nød.

Dommen blev skærpet på baggrund af de tiltaltes tidligere overtrædelser af dyrevelfærdsloven. Flere af de dømte har gentagne gange fået advarsler og påbud for ikke at opretholde forsvarlige forhold for dyrene. Deres historik inkluderer tidligere bøder for manglende pleje og indhegning af dyr samt gentagen undladelse af at efterkomme myndighedernes påbud.

Disse gentagne forseelser og den manglende vilje til at forbedre forholdene har bidraget til de skærpede straffe, hvor de alle er blevet frakendt retten til at eje, bruge, passe eller slagte dyr for bestandig.

"Vi kommer selvfølgelig også til at tjekke op på, om de efterlever dommen. Lige nu er der, så vidt vi ved, stadig dyr på nogle af adresserne," siger Yvonne Johansen