slået sti

Sådan gør du haven vild: Indret din have efter forholdene

Hvis du vil skabe en vild have med masser af liv, er det vigtigt at se nærmere på havens forhold og tilpasse sig dem. Det kan være niveauet af lys og skygge, næringen i jorden og mængden af fugt og vand. Selv gennem små justeringer kan du gøre en kæmpe forskel for de vilde dyr og planter i din have.

Skrevet af:
Mikkel Dohn

Langt de fleste jorder i Danmark er meget næringsrige og fulde af kvælstof. Vokser græsset godt, grønt og tæt, og trives brændenælderne i hjørnerne, er jorden rig på næring.

Problemet er, at de danske planter, som er mest truet, også er dem, som trives bedst på nærringsfattige jorder. De kan godt vokse i fed muld, men de bliver udkonkurreret af de arter, der vokser hurtigt på Danmarks mange vel- og overgødede arealer. Brændenælder og skvalderkål er kendte eksempler herpå.

Hold igen med gødningen

Vil du have mere natur og liv i din have, skal du derfor fjerne næring i stedet for at tilføre den. Det vil sige, at du IKKE skal sprede gødning i haven. Fjern græsafklip og plantemateriale fra græsplænen, og læg det i køkkenhaven eller på kompostbunken. Det kan tage mange år at trække næring ud af jorden, men ret hurtigt begynder man at kunne se en lille forskel i plænen. Nye arter får plads, når græsset ikke dominerer det hele. Dermed får du en større diversitet af både planter og de dyr, der er afhængige af de sarte urter og planter.

Erfterlign naturen og skab nicher

Der er forskellige måder at hjælpe den vilde have lidt på vej. Efterlign naturen, der typisk består af mange små nicher, og brug det til opbygningen af haven. Er du så heldig at have en gårdsplads eller en gammel terrasse, du kan fjerne, er der god mulighed for, at jorden her er sandet.

Her kan du udså frø af lokale, vilde planter som timian, blå slangeurt, gul snerre eller den vellugtende kamille. Lad altid nogle af frøene blive tilbage, så planten kan selvså igen. Luger du græsset væk løbende, får du med årene en smuk blomstrende plads.

Du kan også lave et afgrænset overdrevsbed med næringsfattigt sand for at kompensere for en meget fed muldjord eller etablere et skovbed i skyggen af krattet, hvor der er mørkt og fugtigt. Udnyt på den måde din haves særlige forhold.

God fornøjelse!

Få mere inspiration til, hvordan du kan skabe mere vild natur, hvor du bor

Foto: Katrine Turner

3 tips til en vildere have

  • Skab nærringsfattig jord ved at fjerne græsafklip og plantemateriale
  • Lav nicher i haven, som fremmer forskellige slags biotoper
  • Saml frø af vilde blomster, og så dem ud i indkørslen, terrassen eller på gårdspladsen

Vores Natur

Organisationerne Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse, KFUM Spejderne, og Praktisk Økologi er gået sammen om at skabe ’Vild Natur, Hvor Du Bor’. Følg med på de enkelte organisationers hjemmesider for at se mere og følge med i gode tips og tricks, arrangementer, kurser og events.