sydvendt skrå

Sådan gør du haven vild: Skab varme i haven med stensætninger

Hvis du gerne vil gøre haven attraktiv for dyr og insekter, og dermed bidrage til at øge biodiversiteten, er det vigtigt at sørge for varme i haven. Mange dyr, har nemlig brug for varmen for at kunne fungere og komme op i omdrejninger. Varmen kan du sikre på flere forskellige måder.

Skrevet af:
Pernille Schousboe

Rigtig mange dyr er vekselvarme, hvilket betyder, at de skal bruge solen til at blive varmet nok op for at kunne fungere. De dyr kan du hjælpe ved at have stendynger i haven.

Stendyngerne skal gerne placeres et sted, hvor solen rammer stenene og opvarmer dem tidligt på dagen. Firben og padder vil udnytte den varme plads til at varme sig op om morgenen. Mange smådyr som biller, sommerfugle, vilde bier og edderkopper vil kunne bruge hulrummene mellem stenene til at overvintre eller gemme sig i. Humlebierne er meget glade for stengærder til både at overvintre i og lave deres reder.

En stenbunke, stensætning eller et dige, er et smukt og sjovt tiltag at lave i haven. Det kan bruges til at lave rum eller til at afgrænse en terrasse. At arbejde med sten er tungt, men til gengæld giver det et fantastisk levested for mange arter. Du skal være forsigtig, når du stabler stenene, og lade de store sten ligge i bunden for at skabe stabilitet.

Sørg for, at hældningen ikke er for stejl, så stenene ruller ned. Du skal så vidt muligt undgå at bruge mørtel, da det gør hullerne mellem stenene mindre og dermed forhindrer nogle arter i at få plads.

Sydvendt jord er insekternes favorit

Bar, sydvendt jord, gerne som en lille vold eller på en skråning, er guld værd for insekter, bier og hvepse. Den tørre, sydvendte jord virker som en radiator, og den bare jord er gode ynglepladser for de mange arter af jordlevende, danske vilde bier og hvepse. De graver gange i jorden og lægger deres æg dernede og dør. Til foråret kravler den nye generation af jordbier og -hvepse op ad jorden for at lede efter et passende sted, hvor de kan bygge rede og lægge æg.

Sandet jord er bedst

Hvis du er heldig at have sandet jord i din have, er det meget nemt at anlægge en plet med sydvendt, bar jord. Blotlæg noget af jorden på en sydvendt skråning, eller lav din egen lille vold, der løber fra øst mod vest, så solen kan varme jorden op, og regnvand kan løbe væk. 

Har du som så mange andre en have med god, fed havemuldjord, som er blevet gødet i mange år, er det en god ide at finde noget sand. Det nemmeste er at lave en god fast sandbunke eller en vold, som let forbliver tør og varm.

På sådan et område kan du også så nogle af de mere sjældne planter ud, der trives på nærringsfattig jord. De klarer sig fint i den tørre jord, og da de vokser langsomt og ikke bliver så store, kan der sagtens være plads til både planter og bier. Så længe der er lidt bar jord imellem dem, skal bierne nok finde ned mellem planterne.   
 

Få mere inspiration til, hvordan du kan skabe mere vild natur, hvor du bor

Foto: Katrine Turner

3 tips til en vildere have

  • Sørg for, at der er sten i haven på solrige steder
  • Husk, at stenbunker eller stengærder er smukke og kan laves selv
  • Lav en sydvendt skråning med en bunke sand, og lad evt. truede, vilde blomster gro på den nærringsfattige jord

Vores Natur

Organisationerne Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse, KFUM Spejderne, og Praktisk Økologi er gået sammen om at skabe ’Vild Natur, Hvor Du Bor’. Følg med på de enkelte organisationers hjemmesider for at se mere og følge med i gode tips og tricks, arrangementer, kurser og events.