vandsump

Sådan gør du haven vild: Sørg for adgang til vand

Hvis du vil du sikre, at din vilde have er egnet for dyr og insekter, så er det helt centralt at fokusere på adgang til vand.

Skrevet af:
Pernille Schousboe

Vand er utrolig vigtigt i den vilde have. Det er både vigtigt for dyr på land og selvfølgelig for dem, der lever nede i vandet. Der er langt mellem vandhuller i vores landskab, og da alle levende væsner har brug for vand, kan det hurtigt blive en lang rejse for små dyr, især hvis de ikke kan flyve.

Alle former for vand i haven hjælper, hvad enten det er en stor sø eller bare en underskål eller et gammelt fuglebad, der fyldes op regelmæssigt med rent vand. Så alle med enten altan eller selv en lille have kan være med.

Undgå at dyrene drukner

Underskålen er god til, at dyr kan komme forbi og drikke en slurk vand. Om det er gærdesmutten, pindsvinet eller blåfuglen, er de alle glade for at få noget vand at drikke. Sørg for, at der ligger noget - eksempelvis bark - og flyder i vandet, som insekterne kan lande på, så de ikke falder i og drukner. En lille skål med vand er også rigtig god på altanen eller terrassen til de dyr, der kommer forbi.

Vand i den store have

En havedam har plads til, at en masse dyr lever nede i vandet, så den giver naturligvis mere liv i haven end underskålen. Hvis du har plads til at lave en havedam, skal den helst ligge i fuld sol, så solen kan varme den op tidligt på foråret. Hvis du laver en jordvold eller stensætning i den nordlige ende af dammen, reflekterer det solens stråler og varmer dermed vandet hurtigere op, så de dyr, der lever i vandet, får en dejlig tidlig start på sæsonen. Samtidig er det fint, hvis søen også er lidt lavere i den nordlige ende. Det varmer også vandet hurtigere op.

Den frostfri havedam 

Der er ikke nogen størrelsesbegrænsninger på havedammen andet en din haves grænser. Til gengæld skal den være mindst 70 cm dyb, hvis den skal være frostfri i bunden om vinteren. På den måde sikrer du, at smådyr kan overvintre, selvom frosten bliver hård. Jo større dammen er, jo nemmere er det at finde en god balance for vandkvaliteten. Små søer kan godt blive meget grønne, hvis de ikke bliver renset for alger ind i mellem, for det er svært at sikre, at der ikke kommer en masse kvælstof med regnvandet ned i søen. Du kan eventuelt kickstarte din dam med en spand vand fra et nærliggende vådområde, så får du en masse smådyr og insekter i søen med det samme.

Plads til haletudser 

Havedammen er et perfekt sted for skrubtudsen at lægge sine æg i foråret. Både børn og nysgerrige sjæle kan have meget fornøjelse af at følge haletudserne gennem hele deres opvækst fra æg til søde, små minitudser.

Regnvandsbed hjælper både dyr og bygninger

Et sumpbed eller regnvandsbed er også en god ting at anlægge i haven. Det kan eventuelt etableres i forbindelse med nedløbsrør fra bygninger, hvor du graver en lille grøft, der løber væk fra bygningen. Så opsamler du både regnvand i haven og leder det væk fra huset og kloaksystemerne samtidig med, at du laver et lille fugtigt område, som havens skrubtudser og andre padder kan søge tilflugt i. Du kan finde inspiration til sumpplanter ved gamle moser og søer samt i plantecenteret. Der er mange spændende planter at vælge mellem. De skal blot kunne klare både tør og meget våd jord.
 

Få mere inspiration til, hvordan du kan skabe mere vild natur, hvor du bor

Foto: Katrine Turner

3 tips til en vildere have

  • Sørg for, at der er vand i haven – både baljer, underskåle og fuglebade
  • Placer et sumpbed eller regnvandsbed i forbindelse med eksempelvis tagrender til gavn for regnvandsafledning, padder og andre dyr
  • Hvis du har plads, kan du anlægge en havedam, der er mindst 70 cm dyb

Vores Natur

Organisationerne Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse, KFUM Spejderne, og Praktisk Økologi er gået sammen om at skabe ’Vild Natur, Hvor Du Bor’. Følg med på de enkelte organisationers hjemmesider for at se mere og følge med i gode tips og tricks, arrangementer, kurser og events.