Sådan Ligger Landet 2016

Sådan Ligger Landet - tal om landbruget 2016

I dag udkommer ”Sådan Ligger Landet – tal om landbruget 2016” fra Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening. Udgivelsen sætter tal på landbrugets konsekvenser for natur, miljø, klima, sundhed og dyrevelfærd.

Skrevet af:
Katherina Petersen

Danmark er med 56 pct. opdyrket land det mest intensivt dyrkede land i Europa, og sammen med Bangladesh de mest intensivt dyrkede lande i verden. Hertil kommer, at vi er det land i Europa med flest svin pr. indbygger, producerer 117 mio. slagtefjerkræ om året, samt har en af verdens største minkproduktioner. Danmark er et landbrugsland, men det har enorme konsekvenser for både natur, miljø, dyrevelfærd, klima og sundhed.

Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening udgiver hvert år ”Sådan Ligger Landet – tal om landbruget”, som sætter fokus på konsekvenserne af den industrielle landbrugsproduktion.

”Landbruget har konsekvenser for os alle. Det ser vi fx meget klar nu, hvor man er begyndt at dokumentere, hvordan husdyr-MRSA spreder sig fra staldene og ud i samfundet,” siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse.

I 2016 er der registreret 3.484 nye tilfælde af MRSA-smittede mennesker i Danmark. Heraf er næsten hvert tredje tilfælde svine-MRSA.

”Samtidig stiger zink- og antibiotikaforbruget i mange dyreproduktioner, hvilket ikke hænger sammen med den enorme udfordring, som multiresistente bakterier er. Det er på tide at finde nye veje, der kan løfte både landbrug, natur og dyrevelfærd,” siger Britta Riis.

Et opråb for dyr og natur

Ifølge Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening, så tegnes der ofte et rosenrødt billede af dansk landbrug som det rene væksteventyr, der kan skabe velstand for det danske samfund. Men prisen betales af dyr og natur, hvilket alt for sjældent belyses.

”Den danske befolkning, politikere, medier og meningsdannere skal mindes om, at det trods megen snak, mange rapporter, strategier og kommissioner med fokus på landbrugets naturbelastning, naturens tilbagegang og husdyrenes kritisable levevilkår stadig er så som så med politisk handling,” siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

”Sådan Ligger Landet” er et supplement til de mange statistikker og rapporter om landbrugets betydning for samfundsøkonomien. Publikationen tager afsæt i offentlige analyser og statistikker.

Udvalgte tal:

 • Hver sjette kontrollerede landmand har ulovlige sprøjtegifte
 • I 2015 blev der fundet sprøjtegift i hver fjerde drikkevandsboring
 • 81 % af det danske landbrugsareal bruges til produktion af foder til husdyr
 • 24.400 pattegrise dør hver dag i de danske stalde
 • 1.242 mennesker blev i 2016 konstateret smittet med svine-MRSA
 • 97 % af grisene får klippet halerne af, selv om rutinemæssig halekupering er forbudt
 • I 2015 blev der produceret flere end 31 millioner svin i Danmark, men færre og færre svin slagtes og forarbejdes i Danmark
 • Beskæftigelsen på slagterierne er på ti år faldet 35 %
 • Landbruget skylder 379 mia. kr. Det er næsten fire en halv gange så meget som værdien af landbrugsproduktionen
 • Den danske eksport af økologiske produkter er seksdoblet på ti år
 • Danskerne har det tredjestørste økologiforbrug pr. indbygger i Europa
 • Antallet af økologiske spisesteder er fordoblet på to år

 

FAKTA: Sådan Ligger Landet

Formålet med ”Sådan Ligger Landet - tal om landbruget” er at sætte tal på landbrugets konsekvenser for natur, miljø, klima, sundhed og dyrevelfærd. Og at sætte tal på værdien af produktionen og bidraget til samfundet. Dokumentationen kommer fra danske forskningsinstitutioner, Danmarks Statistik, offentlige institutioner, etc. Tallene baserer sig på tilgængelige data.

Publikationen udgives årligt af Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse og kan hentes her