Emblem

Sag med 91 heste: Dommen er helt til grin

I januar 2019 besøgte politiet og fødevarestyrelsens embedsdyrlæge på baggrund af en anmeldelse, et hestehold på 91 islandske heste i det nordvestlige Sjællnad. Forholdene var kritisable og sagen blev anmeldt til politiet. Nu er dommen faldet og Dyrenes Beskyttelse er endnu engang skuffede.

Skrevet af:
Yvonne Johansen

2 år og 3 måneder. Så lang tid skulle der gå før der faldt dom i en sag om vanrøgt af 91 heste og tre kreaturer. Et ægtepar fik i januar 2019 besøg af både politiet og fødevarestyrelsens embedsdyrlæge, som fandt stærkt kritisable forhold.

Ægteparret havde 91 islandske heste og tre kreaturer gående på deres grund, fordelt på fire folde. Dyrene havde på ingen måde det fornødne læ, ly eller tørre leje som det kræves ifølge dyreværnsloven. Hestene havde derfor ingen mulighed for at søge ly eller læ og var udsat for al slags vind og vejr døgnet rundt hele året rundt.

Der er nu langt om længe faldet dom i sagen, og d. 22. april blev ægteparret idømt en bøde ved Retten i Holbæk. Det betyder at parret skal betale 2 x 10.000 kr. En alt for mild dom, ifølge Dyreværnschef ved Dyrenes Beskyttelse, Yvonne Johansen. 

Strafferammen burde udnyttes til fulde

De to bøder er en meget mild dom, i forhold til hvor kritisable forhold de mange heste har gået under. Yvonne Johansen uddyber:

- Vi havde gerne set, at strafferammens bredde blev udnyttet til fulde i denne type sager. Vi er stærkt utilfredse med dommen. Der er tale om næsten 100 dyr, som bliver holdt under kritisable forhold, så vi mener ikke at straffen på nogen måde står mål med det dyrene er blevet udsat for.

Dommen er den seneste i en lang række af domme, hvor Dyrenes Beskyttelse kritiserer domstolene for at udmåle for milde straffe for overtrædelse af dyreværnsloven.

I 2016 vedtog Folketinget ellers en fordobling af strafferammen for overtrædelse af dyreværnsloven, så det i dag er muligt at straffe med op til to års fængsel samt frakendelse af retten til at holde dyr. Men strafferammen bliver langt fra udnyttet til fulde, lyder kritikken fra Dyrenes Beskyttelse:

- Gang på gang ser vi, hvordan folk, der vanrøgter deres dyr, slipper afsted med milde straffe. Domstolene nøjes med at give bøder og udstede betingede domme, hvor man i stedet for burde udnytte strafferammen fuldt ud. Det er på høje tid, at domstolene tager dyreværnssagerne alvorligt og giver de fortjente straffe, afslutter Yvonne Johansen.

OBS: Artiklen er opdateret d. 7/5-21.