På ejendommen i Vestsjælland var der 18 vanrøgtede hunde, som blandt andet havde skab, orm og andet utøj. En del af dem blev overdraget til Dyrenes Beskyttelse.

Sager om mulige hvalpefabrikker er fordoblet på et år

I 2017 havde Dyrenes Beskyttelse 47 sager om store hundehold i Danmark. Det er dobbelt så mange som året før.

Skrevet af:
Jens Jokumsen

I sommer fandt Dyrenes Beskyttelse 17 vanrøgtede hunde på en hvalpefabrik. De havde sygdomme som skab og orm, var dagligt blevet vasket i terpentin i en periode, og havde levet under dårlige forhold.

Det er et eksempel på en af flere dyreværnssager sidste år, der involverede hvalpefabrikker, hvor hunde bliver avlet under dårlige forhold for profittens skyld.

I 2017 modtog Dyrenes Vagtcentral 47 sager om store hundehold med mistanke om dyrevelfærdskrænkelser rundt omkring i landet. Det er en fordobling siden 2016, hvor der var i alt 23 dyreværnssager, der involverede ti eller flere hunde. Men tallet 47 kan vise sig at være meget større, forklarer Jens Jokumsen, chefkonsulent for familiedyr i Dyrenes Beskyttelse.

”Hos Dyrenes Beskyttelse ser vi formentlig kun toppen af isbjerget. Der kan være store økonomiske interesser forbundet med hvalpehandel, og bagmændene gør alt hvad de kan, for at undgå at avlshundenes dårlige forhold bliver opdaget. Efterspørgslen er høj efter særlige racer og typer, og derfor kan hvalpene hurtigt sælges på det sorte marked, primært onlinehandel som fx via Facebook-opslag,” siger Jens Jokumsen.

Større bevidsthed om hvalpefabrikker

Jens Jokumsen vælger at se på de mange henvendelser til Dyrenes Vagtcentral i et positivt lys. Han peger på, at den store medieomtale af hvalpefabrikker kan have haft en positiv effekt på, hvor mange hundekøbere, der er opmærksomme på dårlige forhold og derefter indberetter det til 1812.

”Befolkningen er blevet mere bevidste om hvalpefabrikker, og mange henvender sig, hvis de hører eller ser noget. Vi sætter rigtig meget pris på det skarpe søgelys mod hvalpefabrikkerne og ulovlig import af hunde. Kun med offentlighedens hjælp kan vi få standset ulovlighederne,” siger Jens Jokumsen.

Det er ikke kun befolkningen, der har rettet fokus mod hvalpefabrikkerne. Miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen, satte i efteråret 2017 ind overfor hvalpefabrikkerne med kontrolkampagnen ’Ulovlig omsætning af hunde’, der er et resultat af det store fokus, som blandt andre Dyrenes Beskyttelse har haft på sagerne.

Dyrenes Beskyttelse opfordrer stadig til, at man kontakter politiet eller Dyrenes Vagtcentral, med mulighed for at være anonymt, på 1812, hvis man har mistanke om dyr, der går under dårlige forhold.