Artikel, 20. maj 2016

Samråd: Regering støtter et max på otte timers dyretransport

Fødevareministeren vil være aktiv i en ændring af EU's transportregler.

Image of Dyrenes Beskyttelse
Del artiklen på:
Samråd: Regering støtter et max på otte timers dyretransport

Denne uge mødtes Simon Kollerup (A) med miljø- og fødevareminister Ebsen Lunde Larsen (V) til samråd om regeringens rolle i kampen mod lange dyretransporter. Samrådet kom som en reaktion på Fødevarestyrelsens nyeste transporttal, som viser, at antallet af danske svin transporteret på lange dyretransporter er mere end fordoblet på de seneste seks år.   

 

”Vi er frustrerede over, at EU-kommissionen er så træg i forhold til de lange dyretransporter. Men det vil være en sejr, hvis vi i Danmark kan få kalve undtaget også. Det vil være et lille skridt mere i den rigtig retning”
- Pernille Fraas Johnsen, chefkonsulent i Dyrenes Beskyttelse

Fødevareministeren slog fast, at regeringen bakker op om, at dyr ikke skal transporteres mere end otte timer. Han sagde endvidere, at han vil arbejde aktivt for at få EU-kommissionen til at revidere EU's transportregler, og han henviste til, at der arbejdes på at etablere en fælles EU-platform for dyrevelfærd, hvor de lange transporter også kan tages op.

Dyrenes Beskyttelse har foreslået, at kontrollerne med dyretransporter intensiveres med 25 procent. Et forslag, som Esben Lunde Larsen afviste at gå videre med.

Måske kan små kalve undtages

Udover repræsentanter fra de to partier deltog Maria Gjerding fra Enhedslisten, Lisbeth Bech Poulsen fra SF og Karina Due fra Dansk Folkeparti. Samtlige politikere udtrykte frustration over, at det ikke er muligt at gøre mere ved problemet fra dansk side. En vej at gå kan dog være at påvise, at bestemte typer dyr ikke er egnede til lange transporter. Hidtil er udsættersøer vurderet uegnede til lange transporter, og nu forelås det at vurdere, hvorvidt kalve på under en måned er egnede til transport over otte timer. 

”Vi er frustrerede over, at EU-kommissionen er så træg i forhold til de lange dyretransporter. Men det vil være en sejr, hvis vi i Danmark kan få kalve undtaget også. Det vil være et lille skridt mere i den rigtig retning” siger Pernille Fraas Johnsen, chefkonsulent i Dyrenes Beskyttelse.

Indkaldelsen til samrådet kom fra Simon Kollerup i slipstrømmen på lanceringen af Dyrenes Beskyttelses kampagne Stop Lange Dyretransporter. Kampagnen gik i luften 29. marts og har indtil nu indsamlet 23.000 underskrifter. Danskerne bliver ved med at bakke op om denne problematik, som organisationen har dagsordensat gentagne gange.