Artikel, 24. april 2019

Skjulte buræg giver behov for forbud

I de seneste 5 år er salget af buræg faldet drastisk og i dag sælges markant flere økologiske æg end buræg. Alligevel var mere end hvert femte danskproducerede æg i 2018 et buræg. Derfor ønsker Dyrenes Beskyttelse nu et forbud.

Image of Pernille  Schousboe
Pernille Schousboe,
Kampagnechef
Del artiklen på:
Der ønskes et forbud mod buræg

Sådan lever en burhøne

Burhøns holdes i bure med netgulv, hvor hver høne har hvad der svarer til et A4-ark plus et postkort. Der er typisk 10 høner i buret, som har siddepind, en rede og et lille areal med strøelse, hvor hønerne en begrænset del af dagen kan støvbade og skrabe.  Burene er placeret i 3 etager, og står i lange rækker i en lukket staldbygning, hvor der hverken er vinduer eller dagslys. Hønernes dagslængde og dagsrytme styres ved hjælp af elektrisk lys, så produktionen af æg holdes på det højest mulige niveau.

Dyrenes Beskyttelse mener ikke, at produktion af buræg på nogen måde tilgodeser hønernes velfærd. Burene giver ikke dyrene mulighed for at udleve deres naturlige adfærd og deres liv bliver derfor ofte stressende og smertefuldt.

I 2013 da Dyrenes Beskyttelse for alvor satte fokus på problemerne i burægproduktionen var over 50 % af alle æg lagt af en høne i et bur.

Det tal er i dag faldet til lige over 21 % takket være en stigende modstand i mod burægproduktionen hos blandt andet forbrugere, detailhandlen og kantiner. 

Mere end 40.000 danskere har spillet en stor rolle i processen henimod et burægfrit Danmark. De har bakket op om Dyrenes Beskyttelses ægtivistkampagne og skrevet sig op som ægtivister. Kampagnen arbejdede for at få supermarkederne til at droppe æggene. Med ægtivisternes underskrifter i ryggen har Dyrenes Beskyttelse gjort det tydeligt for en hver, at buræg ikke længere er ønsket på butikkernes hylder.

De skjulte buræg giver behov for forbud
Selvom et fald fra 50 til 21 % er meget glædeligt, så er 21 % buræg stadigvæk alt for mange. Faktisk svarer det til mere end 200 mio. æg. At tallet er så højt skyldes, at der stadig produceres buræg i Danmark, og der i alt fra mayonnaise, til købekager og pasta skjuler sig masser af buræg. Buræg, som selv de forbrugere, som egentlig har valgt buræggene fra, risikerer at få med hjem fra supermarkedet, fordi det er svært at undgå. Der bruges også fortsat mange buræg på restauranter, hoteller, kantiner og til catering.

Flere supermarkeder er begyndt at udfase de skjulte buræg i egne produkter og ligeledes er flere kantiner gået væk fra buræg. Det er rigtig gode takter, men realiteten er, at det blevet svært at få fjernet de sidste buræg ad frivillighedens vej.

"I Dyrenes Beskyttelse er vi utrolig glade for, at buræggene er på vej væk fra hylderne og i stigende grad også som skjult ingrediens, men vi ved også, at der er langt igen før end alle produkter er uden skjulte buræg. Det er derfor, vi ønsker et forbud mod produktion af buræg. Den frivillige vej er god og forbrugernes magt stærk, men lovgivning er også et effektivt redskab,” siger direktør Britta Riis.

Ægtivisterne slår til igen
Efter at Dyrenes Beskyttelse i slutningen af februar er begyndt at samle opbakning til et reelt forbud imod buræggene har mere end, i skrivende stund, 26.000 danskere bakket op om et forbud med deres underskrift mod de sidste buræg. Et forbud som allerede er blevet gennemført eller er på vej i andre lande, som vi sammenligner os med. Tyskland, Østrig, Luxemborg og Holland har således alle indført et forbud mod burhøns.


”Vores håb er, at politikerne også kan se, at danskerne med deres indkøbskurv siger nej til buræg, og de har en forventning om, at høns ikke længere holdes i bure. Forbrugerne har vist vejen, og nu er det op til politikerne at få indført det forbud mod produktionen af buræg, så burhønsene så hurtigt som muligt kan slippe ud af burene”, slutter direktør Britta Riis

I en undersøgelse, som analysebureauet Epinion har foretaget for Dyrenes Beskyttelse, erklærer 6 ud af 10 danskere sig enige i, at æg fra burhøns bør forbydes.

Faktaboks: Mange høns på få hænder

Der blev produceret i omegnen af 240 mio. danske buræg sidste år til trods for at der kun er registreret 15 landmænd, der producerer buræg. De 15 landmænd har tilsammen ansat under 60 medarbejdere. Et forbud mod buræg vil derfor ikke betyde et stort tab af arbejdspladser. Tværtimod vil produktionen formentlig blive lagt om til andre produktionsmåder, der kræver mere personale til at passe dyrene.

Ønsker du også et burægfrit Danmark, så giv hønsene din underskrift her: www.ægtivist.dk