Smiley-ordning

Smiley-ordning er ikke nok

I dag har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen præsenteret to nye tiltag for at komme problemet med vanrøgtede hunde og ulovlige hundehold til livs. Ministeren foreslår en smileyordning for hundekenneler, samt styrket indsats fra Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold. Men tiltagene løser ikke problemet, mener Dyrenes Beskyttelse.

Skrevet af:
Britta Riis

Dyrenes Beskyttelse mener ikke, at de nye tiltag vil løse problemet med de såkaldte hvalpefabrikker, hvor hunde i dag avles for profittens skyld under kummerlige kår uden for myndighedernes søgelys og kontrol.

”I Dyrenes Beskyttelse hilser vi tiltagene velkommen, men en smileyordning i sig selv vil ikke løse noget. En smiley kan kun tildeles lovlige og registrerede hundehold. Problemet med de ulovlige hvalpefabrikker er netop, at det er mennesker, som ønsker at snyde systemet og holde sig ude af myndighedernes søgelys,” siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse.

Dyrenes Beskyttelse henviser i stedet til foreningens Hundepakke, en 9-punktsplan, som man præsenterede for partierne fredag d. 24. februar. Her var et af forslagene, at det skal gøres ulovligt helt at sælge hunde uden af være registreret.

”Hvalpefabrikkerne skjuler sig bag reglerne for det private salg af hunde, som ikke registreres og kontrolleres i dag. Den eneste måde at komme problemet med de usynlige hvalpefabrikker til livs er ved at tvinge al salg frem i det åbne. Og det kan kun gøres, hvis det bliver ulovligt at sælge hunde uden at være registreret som sælger, som man fx har set det indført i Frankrig,” siger Britta Riis.

Afhængige af opmærksomme borgere

I dag er den eneste måde at opdage de ulovlige hvalpefabrikker, hvis potentielle købere er opmærksomme på mistænksomme forhold. Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold er også afhængige af borgernes indberetninger, men det mener Dyrenes Beskyttelse ikke er nok for at komme problemet til livs, selv hvis indsatsen her styrkes.

”Køberne har altid et ansvar for at være opmærksomme og indrapportere til rette myndigheder, hvis man oplever hunde, der går under dårlige kår. Men det kræver jo, at køberne kan gennemskue de kriminelles røgslør. Vi ser eksempler på meget velorganiserede hvalpefabrikker, som fx dækker sig under et netværk af stråmænd og lejede sommerhuse. Det ansvar kan vi ikke lægge alene på købernes skuldre. Hundesalget skal tvinges frem i det åbne,” siger Britta Riis.

Dyrenes Beskyttelse håber på, at ministeren vil se på foreningens forslag, og at man i fællesskab kan finde en løsning på de ulovlige hvalpefabrikker.