So med skrammer under transport

Soens sidste rejse

Rejsen fra stalden til slagteriet er hård for søerne i dansk landbrug. I gennemsnit har soen født 2,3 kuld grise om året, og hun er derfor helt udtjent. Den sidste rejse forværrer soens tilstand og kan give skader og sår, viser ny dansk forskning.

Skrevet af:
Marie Hougaard

Fakta om studiet

  • Studiet inkluderede 522 søer fra 12 gårde
  • Det blev udført i 2015 og 2016 i Danmark
  • Transporttiden tog i gennemsnit knap fire timer
  • Studiet undersøgte forholdene i henhold til reglerne i EU's transportforordning
  • Studiet blev publiceret 18. februar 2019 i Frontiers in Veterinary Science
  • Hele studiet kan findes på Aarhus Universitets hjemmeside.

Hvert år bliver mere end 500.000 danske søer kørt fra stalden til slagteriet som sidste station i et hårdt produktionsliv. Hidtil har man vidst meget lidt om, hvordan den sidste rejse påvirker deres tilstand, men ny dansk forskning sætter fokus på emnet.

Efter et produktionsliv med i gennemsnit 2,3 graviditeter om året anses søerne for at være særligt udsatte for at lide overlast under transport. Det var det, som de danske forskere ville undersøge nærmere.

I studiet undersøgte forskerne 522 søer, der skulle køres til slagteriet fra forskellige steder i Jylland og på Fyn. Søerne kom fra 12 forskellige landbrug og blev kørt i 47 vognlæs. Inden afgang blev de tjekket af en tekniker, der noterede en række indikationer på deres helbred: antallet af sår, skrammer og andre skader, temperatur, puls og gang. Chaufføren læssede efterfølgende søerne på lastbilen, der kørte til slagteriet, hvor teknikeren igen tjekkede for de samme parametre for at se, om de havde ændret sig under kørslen.

Forskerne udførte studiet i både varmt og koldt vejr for at se, om temperaturen havde nogen indflydelse på søernes tilstand. Desuden lå bedrifterne i forskellig afstand fra slagteriet, så transporttidens betydning også indgik i undersøgelsen. 

Karen Thodberg er seniorforsker på Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet og en af forskerne bag studiet.

– Vores studie viste tydeligt, at søernes tilstand blev forværret under transporten. Det drejer sig blandt andet om skader som skrammer, sår og afrevne klove. Forskningen viser desuden, at det er egenskaber ved selve transporten, der gør, at søerne kommer til skade, konkluderer hun.

Sår er altså et af de områder, hvor forskerne kunne se en klar forværring. Inden afgang i lastbilen havde 285 af morgrisene mere end et sår, mens antallet af søer med sår var steget til 382 efter transporten. Det svarer til en stigning på 34 procent. Et andet område, forskerne undersøgte, var søernes grad af halthed. Før transporten gik 87 procent af søerne normalt, mens det tal var faldet til 79 procent efter køreturen til slagteriet. Der var således flere søer, der efter transporten ikke længere gik normalt. Køreturen påvirker altså deres tilstand negativt.

Ingen overraskelse

I Danmark udgør søer fra én gård sjældent et helt vognlæs, og chaufføren henter derfor ofte søer fra flere landbrug, inden han kører på slagteriet. Det betyder længere transporttid og flere stop. Og lige præcis de stop, hvor bilen holder stille, viste sig at påvirke dyrenes velfærd:

– Stoppenes varighed havde indflydelse på antallet af skrammer og overfladiske skader. Det viste sig, at risikoen for, at søerne fik flere skrammer, steg, jo længere lastbilen holdt stille. Vi kender ikke den præcise årsag, men det kunne være, fordi søerne slås, når bilen holder stille. De kender jo ikke nødvendigvis de andre søer og vil derfor forsøge at danne en ny rangorden, vurderer Karen Thodberg. 

Den danske forskning viser tydeligt, at transporten forværrer søernes sidste rejse. Resultaterne var til gengæld forventelige, mener Karen Thodberg:

– Jeg er egentlig ikke overrasket over vores konklusion, at søerne påvirkes af transporten. Vi var godt klar over, at der er risikofaktorer ved transport.

I Dyrenes Beskyttelse er man heller ikke overrasket over resultatet, men forventer, at der sker en ændring af transporterne:

– Søerne har haft et meget hårdt liv, hvor de konstant har været drægtige eller haft pattegrise. Man kan i det mindste sørge for, at deres sidste rejse bliver så skånsom som mulig, og at de kommer til skade, er helt utilgiveligt, siger Ditte Erichsen, dyrlæge og transportekspert i Dyrenes Beskyttelse.

Forskerne er i gang med et nyt studie, hvor de via kameraer skal finde ud af, hvad der foregår blandt søerne inde i bilen, mens lastbilen kører.