Mink

Sofie Carsten Nielsen(R) ønsker stop for minkproduktion

De radikales leder vil lukke dørene til minkburene for altid – først og fremmest på grund af sundshedsrisikoen. Men det er kun én af mange gode grunde til at lukke den danske minkproduktion permanent

Skrevet af:
Pernille Schousboe

2022-09-19 opdatering: De Radikale besluttede på deres landsmøde i weekenden, at de bakker op om et permanent forbud mod minkavl af hensyn til dyrevelfærden. Dermed bakker alle regeringens støttepartier op om et permanent forbud. 

De Radikale beslutter på sit landsmøde i weekenden, om partiet går ind for et permanent forbud imod produktion af mink. Det er en række medlemmer af partiet, som har fremlagt forslaget med en argumentation om, at ”minkindustrien dels ikke er en bæredygtig forretning, og samtidig går voldsomt på kompromis med dyrevelfærd”.

Partiets såkaldte resolutionsudvalg, som bl.a. består af partiformand Sofie Carsten Nielsen, har valgt at anbefale forslaget med den ændring, at det ”først og fremmest” skal være, ”fordi minkindustrien fortsat kan udgøre en væsentlig sundhedsmæssig risiko”.
Den risiko er Dyrenes Beskyttelse helt enig i, da en permanent nedlukning eliminerer risikoen for nye såkaldte bekymringsvarianter i mink. Men foreningen bakker fuldt op om den bredere argumentation, som det oprindelige resolutionsforslag baserer sig på.

Udover denne oplagte gevinst for folkesundheden, fremhæver Dyrenes Beskyttelse fire gevinster ved et permanent forbud mod minkavl, som hver især er betydelige:  
 
1.     Millioner af mink bliver ikke født til et liv med dårlig dyrevelfærd kun for at blive gasset og ende som pelsfrakker eller pelskraver. Samtidig indhenter Danmark de mange andre lande i Europa, der allerede har forbudt mink- og pelsavl på grund af dårlig dyrevelfærd
2.     En kraftig reduktion i antallet af løsslupne mink, der er en invasiv art i Danmark. De danske vildtlevende mink stammer fra minkfarme, hvor de slipper fri og udgør en trussel mod den danske natur
3.     En reduktion af natur- og sundhedsskadelig ammoniakudledning fra landbruget på cirka ni procent
4.     Et indhug på syv procent af den samlede mængde fosfor i husdyrgødning, der i for store mængder ødelægger økosystemer i søer og hav


Med et permanent forbud vil Danmark samtidig indskrive sig i rækken af lande, der insisterer på dokumenteret god velfærd i produktionen.
Med mindst 19 milliarder kroner i kompensation og erstatning er regningen for at nedlægge det forældede minkerhverv allerede betalt. Så Dyrenes Beskyttelse opfordrer politikerne til at gribe chancen for at få sagt endeligt farvel til en utidssvarende måde at holde dyr på og indkassere alle gevinsterne, der er ved at holde minkerhvervet lukket. 

 

Ingen gode argumenter for minkproduktion

WAP, ANIMA og Dyrenes Beskyttelse har i fællesskab lavet en udførlig liste over alle de konsekvenser, der er ved produktion af mink. Læs listen her