solsort vinter

Æbler kan hjælpe solsorten

I de kolde vintermåneder kan det være en hel del sværere for solsorten og andre fugle at finde føde. Derfor anbefaler Dyrenes Beskyttelse, at man hjælper dem ved at lægge æbler ud i haven.

Skrevet af:
Michael Carlsen

Når temperaturen falder til under frysepunktet, kan havens fugle have sværere ved at finde mad. Haveejere kan dog gøre deres til, at solsorten får det lidt lettere ved at lægge æbler ud i haven så de er nemme at finde for fuglene.

”Har man nogle indskrumpede æbler, kan man lægge dem ud til fuglene i stedet for at smide dem ud. Bare nogle få æbler kan gøre en forskel for solsorten,” siger Michael Carlsen, biolog i Dyrenes Beskyttelse.

Fordel æblerne i haven

Han tilføjer, at det er vigtigt at tænke over fordelingen af æblerne. Solsorten er nemlig aggressiv overfor især andre solsorte og andre drosselarter. Den vil forsøge at reservere alle æblerne til sig selv, hvis de ligger i en bunke. Fordel derfor æblerne med nogle meters afstand, så én solsort ikke kan erobre en hel bunke æbler til sig selv.

”Når der ligger æbler i haven, vil der formentlig også komme andre drosler til. Drosler er den slægt af fugle, som solsorten tilhører. Man vil kunne opleve, at både sjagger og vindrosler kommer for at nyde godt af æblerne, og ved at sprede æblerne med nok afstand opnår man både mad til flere solsorte og en større variation af fuglearter i sin have,” forklarer Michael Carlsen.

Hvis der er faldet sne

Solsortens naturlige vinterføde er insekter, snegle og orme, der lever under nedfaldne blade og kvas. Deres føde bliver dog sværere at finde, hvis der falder sne.

Bor man i de dele af landet, hvor der er faldet sne, kan man derfor hjælpe solsorten gennem de hårde dage ved at skrabe sneen væk fra de steder i haven, hvor blade og kvas har dannet levested for insekter. Det er også en god idé at lægge æblerne ovenpå sneen, så solsorten let kan komme til dem.

”Når der alligevel skal skrabes sne, kan solsorten hjælpes i samme omgang, fordi man også lige kan skrabe sneen væk fra de hjørner af haven, hvor bladene ligger, så solsorten kan komme til de snegle og orme, der gemmer sig dér,” siger Michael Carlsen.