Burhøns

Stadig flere virksomheder fravælger buræg

I de seneste 5 år er salget af buræg faldet og i dag sælges markant flere økologiske æg end buræg. Buræggene gemmer sig dog stadigvæk på hylderne. Dels er der stadig enkelte detailhandlere i Danmark, som endnu ikke er kommet helt i mål med udfasningen af buræg, og så findes der fortsat mange skjulte buræg i færdigproducerede varer.

Skrevet af:
Pernille Schousboe

2016 var året, hvor størstedelen af de danske fødevarekæder meldte ud, at de ville stoppe salget af buræg og allerede i 2017 viste forbrugernes og detailhandlernes fravalg sig i produktionstallene, hvor produktionen af økologiske æg overhalede buræg i sidste halvdel af 2017, og hvor faldet i produktionen af buræg på 7,1 mio. kilo i forhold til året før, var større, sammenlignet med tidligere år.

Udviklingen fortsætter 

Tal fra Nielsen Scan Track Dagligvareindeks viser et fald i salget af buræg i dansk detailhandel i 2018 på hele 63% således at buræg nu kun udgør ca. 7% af det samlede salg af æg målt i stk. Salget af økologiske æg vækstede i 2018 med 6,3%. I 2018 var ca. 31% af alle solgte æg i Danmark således økologiske æg.

Det stadige fald i salget af buræg skyldes i høj grad fravalget af buræg i butikkerne, men parallelt med at detailhandlen i Danmark igennem de seneste år har haft et stort fokus på at udfase buræg, er der også gang i udfasningen hos fødevareproducenter, kantinevirksomheder, hoteller og food-serviceleverandører. Eksempler på virksomheder som i 2018 meldte ud, at de nu har truffet beslutning om at udfase buræg er Fazer Food Service, ISS, EuroCater og Scandic hotellerne.

De skjulte buræg

Men der ligger endnu et stykke arbejde inden buræggene er hel fortid og det er fordi produkter fra pasta og kager over vin og mayonnaise indeholder æg - og meget ofte buræg.

Den opgave har man dog også i dansk detailhandel kastet sig over. Flere kæder arbejder på at udfase de skjulte buræg solgt under egne varemærker. Nogle kæder som Aldi og Lidl er allerede kommet i mål med dette, og resten af dansk detailhandel forventes at komme i mål med denne del af udfasningen senest med udgangen af 2020.

Der er således ingen tvivl: Buræggene er på vej ud. Og det er der en god grund til. Buræg er en gammeldags måde at producere fødevarer på. Burhønsene lever i små bure med op til 9 andre høns. De kommer aldrig ud af deres bure og muligheden for aktivering i burene er meget begrænset for hønsene. 

Forbud skal understøtte udviklingen

I Dyrenes Beskyttelse er man meget tilfredse med udviklingen, men her ønsker man også et decideret forbud imod hold af burhøns, så den positive tendens kan føre til buræggenes afvikling inden for en overskuelig fremtid.

”I Dyrenes Beskyttelse er vi utrolig glade for, at buræggene er på vej væk fra hylderne og i stigende grad også som skjult ingrediens, men vi ved også at der er langt igen før end alle produkter er uden skjulte buræg. Det er derfor vi ønsker et forbud. Den frivillige vej er god og forbrugernes magt stærk, men lovgivning er også et effektivt redskab. Bliver den gammeldags burægsproduktion én gang for alle forbudt vil processen hen i mod et burægsfrit Danmark alt andet lige gå hurtigere” siger direktør for Dyrenes Beskyttelse Britta Riis.


Få et overblik over buræggenes vej væk fra hylderne: