Grise på transport
Foto: Kristian Brasen / Dyrenes Beskyttelse

Stadig ubesvarede spørgsmål om væltede grisetransporter

Endnu en lastbil med grise er væltet og flere grise er aflivet. Sidste år forulykkede ti lastbiler med grise på de danske landeveje, viser nye tal. Dyrenes Beskyttelse vil have undersøgt, om lasten med hundredvis af levende grise udgør en risiko i sig selv

Skrevet af:
Søren Krogsgaard

Endnu en lastbil med grise er væltet herhjemme, skriver Nordjyske. Denne gang tæt på Tårs i Nordjylland. Uheldet skete kort før kl. 8 i morges, hvor lastbilen kom ud i den bløde rabat og delvist væltede om på siden.

Og ulykkerne med grisetransporter løber op. I alt 1120 grise døde eller blev aflivet, som følge af ti ulykker med grisetransporter i 2023, har Tungvognscenter Øst under Midt- og Sjællands Politi oplyst til Maskinbladet. Det får Dyrenes Beskyttelse til at opfordre til at få årsagerne til ulykkerne ordentligt undersøgt. 

”Ulykker på vejene kan ikke undgås, men vi er nødt til at vide, om grisene er særligt udsatte for en risiko, når de transporteres – ofte i flere lag og uden mulighed for fastgørelse af godset,” siger Ditte Erichsen, dyrlæge i Dyrenes Beskyttelse og uddannet master i vurdering af husdyrvelfærd.

Ifølge politiet skal de konkrete grunde til ulykkerne findes i bløde vejrabatter, rundkørsler, lastbilernes forsøg på undvigelser af andre trafikanter, samt punkterede eller eksploderede dæk. Det fremgår af et svar fra fødevareminister Jacob Jensen (V) til Carl Valentin (SF). 

Ministeren peger også på en beredskabsgruppe ledet af Landbrug & Fødevarer og med deltagelse af politiets enhed, andre myndigheder og transportører, som har fulgt udviklingen med forulykkede grisetransporter siden 2017. Men arbejdsgruppens undersøgelser efterlader mange ubesvarede spørgsmål, mener Dyrene Beskyttelse. 

”Først og fremmest mangler vi svar på om læsning i højden, i kombination med manglende mulighed for fastgørelse af godset, har betydning i forhold til svinetransporters risiko for at vælte,” siger Ditte Erichsen. 

Hos Vejdirektoratet er man opmærksomme på, at grisetransporter er særligt udsatte, hvis der for eksempel er  stor hældning i rundkørsler.     

- Det er under normale betingelser ikke af kritisk vigtighed, men for lige præcis køretøjer med denne type last betyder det, at der skal være ekstra agtpågivenhed og køres med meget lav hastighed, siger Maria Lønsmand Sande, afdelingsleder i Vejdirektoratet til Landbrugsavisen.

Antallet af ulykker skal ses i lyset af at der blev foretaget 293.109 flytninger af grise i alt i 2023, og Dyrenes Beskyttelse efterlyser data for, om dyretransporter er overrepræsenterede i ulykkesstatistikken, sammenlignet med andre lastbiler. 

”Det er ikke transporter med køleskabe eller kartofler. For at kunne forebygge fremtidige ulykker er det vigtigt at disse ulykker undersøges så grundigt, som det overhovedet kan lade sig gøre,” siger Ditte Erichsen.  

Dyrenes Beskyttelse efterlyser også en offentligt tilgængelig opgørelse, med angivelse af ulykkesårsager for hver enkelt registreret ulykke med væltede og nærved væltede svinetransporter.

En ny undersøgelse af forulykkede grisetransporter fra Videncenter for Dyrevelfærd, Aarhus Universitet og Københavns Universitet viser, at beredskabsindsatsen spiller en afgørende rolle for niveauet af belastning, som de involverede dyr udsættes for, især relateret til hurtig redning eller aflivning. Men den beskæftiger sig ikke med årsagerne til ulykkerne.