Foto: Lars Hestbaek
Stenbideren - en fiskeart under pres. Foto: Lars Hestbaek

Stenbideren er presset, og fiskeriministeren bør gribe ind nu

Vi kender dens rogn som en delikatesse på de danske frokostborde, men spørgsmålet er, hvor længe det kan fortsætte. Forskere fra DTU Aqua peger på, at stenbideren er en truet art, og ifølge Dyrenes Beskyttelse går det for langsomt med at gribe ind.

Skrevet af:
Jacob Lybek

Fiskeriets minister, Jacob Jensen (V) erkender i dag i Politiken, at udviklingen for stenbideren i de danske farvande er ”bekymrende”.  Men ifølge Dyrenes Beskyttelse bør der hurtigst muligt, gerne allerede inden nytår, komme et indgreb, der begrænser fiskeriet efter stenbideren. 

”De sidste to års fangster er så lave, at alarmklokkerne ringer,” fastslår havbiolog og konsulent for fisk i Dyrenes Beskyttelse, Nicolaj Lindeborgh. Han deltog i et møde om sagen i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i mandags.

”Der er allerede indsamlet viden nok til, at der er grundlag for et indgreb hurtigst muligt. Det er korrekt, at vores viden om stenbiderens situation primært bygger på fiskernes fangster, og at man optimalt set bør lave en egentlig bestandsundersøgelse. Men når der er så klare tegn på, at bestanden er så presset, så skal der gribes ind. Ikke kun med undersøgelser og notater, men med konkret beskyttelse, hvilket allerede burde være blevet gjort,” siger Nicolaj Lindeborgh.

Han henviser til forskerne fra DTU Aqua, der melder om lave fangsttal. I år er der f.eks. kun fanget fem procent af gennemsnittet for de foregående ti år. 

Der skal reageres nu

I modsætning til flere andre lande har vi i Danmark hverken overvågning, kvoter eller regler for fangsttidspunkter. 

”Hvis først bestanden af danske stenbidere kommer helt i bund, så kan det blive meget svært at få genoprettet en levedygtig bestand igen. Der skal reageres nu. Det er vores holdning i Dyrenes Beskyttelse at tvivlen bør helt klart komme bestanden til gode. Både for stenbideren, men også for andre fiskearter,” tilføjer Nicolaj Lindeborgh, der også er med i følgegruppen for statens mærkningsordning for skånsomt fiskeri. 

Dyrenes Beskyttelse roser dog ministeren for at anerkende problemet med fisken. 

”Det er meget positivt, at ministeren bekymrer sig om bestanden, og at han vil finde løsninger, der sikrer at stenbideren beskyttes, men der skal fart på. Vi har allerede taget hul på en ny stenbider sæson for 2023-2024, og de første stenbidere er allerede blevet landet,” siger Nicolaj Lindeborgh fra Dyrenes Beskyttelse. 

Udover et akut indgreb i forhold til fiskeriet, efterlyser Dyrenes Beskyttelse, at der på længere sigt udarbejdes en forvaltningsplan for stenbideren, ligesom man har det i for eksempel Norge og Island.