kat

Støj vil ødelægge livet på Roskilde Internat

Hverdagen på Roskilde Internat er lige nu truet af et kommende grusudgravnings-projekt. Mere end hundrede tungt læssede lastbiler kommer hver dag til at køre forbi Internatet, og vil derfor ødelægge hverdagen. Spørgsmålet er hvordan støj og vibrationer påvirker dyr og mennesker?

Skrevet af:
Fie Bau Madsen

Vi lever i en verden hvor vi konstant er omgivet af lyde. Lydene giver os vigtig information om vores omverden. Egentlig er lyde trykbølger der bevæger sig gennem luften, og om en lyd opfattes som værende lys eller dyb bestemmes af antallet af trykbølger der rammer trommehinden i vores ører. Men det er ikke alle ører der kan opfatte de samme lyde. Det varierer fra art til art

- En slange kan for eksempel ikke høre alle de samme lyde som en kanin eller et menneske. Hvor slangen udelukkende opfanger dybe lyde, kan mennesker og kaniner opfange lyde der er langt lysere. Den støj der fremkommer ved tung trafik, er meget dyb. Når støj er så dyb at vi ikke kan høre den med vores ører, bliver registreret i kroppen som rystelser, forklarer Rikke Agner Jørgensen, Internatleder på Roskilde Internat.

Kan der skærmes mod støj?

Den trafikstøj der kan høres med øret kan i begrænset grad afhjælpes med foranstaltninger som for eksempel støjdæmpende asfalt og støjvold eller hegn. Problemet opstår i høj grad i forhold til de dybe lyde der bliver registreret af kroppen findes der ingen hjælpemidler imod.

Faktisk har trafikstøj så store sundhedsmæssige konsekvenser at WHO (World Health Organisation) i 2018 udfærdigede en rapport (Environmental Noise Guidelines for the European Region) hvori disse nøje beskrives. Miljøstyrelsens har på deres hjemmeside også fint beskrevet hvorledes trafikstøj medfører ”gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger”.

Dårligt for dyr og mennesker

Selvom det meste forskning på området er fortaget på mennesker ved man at alle pattedyrs biologiske stresssystem fungerer på præcis samme måde. Der er derfor belæg for at antage at dyr som for eksempel katte, hunde og kaniner påvirkes på lige fod med mennesker. Dyrearter som fugle, slanger og skildpadder påvirkes også af støj. Selvom der findes begrænset forskning på området for disse dyrearter, ser man at de i naturen fravælger omgivelser med menneskabt støj.

- Dyrene på Internatet har ikke mulighed for at flytte som dyrene i naturen nok ville gøre. Ligesom personalet og de mange frivillige heller ikke kan fravælge at blive udsat for eventuel trafikstøj hvis der lægges en vej med tung trafik lige op og ned ad internatet, understreger Rikke Agner Jørgensen. Hun fortsætter:   

- De dyr, der opholder sig på et internat, er for de flestes vedkommende sårbare dyr i nød. Og dermed dyr hvor kroppen i forvejen er i en form for alarmberedskab. Vi er derfor ikke i tvivl om at etableringen af en trafikeret vej få meter fra internatet vil have store sundhedsmæssige konsekvenser for alle, både dyr og mennesker, der opholder sig i nærheden, afslutter hun.