pattegrise

Større og større kuld

Siden 1992 er antallet af pattegrise per morgris steget med 60 pct., og de danske søer får flere pattegrise end nogensinde før.

Skrevet af:
Marie Hougaard

I 1992 fik en dansk morgris i gennemsnit 11,6 pattegrise per kuld. I 2017 var det tal steget til 18,7, hvilket svarer til en stigning på 60 pct. De danske søer får altså flere og flere pattegrise per kuld. Det er en voldsom stigning, hvis man spørger ph.d. i griseadfærd og chefkonsulent i Dyrenes Beskyttelse Birgitte Damm:

”De danske søer, altså morgrise, presses til det yderste i en produktion, hvor det kun handler om at producere så mange grise som muligt så hurtigt som muligt. Man burde se dyrene som de individer og levende sansende væsner, de er, og få skabt ordentlige leveforhold med god dyrevelfærd”, siger hun.

Udviklingen i antal pattegrise per so har været støt stigende siden 1992, og 2018 forventes at blive endnu et rekordår.

Kuldstørrelse.png

Over 40 pattegrise om året

En gennemsnitlig so får i Danmark 2,3 kuld per år og får altså 43 pattegrise om året, inklusive de dødfødte.

”De er blevet til fødemaskiner, der konstant skal yde det maksimale. Vi er efterhånden kommet så langt fra naturlig biologi, som det er muligt, og der må være en grænse for, hvor meget dyrene skal presses. Det er under al kritik, at de danske søer skal lægge krop til så mange pattegrise om året”, siger Birgitte Damm.

De mange pattegrise overlever ikke alle sammen. Af de 18,7 pattegrise per kuld i 2017 var 1,7 dødfødte, og 2,3 døde, mens de var hos deres mor, typisk under fødslen eller i dagene efter. Det svarer til, at der hver dag dør 26.000 pattegrise i Danmark på grund af den meget store svineproduktion, der findes herhjemme.