Handel med elefantunger bør forbydes

Stop handel med elefantunger

I disse dage diskuteres et forbud mod handel med vilde elefanter på en konference i Schweiz om beskyttelse af verdens truede dyr og planter. Men i EU tegner der sig et flertal imod forbuddet.

Skrevet af:
Claus Nielsen Lyckhage

Åbent brev til EU

En lang række dyrevelfærdsorganisationer har underskrevet et åbent brev til EU og medlemslandenes miljøministre, hvor vi opfordrer til at støtte forbuddet. 

Læs det åbne brev her

Politikere fra hele verden er i disse dage samlet i Geneve til CITES-konference, hvor de diskuterer nye regler for handel med vilde dyr. Blandt forslagene diskuterer de et muligt forbud mod handel med elefantunger, som er indfanget i naturen. Hvis forbuddet vedtages vil det forhindre, at elefantunger som er født i naturen kan sælges videre til et liv i zoologisker haver eller cirkus. 

Elefanter er sociale dyr som knytter tætte bånd til deres familie, og elefanterne lider når de tages fra deres mor og sendes i fangenskab væk fra deres familie. Derfor opfordrer dyrevelfærdsorganisationer over hele Europa EU til at stemme for forbuddet på konferencen. Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse og formand for Eurogroup for Animals udtaler: 

”Det er fuldstændig ubegribeligt, at det kan være lovligt at indfange elefantunger i det fri, tage dem fra deres mor og sælge dem til cirkus og zoologiske haver rundt om i verden. Og det er næsten endnu mere ubegribeligt, hvis EU modsætter sig det forslag om at forbyde det, som ligger på bordet lige nu. Vi har en fantastisk mulighed for at forbyde denne modbydelige praksis på verdensplan. Den må ikke forspildes.”

Forslaget bakkes op af flere EU-lande, men EU har endnu ikke udtrykt samlet opbakning til at stemme for forslaget. 

I Dyrenes Beskyttelse opfordrer vi på det kraftigste, den danske Miljøminister, Lea Wermelin, til at kæmpe for at EU støtter forbuddet, så vilde elefanter i fremtiden kan leve sammen i deres familie i naturen. 

Du kan også støtte op og være medunderskriver på vores åbne brev til EU