Over 1 million underskrifter er indsamlet i kampen mod lange dyretransporter

Stop lange dyretransporter: Over 1 million underskrifter indsamlet

Siden foråret 2016 har Dyrenes Beskyttelse og 34 andre dyrevelfærdsorganisationer på tværs af EU indsamlet underskrifter for at sætte en stopper for lange dyretransporter. Det er nu blevet til over 1 million underskrifter, som afleveres til Europa-Kommissionen.

Skrevet af:
Britta Riis
Lange dyretransporter er et problem, der strækker sig på tværs af landegrænserne, og det kan kun løses med en fælles, europæisk indsats
- Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse og præsident for Eurogroup For Animals

Hvert år sender Danmark og resten af Europa en kvart milliard grise, kyllinger, køer, kalve og heste ud på lange, opslidende dyretransporter. Dyrene udsættes for stress, sult, tørst og skader undervejs. De har voldsomme smerter og tusindvis giver op og dør, inden de når frem.

”Dyrene lider på disse transporter. Det fik sidste år Dyrenes Beskyttelse til at gå sammen med 34 andre europæiske dyrevelfærdsorganisationer om at kræve et loft på 8 timer for dyretransporter, bedre kontrol og bedre forhold for dyrene, der transporteres,” siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse og præsident for Eurogroup For Animals, en sammenslutning af 54 europæiske dyrevelfærdsorganisationer.

”Lange dyretransporter er et problem, der strækker sig på tværs af landegrænserne, og det kan kun løses med en fælles, europæisk indsats. Der er behov for at ændre transportlovgivningen i EU, så den tager mere hensyn til dyrevelfærden,” siger Britta Riis.

Over 1 million underskrifter indsamlet

Initiativet har haft stor succes med at sætte fokus på de kummerlige forhold, som mange millioner dyr hvert år transporteres under. Siden underskriftsindsamlingens start har over 1 mio. personer skrevet under på at stoppe de lange dyretransporter.

”Vores indsats har åbnet danskernes og restens af Europas øjne for de umenneskelige lidelser, som mange millioner dyr må trækkes igennem for at skaffe billigt kød på spisebordene. EU kan ikke længere vende det blinde øje til over en million mennesker, som kræver et stop for de unødvendige pinsler,” siger Britta Riis.

Senere på året vil underskrifterne blive overdraget til Europa-Kommissionen, som endnu en opfordring til at sætte en stopper for lange dyretransporter.