Nyhed, 18. januar 2017

Store forbedringer for dansk malkekvæg udskudt

Et flertal i Folketinget har netop besluttet at ændre lovgivningen om hold af malkekvæg. Ændringer som blandt andet betyder, at fristen for afvikling af de såkaldte bindestalde - en af mælkeproducenternes største dyrevelfærdsmæssige udfordringer forlænges med 5 år fra 2022 til 2027.

Image of Katherina  Petersen
Katherina Petersen,
Studentermedhjælper
Del artiklen på:
malkekvæg

Lovgivning som skaber bedre dyrevelfærd er altid længe undervejs og kræver mange og lange forhandlinger. Derfor er vi i Dyrenes Beskyttelse frustrerede, når vedtagne lovkrav, som faktisk vil forbedre forholdene for dyrene, udsættes.

”Køer har brug for at bevæge sig og derfor er det et stort tilbageslag, at en i forvejen lang frist forlænges, så der går 10 år mere inden bindestaldene, hvor køerne det meste af dagen står bundet fast i båse, afvikles. Lovgivningen blev besluttet tilbage i 2010 og fristen ender altså med at være hele 17 år.” siger chefkonsulent Pernille Fraas Johnsen.

I samme forbindelse er også kravet om kobørster til alle malkekøer i løsdriftsstalde blev udsat fra 2016 til 2022. Kobørster giver køerne mulighed for at klø sig, og er meget populære blandt køerne i de stalde, hvor man rent faktisk har overholdt loven og indført børsterne inden den oprindelige frist den 1.juli 2016. Alle malkekvægbesætninger under Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse har kobørster.

”Udsættelserne, der blev vedtaget af Folketinget den 19. december med stemmer fra Dansk Folkeparti, Venstre, Konservative, Radikale Venstre og Liberal Alliance, kan kun opfattes som et tilbageslag for dyrevelfærden. Derudover er der risiko for, at der blandt kvægbønderne opstår en forventning om, at loven om hold af malkekøer kun er vejledende, når overgangsordningerne alligevel forlænges,” siger chefkonsulent Pernille Fraas Johnsen”.

Dyrenes Beskyttelse har protesteret imod ændringerne i lovgivningen overfor Fødevareministereriet og Folketinget.