Kalv under transport
Foto: Eyes on animals

Styrelse: Tørster spædekalve på transporter?

Fødevarestyrelsen har bestilt en undersøgelse af, om kalve reelt kan drikke under transporter. Det sker efter kritik af lange og udmarvende transporter af spædekalve. Dyrenes Beskyttelse håber, at det er første skridt på vejen til et dansk forbud.

Skrevet af:
Søren Krogsgaard

Hver torsdag stuves cirka tusinde spædekalve sammen på lastbiler fra tre samlesteder i Danmark og sendes til opfedning i Holland. De lukkede lastvogne er udstyret med særlige drikkenipler, som bliver tændt i en pause under transporten. Men dyrlæger vurderer, at så små kalve slet ikke er i stand til at sikre sig vand fra den uvante drikkeanordning i det mørke lastrum. Resultatet er, at mange kalve ankommer med tydelige tegn på dehydrering efter de op til 17 timer lange ture.     

Efter mange års brug af drikkenipler på hollandske transporter har Fødevarestyrelsen nu bestilt en undersøgelse af kalvenes brug af dem. Det glæder Dyrenes Beskyttelse.

- Det er et godt tiltag, som forhåbentligt bliver første skridt i retning af et forbud mod lange transporter af spædekalve, siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse.  

Helt konkret har styrelsen bestilt en såkaldt videnssyntese fra Aarhus Universitet under overskriften ”Vandingsudstyr til spædekalve”. Den skal klarlægge, hvordan drikkeudstyret påvirker kalvenes vandoptagelse, og om der er noget drikkeudstyr, kalvene kan benytte uden forudgående tilvænning. Syntesen er ikke ny forskning men derimod et overblik over videnskabelig viden og praktiske erfaringer på området. Dyrenes Beskyttelses ekspert i dyretransporter er ret sikker på resultatet.

- Kalve i den her alder vil typisk have lært at drikke af skål eller pattespand. Vi har ikke kunne finde nogen dokumentation for, at spæde kalve, uden nogen form for tilvænning, kan drikke af disse vandventiler under transport, siger Ditte Erichsen, dyrlæge hos Dyrenes Beskyttelse og master i vurdering af husdyrvelfærd.

Fødevarestyrelsen er kommet på banen efter længere tids kritik af de lange transporter. Dyrenes Beskyttelse har gennem aktindsigter i transporternes logbøger og videooptagelser dokumenteret, at der ikke tages hånd om kalvene på turene. Kalvene tilses ikke, og de eneste, der med garanti får noget at drikke i pauserne, er chaufførerne. Det skyldes ifølge Dyrenes Beskyttelse en blanding af en vag EU-lovgivning, sjusket kontrol og transportørernes figenblad i form af drikkenipler.

Kritikken fik allerede i september sidste år Zenia Stampe (Radikale Venstre) til at spørge fødevareminister Rasmus Prehn, om Fødevarestyrelsen havde dokumentation for funktionen af de hollandske lastbilers drikkenipler og vurderet deres anvendelighed til spædekalve.

ministerens svar henviste Fødevarestyrelsen til de nederlandske myndigheders guidelines, der beskriver kravene til vandingssystemer for spædekalve. Men styrelsen havde ”ikke dokumentation for deres anvendelighed”. Den har forskerne på Aarhus Universitet nu fået til opgave at fremskaffe.

Et hurtigt, dansk forbud


Dyrenes Beskyttelse opfordrer ministeren til at lave et dansk forbud mod lange transporter af under otte uger gamle kalve. Organisationen har indsamlet flere end 50.000 underskrifter på denne opfordring til fødevareministeren.

Rasmus Prehn mener dog, at EU-Kommissionen skal komme kalvene til undsætning. I et svar til fødevareudvalget fremhæver han positionspapiret om dyrevelfærd under transport, som Danmark, Tyskland, Sverige, Belgien og Nederlandene har sendt til EU-Kommissionen. Her peges på begrænsning af transporttiden for ikke fravænnede dyr som et af forslagene til ændringer af EU's transportforordning. Dyrenes Beskyttelse mener dog ikke, at der er tid til at vente på EU-Kommissionen.

– Et dansk forbud på linje med forbuddet mod lange transporter af udsættersøer er den hurtigste vej til at stoppe de plagsomme transporter, siger Britta Riis.

Sådan drikker spædekalve

Ikke fravænnede kalve sutter sig stadig til mælk og vand. Det kræver tilvænning, hvis spædekalve skal drikke af andet end et ko-yver.
I de fleste malkekvægsbesætninger lærer man kalvene at drikke af en spand eller skål, når de er taget fra koen. Hvis kalve skal kunne drikke af andet end det, de allerede har lært, kræver det indlæring og tilvænning.

Så mange danske kalve eksporteres