Svag kattelov vedtaget

Svag kattelov vedtaget

Den 4. maj blev forslag til Lov om ændring af lov om mark- og vejfred  3. behandlet og dermed besluttet i folketingssalen. Det står nu helt klart, at den ny ”kattelov” bliver uden krav om obligatorisk mærkning og registrering. Et krav, som ellers står højt på Dyrenes Beskyttelses ønskeseddel

Skrevet af:
Pernille Schousboe

Hvert år overlades flere tusinde umærkede katte til egen skæbne. Katte løber bort, og bliver aldrig genforenet med deres ejer. De bliver syge uden nogen til at tage sig af dem. Eller de bliver i værste fald efterladt, fordi deres ejer ikke magter at passe dem.  

Når de mange umærkede katte kommer til skade, bliver syge eller løber hjemmefra, har de brug for hjælp og det kan vi i den grad mærke på vores internater. I Dyrenes Beskyttelse hjalp vi mere end 8.000 katte i 2020 - det var en lille stigning fra 2019, som allerede var et kæmpe rekordår. 

Dyrenes Beskyttelse har længe argumenteret for, at en kattelov vil kunne rette op på nogle af kattens mange problemer. Hovedessensen i den lov skulle være krav om obligatorisk mærkning og registrering af ejerkatte.

Desværre er det forslag til en ”kattelov” som netop er blevet besluttet i Folketinget ikke i nærheden af at være det, som Dyrenes Beskyttelse finder nødvendigt. 

Med den nye lov behøver internater fremover ikke længere efterlyse en kats ejer, før de formidler den til nyt hjem, hvis ikke katten er mærket og registreret. Det betyder, at enhver kan tage en kat til sig, hvis den ikke er mærket. Det er et skridt i den rigtige retning, men ikke ambitiøst nok fra regeringens side.

”Ministeren kalder det en incitamentsordning, fordi det skal give katteejere incitament til at mærke og registrere deres kat, hvis ikke de vil miste deres juridiske krav på katten. Men vi mener ikke, det skal være med truslen om at miste deres kæledyr, at katteejere vælger at mærke og registrere deres kat. Vi har blot bedt om den samme ordning, som allerede findes for hunde, hvor der i dag er krav om mærkning og registrering” siger Jens Jokumsen, familiedyrschef for Dyrenes Beskyttelse.

Desuden forventer Dyrenes Beskyttelse ikke, at de nye retningslinjer gør livet på internaterne spor lettere, selvom det er en af hensigterne med den nye ordning:

”Den nye lov ændrer ikke på, at langt størstedelen af de katte, som kommer ind på vores internater, allerede har en ejer. Vi synes derfor, det er trist, at vi som internater nu skal være dem, der ”straffer” de ejere, som ikke mærker deres kat ved at forære deres kat væk. Den rolle har vi aldrig ønsket at påtage os. Det vil unægteligt komme til at medføre mange konfliktsituationer, hvor katte er blevet givet væk til nye familier, og den konflikt vil vores medarbejdere blive fanget i. Derfor kommet vi også fremadrettet til at fremlyse de katte, som kommer ind på vores internater”, siger Jens Jokumsen

Lovkrav er afgørende for kattens status
Med obligatorisk mærkning og registrering samt en udbredt neutralisering af alle danske ejerkatte, vil kattene få en større værdi for deres ejere, og dermed er forventningen, at der ville komme færre uønskede katte. 

”En lovgivning på det her område ville sende et kraftigt signal om, at katte ikke er gratis, og samtidig sikre at kattene udgør en værdi for deres ejer. Den værdi mener vi, er nok til at kunne øge kattens generelle status i samfundet, ligesom det er tilfældet med hunden, som har haft krav om mærkning siden 1991”, forklarer Jens Jokumsen.
 
Evaluering giver de første svar
”Selvom resultatet ikke er blevet det ønskede, så er vi glade for, at der har været en stor interesse fra mange partier på Christiansborg, for at gøre noget for kattens velfærd, hvor flere partier har vist et stort engagement i debatten.  Det har da også resulteret i, at vi har fået skrevet en evaluering af ordningen ind i lovbemærkningerne. Det betyder, at man skal ind og se på om loven har haft den ønskede effekt om 2 år. Resultatet af den evaluering er vi sagens natur meget spændte på”, slutter Jens Jokumsen. 

Dyrenes Beskyttelse har også bedt ministeren bevillige midler til at informere de danske katteejere om ændringen, så det ikke kun bliver en ændring på papiret, men også kommer ud til offentlighedens opmærksomhed. Tidligere ministre har med succes gennemført kampagner omkring familiedyr, i samarbejde med blandt andet Dyrenes Beskyttelse. Det drejer sig om kampagnerne "Klar Til Hund "og "Klar Til Kæledyr".