Syge kaniner skal kunne behandles efter bedste evne

Syge kælekaniner risikerer unødig aflivning

Det kan få store konsekvenser for dyrevelfærden for de 160.000 danske kælekaniner og deres ejere, at EU har vedtaget en stramning af reglerne for medicin til dyr, advarer Dyrenes Beskyttelse.

Skrevet af:
Claus Nielsen Lyckhage
"Dyrlæger bliver tvunget til at vælge den dårlige løsning. Det mener vi ikke kan være meningen. Syge dyr skal jo behandles efter bedste evne,"
- Jens Jokumsen, familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse

Rettelse 2022-02-09: Skab var ved en fejl nævnt som en sygdom, der ikke længere kan behandles efter de nye regler. Det er nu rettet. 

I Danmark er kaninen det tredje mest populære kæledyr efter hunden og katten, men sådan ser det dog ikke ud i resten af EU, hvor kaniner primært avles, opfedes og slagtes til fødevarer. Faktisk avles omkring 112 millioner kaniner til kommercielle formål i EU. Derfor anses kaniner i EU-lovgivningen for at være produktionsdyr på linje med grise og køer, hvilket nu får konsekvenser for danske kaninejere, efter at EU har vedtaget en stramning af reglerne.

”Det er helt galt, det der foregår nu. Man har vedtaget nogle generelle EU-regler uden at tage højde for, at kaniner i lande som Danmark ikke bliver spist men er folks kæreste eje, og at man derfor er nødt til at have en dispensationsordning for dem. Der findes allerede en dispensationsordning for heste, så vi forstår slet ikke, at man ikke har gjort det samme for kaniner,” siger Jens Jokumsen, familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse.

Kaniner har i flere år været kategoriseret som produktionsdyr, men praksis har været, at dyrlægerne selv har valgt, hvilke præparater syge kaniner skal behandles med. Det laves der om på med en ny EU-forordning, som nu er vedtaget og dermed trådt i kraft. Fremover må dyrlæger ikke bruge præparater til landbrugsdyr, som ikke er forhåndsgodkendt til denne dyregruppe, og det gælder dermed også kaniner.

Fælles stemme for kaninerne

Sammen med Kaninværnet og kaninejere landet over sætter vi fokus på problemet, så der findes en løsning for de danske kælekaniner. 

Læs mere hos Kaninværnet

”Der er ikke særligt meget medicin, som er godkendt til brug på kaniner, men det har ikke været et problem før, fordi dyrlæger bare har brugt andre præparater. Men med de nye regler skal de danske myndigheder kontrollere og håndhæve, at der bruges godkendt medicin. Det betyder, at der pludselig er sygdomme, som fx ringorm, der slet ikke kan behandles, fordi dyrlægerne ikke har godkendt medicin til rådighed. Og så kan man ende med at måtte aflive syge kaniner, som faktisk kan reddes,” siger Jens Jokumsen.

Han påpeger også, at det pludseligt bliver meget sværere at bedøve og smertelindre kaniner, simpelthen fordi de eneste godkendte præparater ikke er de bedste på markedet.

”Dyrlæger bliver tvunget til at vælge den dårlige løsning. Det mener vi ikke kan være meningen. Syge dyr skal jo behandles efter bedste evne,” siger Jens Jokumsen.

Dyrenes Beskyttelse opfordrer til, at der bliver indført en dispensation for kælekaniner, ligesom der i dag findes en dispensation for heste. Det vil også betyde, at kaninejere ikke skal have et medicinhåndteringskursus blot for at have lov til at give sit kæledyr medicin under et behandlingsforløb.

Det anslås, at der findes omkring 160.000 kælekaniner i Danmark.

Tilføjelse 2022-02-09: Der er Fødevarestyrelsen, som sætter de endelige rammer for, hvordan EU-forordningen skal tolkes og gælde i Danmark. Vi afventer nu deres udmelding.