Kattelovnu.dk

Tættere på lov for de trængte katte

Bedre velfærd for de danske katte. Det kan blive det positive resultat hvis forslaget om obligatorisk mærkning og registrering af katte bliver vedtaget. Forslaget er fremsat af Dansk Folkeparti og behandles i Folketinget i morgen den 19. maj.

Skrevet af:
Pernille Schousboe

Fakta: Kattelovgivning vinder frem i Europa

• Obligatorisk mærkning og registrering af ejerkatte er i øjeblikket på dagsordenen i flere europæiske lande. Lande som Belgien, Frankrig og Grækenland har allerede reguleret området i deres lovgivning, ligesom man i både Finland og England er i fuld gang med de politiske drøftelser om de samme reguleringer.

• I Belgien så man i mange år den samme stigning i antallet af katte på landets internater, som man i dag ser i Danmark. Derfor har de belgiske myndigheder indført krav om neutralisering for at komme problemet til livs. Belgiske katte skal dermed være neutraliseret, inden de er fyldt seks måneder.

Ønsker du også bedre velfærd for de danske katte så bak op om kattemanifestet og skriv under på kattelovnu.dk

Hvert år overlades flere tusinde umærkede katte til egen skæbne. Katte løber bort, og bliver aldrig genforenet med deres ejer. De bliver syge uden nogen til at tage sig af dem. Eller de bliver i værste fald efterladt, fordi deres ejer ikke magter at passe dem.  

En kattelov vil kunne rette op på nogle af kattens mange problemer. Derfor støtter Dyrenes Beskyttelse det forslag om lovpligtig mærkning og registrering, som skal behandles i Folketinget i morgen den 19.maj. 

”Når de mange umærkede katte kommer til skade, bliver syge eller løber hjemmefra, har de brug for hjælp og det kan vi i den grad mærke på vores internater. I Dyrenes Beskyttelse håndterer vi 2 ud af 3 internatkatte i Danmark. Det betød, at vi hjalp mere end 8.000 katte i 2019 - det var en stigning på hele 40 % fra året før. Internatmedarbejderne forsøger ihærdigt at finde frem til kattenes ejere, men det er ofte meget svært, og derfor er der mange katte, som aldrig genforenes med deres ejere", siger familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse, Jens Jokumsen.

Lovkrav er afgørende for kattens status
Med obligatorisk mærkning og registrering af alle danske ejerkatte, vil kattene få en større værdi for deres ejere, og det er afgørende for at styrke kattenes status.

”En lovgivning på det her område ville sende et kraftigt signal om, at katte ikke er gratis, og samtidig sikre at kattene udgør en værdi for deres ejer. Den værdi mener vi er nok til at kunne øge kattens generelle status i samfundet, ligesom det er tilfældet med hunden, som har haft en lignende lov siden 1991”, forklarer Jens Jokumsen.

Ny dyrevelfærdslov baner vejen
Det forslag som Folketinget behandler i morgen vil sikre, at der fremover er et krav om at katte skal mærkes og registreres. Og lige nu er der en enestående chance for at få forslaget besluttet. I februar 2020 blev en ny dyrevelfærdslov nemlig vedtaget. Den giver Fødevareministeren bemyndigelse til at fastsætte regler for mærkning og registrering af katte i Danmark. Det er den bemyndigelse, Dyrenes Beskyttelse håber, at Fødevareministeren tager i brug.

Knap 39.000 danskere bakker op
”Det anslås, at omkring 650.000 katte holdes som kæledyr herhjemme. Hertil kommer et større og ukendt antal ejerløse katte. Det er på tide, at det populære kæledyr får en lov at blive beskyttet af”, siger Jens Jokumsen.

Og det er mange danskere enige i. Knap 39.000 danskere og 200 virksomheder har tilsluttet sig et fælles kattemanifest, som kræver bedre velfærd for de danske katte via en lovpligtig mærkning og registrering.

”Vi har allerede vist, at det her er noget, som danskerne og de professionelle tager alvorligt, nu er det politikernes tur”, slutter Jens Jokumsen.

Dyrenes Beskyttelse ønsker også et krav om neutralisering, men forslaget som det ligger nu vil under alle omstændigheder gøre en stor forskel for de danske katte.