Dyrenes Beskyttelse emblem koral

Tid til modernisering af landbrugsfonde

Hvert år udbetales der offentlig erhvervs-støtte for millioner af kroner fra blandt andet Promilleafgiftsfonden. Dyrenes Beskyttelse så gerne, at sammensætningen af fondenes bestyrelser ændres, så landbruget ikke automatisk har flertal.

Skrevet af:
Dyrenes Beskyttelse

De færreste ved det, men det er milliardstore fonde, der understøtter den måde, som dansk landbrug udvikler sig på. Fondenes bestyrelser har haft overvægt af repræsentanter for erhvervet, og sekretariaterne har ligget hos Landbrug & Fødevarer. 

Det er derfor ikke overraskende, at fondene i mange år har været udsat for kritik. Information har som den seneste i en lang række artikler sat fokus på landbrugets pleje af egne interesser.

Erhvervets økonomiske interesser varetages for snævert i forhold til den samfundsmæssige interesse i en bæredygtig udvikling, og der er ikke tilstrækkelig uafhængighed.  

I 2015 fremsatte daværende fødevareminister, Dan Jørgensen, et lovforslag, der skulle gøre op med denne praksis.  Ønsket var at starte med de tre såkaldte promilleafgiftsfonde, der hvert år udbetaler omkring 250 millioner kroner. Dyrenes Beskyttelse bakkede dengang fuldt og helt op om forslaget, som dog blev skrinlagt, da der kom ny regering.

I Dyrenes Beskyttelse ser vi frem til den dag, hvor de store offentlige tilskud til landbruget kommer til at understøtte en udvikling, som er styret af hensynet til de mange frem for hensynet til de få.