Trafikulykker med påkørte hjorte koster hvert år samfundet dyr

Trafikulykker med hjorte koster samfundet dyrt

I perioden 2012-2017 har trafikulykker med hjorte kostet samfundet mindst 1,7 milliarder kroner i materielle skader. Det viser en ny COWI-rapport udarbejdet for Dyrenes Beskyttelse.

Skrevet af:
Michael Carlsen

Når uheldet er ude

 • Ring 1812 hvis dyret er såret - også selvom dyret er løbet væk.
 • Bliv på stedet - hvis 1812 ved hvor ulykken er sket, kan de hurtigere sende hjælp.
 • Hold afstand, så dyret ikke stresses.
 • Ring til Falck, hvis dyret er dødt.

Kilde: www.paspaahjortene.dk

Det er højsæson for hjortepåkørsler og et sammenstød mellem en bil og en hjort kan ende med alvorlige skader for både hjort, bilist og bil. Er uheldet ude, kan det blive en dyr fornøjelse. Det viser en ny rapport foretaget af COWI for Dyrenes Beskyttelse. 

Rapporten har undersøgt de økonomiske konsekvenser af trafikulykker med hjorte i forhold til både personskader og materielle skader, og især på materielle skader er tallene slående.

I gennemsnit beløber de økonomiske omkostninger til materielle skader ved en trafikulykke med en hjort sig til 23.314 kr., viser tal fra IF Skadesforsikring. Med mere end 12.000 hjortepåkørsler om året løber omkostningerne for samfundet op i mindst 280 millioner kroner årligt. 

”Det er et højt antal påkørsler og dermed også omkostninger for samfundet. Det svarer til godt 5 pct. af forsikringsselskabernes samlede udbetalte erstatninger til kasko,” siger Svend Torp Jespersen, projektleder hos COWI. 

Undgå hjortepåkørsler

 • Sæt farten ned, når du i tusmørke og om natten kører gennem områder, hvor der er skov, eng, levende hegn eller lignende langs vejen.
 • Hold øje med lysende øjne i rabatten og sænk farten helt, hvis du ser dem.
 • Husk at hjorteskilte advarer om øget risiko for hjorte i området.
 • Vær opmærksom - en hjort kommer sjældent alene. Ser du én hoppe over vejen, så tro ikke at faren er drevet over. Der kan godt komme flere.

Kilde: www.paspaahjortene.dk

Samarbejde kan nedbringe antallet af ulykker 

Den bedste måde at nedbringe skadesomkostningerne er ved at forebygge ulykkerne. Ud over at oplyse bilisterne om, hvor risikoen for hjortepåkørsler er størst, håber Dyrenes Beskyttelse nu at indlede et samarbejde med de danske forsikringsselskaber om at udvikle foranstaltninger, som reducerer antallet af påkørsler.  Det kunne fx være at udvikle mobilalarmer, som i lighed med andre trafikalarmer, vil kunne advare trafikanterne om risikoen for hjortepåkørsler på bestemte tidspunkter og strækninger og på den måde mindske faren for påkørsler:

”Mere end 280 millioner kroner om året er et højt beløb selv for forsikringsselskaberne, og vores forventning er, at branchen med så store udgifter vil være imødekommende over for at finde nye initiativer til at forebygge ulykkerne. Vi har efterhånden nogle ret præcise data på, hvor påkørslerne sker og derfor også nogle idéer om, hvor man kan have gavn af fx en hjortealarm direkte på telefonen,” siger Michael Carlsen, biolog i Dyrenes Beskyttelse.

”Trafikulykker med hjorte” – uddrag fra rapporten

Der påkøres min. 12.000 hjorte i Danmark om året. Påkørslerne kan resultere i materielle skader, men en mindre del resulterer også i personskader. Det drejer sig om anslået 14 personer i perioden 2012-2017. 

Det er karakteristisk for trafikulykker med dyr, at:

 • Ulykkerne finder især sted i maj og oktober-november
 • Ulykkerne sker på lige vej i landzone, når det er tusmørke eller mørke
 • Størstedelen af ulykkerne sker med biler, men motorcyklister er også udsatte
 • Ulykkerne sker over hele landet, men særligt den nordøstlige del af Jylland (Aalborg, Skive, Rebild, Jammerbugt, Vesthimmerlands og Frederikshavn Kommuner) oplever en høj andel af personskader
 • Over halvdelen af de tilskadekomne kommer alvorligt til skade
 • Hver 5. personskade sker som følge af en undvigemanøvre

En stigende bestand af dådyr og kronvildt vil kunne betyde, at konsekvenserne af hjortepåkørsler bliver mere alvorlige fremover.

Læs hele rapporten her