Ulovlig handel med hvalpe er en millionforretning

Ulovlig hvalpehandel er en millionforretning

Efterspørgslen på hundehvalpe har skabt så stort et behov, at den illegale handel har kronede dage. Dyrenes Beskyttelse har derfor ansat en efterforsker, som undersøger det ulovlige hundemarked, og resultaterne taler for sig selv: den ulovlige hvalpehandel er en millionforretning.

Skrevet af:
Peter Heneberg

Ulovlig import af hunde er stadig et stort problem. I en ny rapport lavet af Eurogroup for Animals slås det fast, at ulovlig handel med hunde og andre kæledyr er et stort og organiseret problem i Europa. Det er dog umuligt at fastslå, hvor mange hvalpe, der handles ulovligt over Europas grænser, da mange af hvalpene avles i Østeuropa, og derefter transporteres til Vesteuropa, hvor de videresælges uden for myndighedernes søgelys.

Modsat landbrugsdyr findes der ikke nogen central database over antallet af hunde i Europa, og derfor er det meget svært at vide, hvor stor efterspørgsel der er på hunde i Europa hvert år. Rapporten estimerer dog, at der årligt sælges 8 millioner hvalpe på det europæiske marked med en værdi på 1,3 milliard euro, svarende til omkring 10 milliarder danske kroner.

Dyrenes Beskyttelse kæmper mod ulovlig hundehandel

Dyrenes Beskyttelse modtager mange henvendelser fra bekymrede danskere omkring mulige hvalpefabrikker og ulovlig import af hunde via foreningens vagtcentral 1812. Med en stigning på 167 sager i 2019, svarende til 10,3 pct. sammenlignet med 2018, står antallet af sager med hunde for den største stigning på dyreværnsfronten. Det skyldes især et øget antal henvendelser om mulige hvalpefabrikker, ulovlig hundehandel og import.

På den baggrund besluttede dyrevelfærdsorganisationen allerede i efteråret 2019 at ansætte en tidligere efterforsker fra politiet, til at efterforske sager med ulovlig hundehandel i Danmark. Fra oktober 2019 til december 2019 efterforskede Peter Heneberg 25 sager, hvoraf 8 sager er blevet anmeldt til enten politiet eller Fødevarestyrelsen.

- I mit arbejde har jeg tæt kontakt med Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 og Dyrenes Beskyttelses frivillige medarbejdere. 1812 og de frivillige er genstand for en masse informationer og oplysninger. Min opgave er, at sortere og visitere i de oplysninger, samt at afdække om det er en kriminel handling, der ligger bag oplysningerne. Når jeg kan dokumentere en lovovertrædelse, så udformer jeg en anmeldelse til de rette myndigheder, forklarer Peter Heneberg, efterforsker ved Dyrenes Beskyttelse

2,5 millioner kroner er kun toppen af isbjerget

I 2020 er der indtil videre efterforsket 30 sager, hvoraf de 12 er meldt til myndighederne. Peter Heneberg forklarer:

- Der er sager der er blevet efterforsket, men ikke meldt, fordi der er ikke fundet grundlag for en anmeldelse. Her kan det være, at Dyrenes Beskyttelse sendte en kredsformand ud for at vejlede, eller at der simpelthen ikke var noget hold i sagen. I år er der indtil videre anmeldt 12 sager.

Det er ikke alle de efterforskede sager, hvor der er lavet en opgørelse for omfanget af salget og volumen, men bare i de opgjorte sager er resultatet voldsomt: der er solgt minimum 304 hvalpe til en markedsværdi af 2.5 million danske kroner. Peter Heneberg understreger, at dette beløb kun er toppen af isbjerget.