fodring af vandfugle

Brød til vilde fugle kan sprede farlig sygdom

Vinterfodring af vandfugle er kutyme på denne tid af året, men de store fugleflokke kan være med til at sprede den alvorlige H5N6 fugleinfluenza.

Skrevet af:
Anna Dalgaard

I 2018 konstaterede DTU Veterinærinstituttet fugleinfluenza af typen H5N6 i 41 vilde fugle, og i 2019 er der allerede fundet en musvåge, som er konstateret død af fugleinfluenza. H5N6 er en alvorlig udgave af influenza blandt fugle, fordi den ifølge Fødevarestyrelsen kan medføre en dødelighed på op til 100 procent.

Udover at indberette til Fødevarestyrelsen om dødsfald blandt vildfugle kan borgere også gøre noget andet for at mindske fugleinfluenzaen.

Dyrenes Beskyttelse anbefaler, at søernes og gadekærenes vandfugle ikke bliver fodret, som det ellers er kutyme i vintermånederne. Vandfugle bliver oftest fodret de samme steder, hvilket øger risikoen for sygdomssmitte blandt fuglene og hermed også øger risikoen for smitte af fugleinfluenza.

Flokkene spreder influenzae

Når vandfuglene fodres ved søer og gadekær, så sker det oftest ved de samme foderpladser. Dette betyder, at mange forskellige vandfugle samles specifikke steder og træder rundt i den samme blanding af mudder, brød og afføring.

”At fodre vandfugle udgør en sundhedsrisiko, fordi der samles rigtig mange ænder og svaner ved fodringsstederne, hvilket giver mulighed for at syge fugle kan smitte de raske med forskellige sygdomme, herunder fugleinfluenza,” forklarer Michael Carlsen, biolog hos Dyrenes Beskyttelse.

”I sidste ende kan man gøre mere skade på fuglene end gavn, selvom man blot vil hjælpe dem,” siger han.