Pressemeddelelse, 24. januar 2017

Brød til vandfuglene kan sprede fugleinfluenza

Vinterfodring af vandfugle er kutyme på denne tid af året, men de store fugleflokke kan bidrage til spredning af den alvorlige H5N8 fugleinfluenza.

Image of Katherina  Petersen
Katherina Petersen,
Studentermedhjælper
Del artiklen på:
fugleinfluenza kan sprede ved brød

I 2016 indsamlede Beredskabsstyrelsen 207 vildfugle i Danmark, hvoraf 64 af fuglene blev testet positive for fugleinfluenza af Veterinærinstituttet. H5N8 Fugleinfluenza er en alvorlig sygdom blandt fugle, fordi den ifølge Fødevarestyrelsen kan medføre en dødelighed hos fjerkræ på op til 100 procent.

Udover at indberette til Fødevarestyrelsen om dødsfald blandt vildfugle kan borgere også gøre noget andet for at mindske fugleinfluenzaen.

Dyrenes Beskyttelse anbefaler, at søernes og gadekærenes vandfugle ikke bliver fodret, som det ellers er kutyme i vintermånederne. Vandfugle bliver oftest fodret de samme steder, hvilket øger risikoen for sygdomssmitte blandt fuglene og hermed også øger risikoen for smitte af fugleinfluenza.

Fugleflokkene spreder influenzaen

Når vandfuglene fodres ved søer og gadekærer, så sker det oftest ved de samme foderpladser. Dette gør, at mange forskellige vandfugle samles specifikke steder og træder rundt i den samme blanding af mudder, brød og afføring.

”At fodre vandfugle udgør en sundhedsrisiko, fordi der samles rigtig mange ænder og svaner ved fodringsstederne, hvilket giver mulighed for at syge fugle kan smitte de raske med fugleinfluenza,” forklarer Michael Carlsen, biolog hos Dyrenes Beskyttelse.

”I sidste ende kan man gøre mere skade på fuglene end gavn, selvom man blot vil hjælpe dem,” siger han.