Køer på græs
Der er normal mest og bedst fodergrundlag i maj og juni. Men tørken kan give problemer for udegående køer og heste. Foto: Dyrene Beskyttelse

VARME OG TØRKE KAN PRESSE DYR PÅ GRÆS

Den langvarige varme og tørke kan udtørre fødegrundlaget for de mange heste og køer i naturpleje og rewildingprojekter og presser også ud over andre dyr på græs eller fold. Dyrenes Beskyttelse opfordrer til ekstra opmærksomhed i tilsyn og forvaltning af dyrene

Skrevet af:
Søren Krogsgaard

Den voldsomme tørke i maj og juni øger ikke kun brandfaren i naturen. I rewilding- og naturplejeprojekter med udsatte flokke af husdyr kan det udtørre græs og andre planter, dyrene lever af. Derfor kræver tørken en ekstra stor indsats med forvaltning og tilsyn med dyrene. Dyrenes Beskyttelse opfodrer alle dyreforvaltere til at holde skarpt øje med dyreflokkene.

- Der kan være behov for ekstra tilskudsfodring, når det er så tørt, som vi ser det nu. Derudover skal dyrene sikres rigelige mængder frisk vand, siger Yvonne Johansen, dyrlæge og dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse.

Der er mest og bedst græs i maj og juni. Men udegående kvæg og heste bag hegn har ikke mulighed for at søge vand eller mad andre steder i voldsomme tørkeperioder, som den vi oplever nu.

Dyrenes Beskyttelse mener generelt, at der skal tilskudsfodres, når det er nødvendigt, i rewildingprojekter. På naturbeskyttede områder, hvor der ikke må tilføres næringsstoffer, kan forvalterne i situationer som denne tage dyr ud og lade dem gå områder med mere græs eller mulighed for tilskudsfodring.

- Uanset, om man må tilskudsfodre eller ej, skal dyrene have den næring, som de har behov for, siger Yvonne Johansen.

Heste og kvæg på naturplejearealer har generelt god mulighed for at søge skygge for solen, da der oftest er skov eller lignende, og dyrene kan køle sig i vådområder og søer. Det kan være anderledes for dyr på græs på folde, hvor der ikke er naturligt læ. De kan have det hårdt i solen.

- Det er klart at foretrække, at dyr har det frie valg, så de kan få deres behov opfyldt. Det gælder både tilstrækkeligt fødegrundlag og muligheden for at finde skygge, så de kan køle sig og komme væk fra insekter, siger Yvonne Johansen

Dyreværnschefen påpeger, at når regnen endelig kommer, så går der uger, før fodergrundlaget er normalt igen. Hun opfordrer til, at man kontakter Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812, hvis man oplever udegående dyr, der viser tegn på mistrivsel.