Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttesle

Vedtagelsen af CETA får konsekvenser for dansk dyrevelfærd

D. 15. februar 2017 nikkede Europaparlamentet ja til en godkendelse af handelsaftalen mellem Canada og EU, kaldet CETA. CETA skal ratificeres endeligt i Folketinget sidst i februar. Aftalen forventes at få konsekvenser for dansk dyrevelfærd.

Skrevet af:
Katherina Petersen

Handelsaftalen mellem Canada og EU indeholder ingen krav til de canadiske landmænd om at højne deres dyrevelfærd. Fødevarehandel mellem EU og Canada har indtil nu været relativt begrænset. I 2015 blev det eksempelvis kun importeret 458 tons kød fra den anden side af Atlanten. Med aftalen i hus kan canadierne nu skattefrit eksportere op til 75 tusinde ton svinekød, 65 tusinde ton oksekød og uendelige mængder hestekød til Europa. Vel og mærket uden at leve op til de samme krav og standarder som gælder for de europæiske landmænd.

Ikke nok med at aftalen er ekstremt konkurrenceforvridende for den almindelige danske landmand, så vil det også betyde, at de danske forbrugere kommer til at blive udsat for en meget større mængde af modsatrettet forbrugerinformation, når de køber kød i supermarkedet. Ligesom aftalen ikke sætter krav til canadiernes dyrevelfærd, sætter aftalen nemlig heller ingen krav til mærkning eller gennemsigtighed. Det betyder, at danske forbrugere fra nu af kommer til at skulle bruge meget energi på at undersøge deres produkter, inden de tager i supermarkedet, hvis de vil sikre sig, at deres kød overholder danske og europæiske dyrevelfærdsstandarder.

Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse og præsident for Eurogroup For Animals, udtaler: ”Aftalen i dens nuværende form er et tilbageskridt for dyrevelfærden. Aftalen kommer til at betyde, at årtiers arbejde for at forbedre dyrevelfærden i Danmark og i resten af Europa kan blive slået tilbage,” siger hun og fortsætter:

”Det er ærgerligt, at man i forhandlingerne om CETA ikke har udnyttet chancen for at højne dyrevelfærdsstandarder. Aftalen kan nu komme til at skabe en situation, hvor europæiske fremskridt inden for dyrevelfærd bliver stoppet af hensyn til landmændenes vilkår for at konkurrere med canadiske bønder på eget marked.”

Dyrenes Beskyttelse anbefaler på det kraftigste Folketinget til ikke at vedtage CETA, uden først at sikre sig at aftalen bliver forbedret hvad angår dyrevelfærden. Dyrenes Beskyttelse anbefaler desuden, at man tager kontakt til sit lokale folketingsmedlem og gør dem opmærksom på dette problem.