Frivilligportrætter i cirkel rundt om Dyrenes Beskyttelses logo

Verdensrekord i frivillighed

Hvis du sidder med en fornemmelse af, at danskere ikke længere er lige så engagerede i frivilligt arbejde som tidligere, så er det helt forkert. Vi har verdensrekord i frivilligt arbejde, fordi vi gerne vil gøre godt.

Skrevet af:
Johanne Gabel

40 procent af danskerne arbejdede frivilligt i 2020. Dermed har Danmark sammen med Norge, Sverige og Holland fortsat førstepladsen med den højeste frivillighed i verden.

– Det har været stabilt, siden vi begyndte at måle frivillighed i Danmark i 2004. Den høje danske og nordiske frivillighed viser, at en stærk velfærdsstat ikke står i modsætning til høj frivillighed, siger Helle Hygum Espersen, chefanalytiker på VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Hun er en af forskerne bag Frivillighedsundersøgelsen 2020, som måler og analyserer danskernes frivillige arbejde.

Ansvar giver indflydelse

Frivilligt arbejde i Danmark har en meget lang tradition, begyndende med frivillige, der tog sig af sårbare og såkaldt uværdigt trængende mennesker og med udgangspunkt i de kristne organisationer, hvoraf flere stadig findes i dag, for eksempel Kirkens Korshær og Folkekirkens Nødhjælp. Frivilligheden ændrede ifølge Helle Hygum Espersen karakter med grundloven i 1849.

– Siden vi fik grundlovssikret ret til forsamlings- og ytringsfrihed, har der været en meget stærk dansk demokratisk tradition for foreningsliv, hvor man mod at tage ansvar også har fået indflydelse. Det er her i foreningerne, at vi bliver hørt og taget i ed, siger forskeren og fortsætter:

– Samtidig er foreningerne en vigtig demokratisk skoling, hvor vi lærer at tale sammen, indgå kompromiser, løse konflikter, skabe en beslutningsstruktur med bestyrelser og opnå noget i fællesskab.

Flest medlemsfrivillige

Helle Hygum Espersen påpeger, at medlemsfrivilligheden stadig er den dominerende form for frivilligt arbejde og udgør 78 procent af det frivillige arbejde. Det er kort sagt medlemmer af en forening, der arbejder frivilligt for foreningen, fordi de går ind for hele sagen. De arbejder der, hvor der er brug for det. Hvad enten det er som kasserer eller for at lave kaffe eller gøre rent. Det betyder ikke så meget, så længe man bidrager til foreningens formål.

Aktivitetsfrivillig

Men der er også en anden slags frivillig i dag, hvor frivillige er mere knyttet til konkrete aktiviteter.

– Det er en mere uformel frivillighed, som er aktivitetsbaseret. Det er på bestemte opgaver og skal passe ind i den enkeltes liv på forskellige tidspunkter, siger Helle Hygum Espersen og eksemplificerer med en forælder, der bliver fodboldtræner i den lokale klub eller frivillige til festivaler, der kun afholdes en gang om året.

Vi ved også, at langt de fleste bliver frivillige, fordi de bliver spurgt i deres netværk. Frivillighedsundersøgelsen 2020 viser, at der er et stort sammenfald mellem frivillige og de mest travle, altså folk, der er i arbejde og har familie og børn, fordi de har en stor kontaktflade. Den største andel frivillige er således blandt de 36-45-årige.

Derfor er vi frivillige

Men det er danskere i alle aldersgrupper, der vælger at arbejde uden løn. Kun cirka 22 procent af den voksne befolkning har aldrig arbejdet frivilligt og kunne heller ikke tænke sig at gøre det.

– De fleste er frivillige, fordi de gerne vil gøre en forskel på et område, som de finder vigtigt. Det er en meget nordisk tradition og i tråd med vores andelsbevægelse, hvor vi gør noget i fællesskab, siger Helle Hygum Espersen.

Forskellen for et dyr

Det bekræfter Yvonne Johansen, dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse, som har gennemført en trivselsundersøgelse blandt de frivillige i Dyrenes Beskyttelses beredskab.

– Vores frivillige er glade for at være en del af beredskabet og sætter især pris på fællesskabet og selvbestemmelsen i opgaveløsningen. Undersøgelsen i vores beredskab bekræfter, at motivationen for vores frivillige er inddragelse, at føle sig kompetent til opgaven, fællesskabet, altså at være en del af noget større, og så ganske enkelt behovet for at gøre noget godt. Mange af vores frivillige peger på, at det motiverer dem at hjælpe dyr i nød, fordi det er handlingsorienteret og meget konkret, siger Yvonne Johansen.