Placeholder, logo

Vi betaler alle for dyrenes lidelser

Det koster årligt samfundet 1,7 millioner kroner i eksterne omkostninger at fragte 300.000 grise til slagtning i Tyskland. Hvis vi regner den totale eksport af grise og andre dyr med, løber udgifterne vi betaler over skatten, op i et meget større millionbeløb

Skrevet af:
Dyrenes Beskyttelse

Når en lastbil kører til Tyskland med grise fra Danmark, koster det samfundet mellem 600 og 1600 kroner – afhængigt af hvor langt den skal. Alt i alt betaler vi 1,7 millioner kroner om året, for at danske svineproducenter kan sende deres dyr til slagtning i nabolandet. Det er rådgivningsfirmaet COWI, der står bag disse opdaterede tal fra 2015.

 

”At vi alle sammen er med til at betale for de lange dyretransporter, understreger vigtigheden af et fælles krav om skærpede regler på området. Dyrenes lidelser vedkommer os alle, både etisk og økonomisk.”
- Britta Riis, Direktør

De 1,7 millioner dækker over samfundets del af det, man kalder eksterne omkostninger ved transporten. Det vil sige slitage på vejene, forurening, støj, trængsel ved mange lastbiler og uheld. Slagterierne selv sørger for slagteomkostninger, diesel, bil og chauffør, og de dækker også selv 62 procent af de eksterne omkostninger via afgifter. Resten betaler du og jeg over skatten.

De små to millioner dækker kun de årlige omkostninger ved transport af de 300.000 slagtesvin der i 2015 blev slagtet i Tyskland. Hvis man så tager i betragtning, at Danmark derudover årligt sender knap syv millioner smågrise, samt 20 millioner kyllinger og 50.000 kvæg ud på lange transporter til andre europæiske lande, løber de samlede samfundsmæssige omkostninger op i et tocifret millionbeløb.

Transporterne udgør både en etisk og en økonomisk belastning

Ud over at dyrene lider frygteligt under de lange transporter, er der altså udgifter forbundet med dem, som gør det endnu mere meningsløst at anvende slagterier og opdræt i udlandet. Direktør for Dyrenes Beskyttelse, Britta Riis, siger:

”At vi alle sammen er med til at betale for de lange dyretransporter, understreger vigtigheden af et fælles krav om skærpede regler på området. Dyrenes lidelser vedkommer os alle, både etisk og økonomisk.”   

Ikke nok med at det koster samfundet penge at sende dyr afsted, det koster næsten det samme, om lastbilen er fyldt med dyr eller på vej retur uden last. De eksterne omkostninger er kun 1,5 procent mindre for en tom end for en fuldtlastet bil. Vi betaler altså både for at sende dyrene afsted, men også for at få chaufføren og en tom lastbil hjem.

 

COWI har baseret sine tal på grundlag af Transportministeriets beregningsværktøjer og transportøkonomiske enhedspriser. De 1,7 millioner kroner i eksterne udgifter for samfundet er baseret på de 300.000 svin, der blev transporteret til Tyskland i 2015.

”De eksterne omkostninger ved de lange transporter handler kun om umiddelbart målbare udgifter. Derudover er der samfundsmæssige omkostninger som dårlig dyrevelfærd og ikke mindst tab af danske arbejdspladser ved, at man sender dyrene ud af landet”, siger Britta Riis.