Artikel, 12. januar 2022

Vigtige samarbejdspartnere: Kom med dyrevælfærdsafdelingen på patrulje ved grænsen

Ulovlig import af kæledyr og andre arter af dyr har store konsekvenser for dyrevelfærden og dyrene generelt. Dyrenes Beskyttelse arbejder aktivt for at forhindre den ulovlige import, men dette var ikke muligt, hvis det ikke var for samarbejdet med politiets dyrevelfærdsenhed i Region Øst. I forbindelse med en større europæisk aktion rettet mod ulovlig import af dyr, faldt den danske aktion sted samme weekend som reptilmessen Snakeday i Holland. Politiet stod her klar ved Rødby for at sikre, at alle dyrs papirer var i orden.

Image of Fie bau Madsen
Fie bau Madsen,
Kommunikationsmedarbejder
Del artiklen på:
slange

Fælles myndighedsaktion:

Dyrevelfærd Region Øst, som dækker politikredsene på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, deltog i en aktion i Rødby den 9. og 10. oktober 2021. Aktionen var planlagt i forbindelse med, at der i Holland blev afholdt en reptilmesse ”Snakeday”.

På aktionsdagene arbejdede politiet tæt sammen med Rigspolitiet, UKA Øst (udlændingekontrolafdelingen), Toldstyrelsen, Fødevarestyrelsens Veterinære Rejsehold samt Miljøstyrelsen.

Der er helt klare regler for, hvilke dyr der må importeres til Danmark og hvilke der ikke må. En del slanger falder under kategorien af dem, der ikke må, da det er ulovligt at holde giftslanger i Danmark. Politiets dyreværnsenhed stod derfor klar til at tjekke papirer på alle de dyr, der kom over med færgen fra Putgarden til Rødby.

Politiets dyrevelfærdsenhed i Region Øst fortæller her om nogle af de vilde fund, de gjorde under dagens kontroltjek.  

Giftslanger i plastikkasser

Under aktionen udtog politiet et køretøj til kontrol, som havde en lidt usædvanlig last. I to tynde plastikbeholdere blev to giftslanger af arten ”Bushmaster” (Lachesis Muta) fragtet, som er verdens største hugorm.

Begge slanger var unger og derfor ikke ret store – ca. 30-40 cm. Bushmaster kan nå en længde på ca. 3,5 meter som fuldvoksne. Slangerne har et stort, trekantet hoved, hvilket skyldes de store giftkirtler, som er placeret i nakken bag kæberne.

De to slanger blev fragtet i små, gennemsigtige plastikkasser, som var tapet til med rød tape. Manden, der fragtede slangerne, oplyste høfligt, at han nok skulle håndtere plastikboksene, da slangerne godt kunne bide ud gennem lufthullerne i deres plastikkasser. Det takkede politipersonalet fra Dyrevelfærd Region Øst pænt ja tak til. 

20% chance for at overleve

Hvis man bliver bidt af denne type slange, har man mindre end 20% chance for at overleve. Politiet beslaglagde giftslangerne, idet personen ikke opfyldt kravene til den planlagte transport, samt på det grundlag, at det er ulovligt at holde giftslanger i Danmark

Politiet fik hjælp fra nogle eksperter til at få slangerne fragtet forsvarligt i sikkerhed, indtil deres ejer, som er godkendt til at holde denne slangeart, kunne komme og hente dem.

Lovlig transit af dyr der er ulovlige i Danmark

Politiassistenterne så mange forskellige slanger, primært pyton- og boaslanger, som med enkelte undtagelser alle er lovlige at holde i Danmark. De fleste personer, som blev udtaget til den ekstra slangekontrol, var ganske venlige, og de ville gerne fortælle og fremvise deres nyindkøbte slanger. Politiet kontrollerede flere svenske køretøjer, der kørte transit gennem Danmark med deres giftige slanger, som er ulovlige i Danmark, men transitten igennem Danmark anses dog for værende lovlig.

To hunde uden pas måtte vende om

Politiet fandt også i to tilfælde tyske hunde, som ikke kunne komme ind i Danmark, da hundenes ejere ikke kunne fremvise hundenes EU selskabsdyrepas, hvilket er et lovkrav ved indrejse i Danmark. Hunde skal have en gyldig rabiesvaccine, som skal fremgå af passet. Derfor er det vigtigt at huske at medbringe dyrenes pas.

Der blev kontrolleret adskillige andre hunde, hvor der i nogle af tilfældene var problemer, som dog kunne løses i samarbejde med Fødevarestyrelsen, således at hundene og deres ejermænd kunne fortsætte deres færd ind i Danmark.

Dyrevelfærd region Øst

Dyrevelfærd region Øst dækker følgende politikredse:

•                          Midt- og Vestsjællands Politi

•                          Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

•                          Københavns Vestegns Politi

•                          Københavns Politi

•                          Nordsjællands Politi

•                          Bornholms Politi

Enheden i Midt- og Vestsjællands Politi har til huse i Hundige i afdelingen Færdsel og Dyrevelfærd. Enheden arbejder proaktivt og opsøgende med at opspore, efterforske og sagsbehandle sager vedrørende overtrædelse af bl.a. dyreværnsloven, lovgivning vedr. erhvervsmæssig handel med dyr, indførsel af levende dyr til Danmark, hundeloven mv.

Herudover holder enheden øje med nye tendenser på dyrevelfærdsområdet. Enheden modtager tip fra de øvrige politikredse, interesseorganisationer og befolkningen.

Der er tre regionale dyrevelfærdsenheder i Danmark (oprettet i 2019). De er placeret i henholdsvis Midt- og Vestsjællands Politi, Sydøstjyllands Politi og Nordjyllands Politi.

  • Del artiklen på: