Heste i vintervejr

Vintervejret kan få store konsekvenser for dyrevelfærden

Det er god dyrevelfærd at have udegående dyr, men når vinteren kommer, kan det skabe dyrevelfærdsproblemer, og husdyr på helårsgræs er særligt udsatte.

Skrevet af:
Claus Nielsen Lyckhage
"Jeg kan godt frygte, at vi kommer til at se eksempler på nogle meget forkomne dyr, hvis vinteren fortsætter sådan her"
- Yvonne Johansen, dyrlæge og dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse

Vinteren har meldt sin ankomst med sæsonens foreløbigt første snestorm, og temperaturerne har allerede taget et stort dyk nedad. Men både en mild og en hård vinter kan have konsekvenser for udegående husdyr.

”Hvis vinteren bliver meget hård, som vi allerede nu ser de første tegn på, så kan det få store konsekvenser for dyrene, der går ude. Det er først og fremmest fødegrundlaget, som bliver meget indskrænket, samtidig med at dyrene har behov for noget ekstra at stå imod med, når vejret er hårdt. Husdyr må under ingen omstændigheder sulte, så det er vigtigt, at man enten sørger for at tilføre ekstra foder eller man flytter dyrene til et område med bedre fødegrundlag,” siger Yvonne Johansen, dyrlæge og dyreværnschef for Dyrenes Beskyttelse. Hun er særligt bekymret for de husdyr som heste og kvæg, der planlægges udsat i statens naturnationalparker.

Problemet er, at selv om dyrene er robuste racer, der er skabt til at være udenfor, så er de bag en indhegning. Det betyder, at dyrene ikke har mulighed for at søge læ, vand eller mad andre steder, men er begrænset i deres bevægelighed. Dyr som er drægtige, kræver ekstra tilsyn i foling- eller kælvningsperioden, og udegående dyr er meget afhængige af godt huld for at kunne holde varmen i de barske måneder, hvilket også kræver særlig opmærksomhed.

”Vi har allerede fået de første henvendelser fra bekymrede borgere omkring forholdene for de udegående dyr her i vinterperioden. Vi mener, at alle dyr uanset om de er i naturpleje, rewilding eller naturnationalparker skal have tilstrækkelig med foder, så de ikke afmagres, og at de skal tilses regelmæssigt, som loven foreskriver. Den mulighed for dispensation som statens naturnationalparker har fået mulighed for, synes vi er dybt kritisabelt. Jeg kan godt frygte, at vi kommer til at se eksempler på nogle meget forkomne dyr, hvis vinteren fortsætter sådan her,” siger Yvonne Johansen.

Dyreværnschefen opfordrer til, at man kontakter Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812, hvis man oplever dyr, der viser tegn på mistrivsel. Hun opfordrer desuden til at tage fotos og videoer af de pågældende dyr. Vagtcentralen kan kontaktes hele døgnet rundt.

Mild vinter kan også skabe problemer

Men det er ikke kun, når vinteren viser sig fra sin barske og kolde side, at der kan opstå problemer. En mild vinter har også sine udfordringer.

”Dyrene skal have adgang til tørt leje og læ for vejr og vind, men hvis vinteren er meget våd, og der er plusgrader, så kan det skabe nogle vanskelige forhold for de udegående dyr. De værste eksempler ser vi, når dyrene står i højt mudder og søle. Det er især et problem om vinteren, hvor temperaturerne generelt er lavere, der er blæst, og våde dyr fryser hurtigere, hvis de ikke kan søge tørt leje og læ og ly,” siger Yvonne Johansen.