Svin

Center for Frilandsdyr

Center for Frilandsdyr har som mission at sikre og fastholde Danmark i en position som førende inden for udvikling af husdyr på friland og afsætning af frilandsprodukter nationalt og internationalt.

Hvad laver Center for Frilandsdyr?

Vores mission er at give et markant løft til hold af husdyr på friland, så flere husdyr både i Danmark og i resten af EU holdes under forhold, der garanterer højeste niveau af dyrevelfærd.

Center for Frilandsdyrs primære opgave er at arbejde med konceptudvikling og dyrevelfærd i frilandsproduktion, hos økologiske og konventionelle producenter. Dette er kerneområdet og har været omdrejningspunktet for alle de projekter og opgaver, som udviklingscentret har arbejdet med siden 2008.

Udvikling i samarbejde med producenter og landmænd 

Center for Frilandsdyr er uden vægge eller driftsbygninger. Det betyder i praksis, at Center for Frilandsdyr ikke har noget ”forsøgsanlæg” eller laboratorium. Alle projekter gennemføres derfor i samarbejde med de producenter / landmænd, der i sidste ende skal bruge den viden, der genereres.  Dette sikrer, at viden og resultater kommer både producenter og husdyr til gode så hurtigt som praktisk muligt.

 

 Eksempler på problemstillinger

Dette er en problemstilling, der har været fokus på, lige siden Center for Frilandsdyr blev grundlagt. Problemstillingen er, at når søer tilbydes så naturlige forhold som muligt, så er det vigtigt, at der både skal være gode fysiske rammer, og at dyrene har en genetik, der passer til de vilkår, de lever under.

Center for Frilandsdyr har for eksempel arbejdet med hytter til grisene i samarbejde med flere andre aktører. Læs mere på hjemmesiden i beskrivelsen af projekter ”Storhytte til faringer på friland” og ”Storhytter - forbedring og afprøvning” eller det store endnu ikke afsluttede projekt ” VIPiglets - Robuste og tungere økologiske pattegrise”.

Et ønske fra Dyrenes Beskyttelse om at arbejde med systemer der gør det muligt at lade de fravænnede grise blive på markerne så længe som muligt har resulteret i flere gode projekter samt nogle meget konkrete resultater.

Center for Frilandsdyr har været initiativtager til flere projekter om denne problemstilling. Læs mere på hjemmesiden om for eksempel projekterne ”Miljøsikker produktion af ungsvin på friland” eller ”Udstyr til fravænningsgrise på friland”.

Disse samt mange andre projektet kan du læse om på Center for Frilandsdyrs hjemmeside.

Center for Frilandsdyr arbejder på 3 plan

I alle tilfælde sker udvælgelsen af de problemstillinger Center for Frilandsdyr arbejder med altid i et tæt samarbejde med Dyrenes Beskyttelse og Friland. Center for Frilandsdyr har et velkoordineret samarbejde med det faglige sekretariat hos Dyrenes Beskyttelse og en ikke ubetydelig del af de projekter Center for Frilandsdyr har beskæftiget sig med er ideer og problemstillinger, der kommer fra medarbejdere hos Dyrenes Beskyttelse. 

For det første deltager Center for Frilandsdyr i projekter der sigter på at løse en bestemt problemstilling. Det kan være enge projekter eller det kan være som partner i andres projekter. Center for Frilandsdyr driver ikke forskning i traditionel forstand. Center for Frilandsdyr er et udviklingscenter, hvilket betyder, at Center for Frilandsdyr ikke skal levere forskning der kan skrives om i internationale fagtidsskrifter.

Center for Frilandsdyr skal sikre resultater i en mere direkte dialog med producenter og ejerne(Dyrenes Beskyttelse og Friland A/S). Gennem årene har Center for Frilandsdyr haft projekter i samarbejde med stort set alle aktører inden for husdyrudvikling og husdyrforskning fra Økologisk Landsforening og SEGES til Aarhus og Københavns universiteter. Samt naturligvis en masse private aktører fra landmænd og dyreværnsfolk til iderige smede og designere.

For det andet løser Center for Frilandsdyr en stribe sekretariatsagtige opgaver for de to ejere. Det kan være fremskaffelse af specifik viden om en bestemt detalje eller det kan være udarbejdelse af et fagligt notat der giver overblik over en specifik problematik.

Eksempler på emner kunne være specifik viden om lokalbedøvelse af husdyr forud for kastration mens et eksempel på et notat kunne være en oversigtsartikel om udviklingen i miljøfokus for udegående husdyr gennem de sidste 5-8 år.

Sidst men ikke mindst arbejder Center for Frilandsdyr også på det politiske plan via gode kontakter til relevante styrelser. UHF har blandt andet afgivet høringssvar om afgræsning for kreaturer og fodring af økologiske grise. Der ud over har Center for Frilandsdyr deltaget i møder og arbejdsgrupper om så forskellige tiltag som ideer til forskningsprogrammer og fastsættelse af miljøregler for udegående grise.

Hvis du vil vide mere

Du kan altid finde mere om både de igangværende projekter og afsluttede projekter på Center for Frilandsdyrs hjemmeside: https://www.frilandsdyr.dk/

Du er også velkommen til at kontakte kontaktperson Pernille Fraas Johnsen på tlf.: 33 28 70 21 eller via formularen herunder.  

For spørgsmål om Center for Frilandsdyr