Det går pengene til

Hos Dyrenes Beskyttelse går pengene til at redde dyr i nød og til at skabe bedre dyrevelfærd. Høj faglighed og kendskab til dyrs behov er i fokus hos både frivillige og ansatte. Kun 9,7% går til administration.

Foreningens udgifter

Dyreredning og dyreformidling udgør over 60% af Dyrenes Beskyttelses omkostninger. I 2016 brugte foreningen 47,5 mio. kr. på dyr i nød. Det er en stigning på 9,6% i forhold til 2015.

Dyreredning

I 2016 brugte foreningen mere end 22 mio. kr. på dyreredning. Dyreredning omfatter drift af Dyrenes Vagtcentral, vildtplejestationer, udgifter til dyrlæger dyrlæger og transport af dyr i nød, herunder kørsel med Falck og foreningens egne dyreredningsbiler. Dette er omtrent på samme niveau som 2015.

 

udgifter diagram

 

Internater

En del af de dyr, som bliver reddet, er svigtede eller vanrøgtede familiedyr. Ofte kommer dyrene med fysiske skavanker og psykisk bagage, som skal tages hånd om, før de er klar til et nyt og kærligt hjem. På vores internater bliver de dyrelægetjekket og fagligt vurderet, så hvert enkelt dyr får opfyldt sine behov for pleje, behandling og kærlig omsorg. Omkostninger til drift af internaterne og videreformidling til nye familier var i 2016 på 25,3 mio. kr. Det er en stigning på 1,8 mio. kr. i forhold til 2015. 

Stigningen skyldes primært, at Dyrenes Beskyttelse i 2016 blev pålagt moms af de ydelser, som eksterne internater leverer. Årsagen hertil er, at Skat har ændret tolkningen af den tidligere praksis på området. Desuden har foreningen haft ekstra aktivitet på egne internater, hvilket har resulteret i flere omkostningerne.

Fagligt arbejde og oplysning

Uddannelse og oplysning er vigtig for at forebygge dyrs lidelser. Således brugte foreningen knap 7,5 mio. kr. til uddannelse og oplysning af dyreejere, forbrugere og borgere, der beskæftiger sig med dyr eller har indflydelse på dyrs forhold.

Dyrenes Beskyttelses arbejde baseres på faglighed. Derfor har foreningen faglige eksperter, der indenfor hvert deres område bidrager med den nyeste viden og forskning om dyrs behov. Fagligheden sikrer, at Dyrenes Beskyttelses holdninger og procedure altid er opdaterede og klar til at udfordre status quo.  

Fremtidssikring af dyrevelfærden

I 2016 havde Dyrenes Beskyttelse et overskud på 7,3 mio. kr. efter renter og afskrivninger. Overskuddet kommer efter en årrække med større underskud. Derfor er der brug for at styrke økonomien, så foreningen er rustet til fremtidige resultatudsving. Det er nødvendigt, så vi altid kan hjælpe dyr i nød - også i de år, hvor indtægterne er mindre.

Hvis man ser på foreningens resultat i en 5-års periode fra 2012 til 2016, har der været et samlet underskud på 21,6 mio. kr. Underskuddet er sammenfaldende med opstarten af Dyrenes Beskyttelses døgnbemandede vagtcentral. Hvis der måles på en 10-års oversigt, er det samlede underskud på 7,2 mio. kr.