hund

Det går støtten til

Hos Dyrenes Beskyttelse går pengene til at redde dyr i nød og til at skabe bedre dyrevelfærd. Høj faglighed og kendskab til dyrs behov er i fokus hos både frivillige og ansatte. Kun 9,7% går til administration.

 

Øget behov for hjælp til dyrene og samfundets prisstigninger har betydet en stigning i omkostningerne på 22 procent i forhold til 2021. Over 154 millioner kroner blev i 2022 brugt på at skabe bedre dyrevelfærd.

Internater og formidling af dyr

Langt den største del af udgifterne går direkte til at skabe bedre dyrevelfærd, nemlig 95 millioner kroner. Dyreformidling, altså indsatsen med at behandle, træne og formidle familiedyr på internaterne, står for knap halvdelen af disse udgifter på i alt 45,6 millioner kroner. Det er en stigning på 24 procent i forhold til 2021, blandt andet på grund af stigningen i antal dyr på internaterne og de øgede foder- og energiomkostninger.

Dyreredning, vildtpleje og faunadyr

Indsatsen for dyreredning og fauna kostede i 2022 
36,5 millioner kroner, hvilket er en stigning på 20 procent. 
Udgifterne er gået til drift af Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral, vildtplejstationer, dyreambulancer og øvrig transport samt rådgivning og uddannelse af det store korps af frivillige, som blandt andre tæller kredsformænd, skytter, efterforskere. 

Politisk indsats for dyr i fødevareproduktionen

Den fødevarepolitiske indsats er steget med 9 procent siden 
2021, blandt andet på grund af øget politisk interessevare-
tagelse i Danmark og internationalt. Indsatsen handler
især om at påvirke det politiske system og lovgivningen
for at hjælpe de mange millioner landbrugsdyr i fødevareproduktionen.

International indsats 

Den største vækst i de direkte omkostninger til bedre dyrevelfærd er sket på det internationale område på grund af indsatsen for krigens dyr, en række internationale hjælpeprojekter og øgede udgifter til det europæiske politiske arbejde. 

Givende indtægtsinvesteringer

For at kunne hjælpe endnu flere dyr har Dyrenes Beskyttelse øget investeringen i indtægtsgivende aktiviteter, så udgiften er øget med 10 procent siden 2021. Investeringen afspejles i indtægtsvæksten. Hver krone, der blev investeret i indtægtsgivende aktiviteter, gav 7,71 kroner igen, der kan bruges til at hjælpe dyrene. 

Stor gavmildhed trods et presset år

På trods af et år med presset økonomi i mange danske hjem har danskernes opbakning til dyrene ikke manglet. Indtægter fra indsamlinger og gaver er vokset med 27 procent, og indtægter fra medlemmer er vokset med 4 procent. 
Samlet er indtægterne vokset med 4 procent og udgør i alt 147 millioner kroner. Et beløb, der overgår tidligere års indtægter. Det skyldes ikke mindst arv og testamentariske gaver, som trods en lille nedgang i forhold til 2021 udgør hele 58 procent af indtægterne. 

En stor og dybfølt tak til alle jer, der gavmildt har påtænkt dyrene midt i en krisetid. Uden jer kunne Dyrenes Beskyttelses indsats for at hjælpe dyrene ikke lade sig gøre.

 

hvepsevåge

LÆS HELE ÅRSBERETNINGEN 2022