Støt som erhverv og gør en forskel for dyrene

Vis kunder, kollegaer og medarbejdere, at dyrevelfærd er vigtigt. 

Der er mange muligheder for at støtte som erhvervsvirksomhed. Jo mere I støtter med, desto flere fordele får jeres virksomhed. Alle får medlemsmagasin fire gange årligt og et diplom. Støtte til dyrene er fradragsberettiget.

Dyreinternater

Dyreredning

Politisk arbejde

Anbefalet af ...

1. Erhvervsdonation

Som erhvervsdonor kan du støtte dit lokale internat, samtidig med  at du kan vise dine kunder og medarbejdere, at du er med til støtte bedre dyrevelfærd i lokalområdet.

Du får et diplom, som du kan hænge op i dit butikslokale, frokoststue eller lignende. Desuden får I tilsendt medlemsbladet Dyrevennen.

Du kan frit vælge, hvor meget du vil støtte med, men erhvervsdonationer er minimum 1.000 kr.

 

2. Internatsponsor

Det styrker din virksomhed i lokalsamfundet, når du støtter dit lokale internat.

Når du støtter et af vores internater med minimum 2.500 kr. om året, får du mulighed for at gøre din virksomhed synlig overfor personer, der besøger internatet. Din virksomhed får et skilt op på internatet.

Foruden synlighed, vil virksomhedens medarbejdere blive inviteret, når internatet holder lokale events. Det koster minimum 2.500 kr. at blive internatsponsor.

Hjælp til konkrete projekter på internatet

Internater har hver især en ønskeliste over projekter, der vil gøre hverdagen lettere og bedre. Det kan være ting direkte til dyrene, fx tæpper eller godbidder. Internatet har ofte brug for håndværkerhjælp og ting til at drive et internat. Det kan være industrivaskemaskine, opsætning af lys på udearealer, opsætning og udbedring af hegn, beskæring af træer, maling eller hjælp til vedligeholdelse af biler.

Kontakt lederen på dit lokale internat for at høre, hvad de har brug for.

Din virksomhed kan enten sponsere arbejdskraft, maskiner mv. eller sponsere gennemførslen af det ønskede projekt. Hvis din virksomhed hjælper med at få realiseret et projekt på internatets ønskeliste, vil internatet takke jer på deres Facebookside. Og har projektet en værdi over 5.000 kr., vil I også få jeres logo på deres webside.

Bliv internatsponsor. Kontakt erhvervsfundraiser Sonja Brkic her.

3. Erhvervsstøtte

Som erhvervsstøtte er din virksomhed med til at sikre, at dyr i nød får hjælp, og dyrevelfærden i Danmark bliver forbedret.

I kan vise på jeres hjemmeside, at I tager et ekstra ansvar for dyrene med et støtteemblem. I kan desuden vise jeres kunder og medarbejdere, at I tager ansvar med et diplom, som I kan hænge op i butikslokalet, frokoststuen eller lignende. I får tilsendt vores medlemsmagasin og nyhedsbreve fra Dyrenes Beskyttelse. Som erhvervsstøtte får du også dit logo på Dyrenes Beskyttelses hjemmeside med link til din hjemmeside.

Du skal minimum støtte med 5.000 kr., hvis du vil være erhvervsstøtte.

4. Erhvervssponsor

Er du en webshop eller anden forretning, der ønsker at støtte dyrevelfærden i forhold til dit salg, fx ved at et beløb for hvert solgte produkt går til Dyrenes Beskyttelse, så kan du bliver erhvervssponsor. Som udgangspunkt ser vi gerne, at virksomheden er erhvervsstøtte. Hvis du vil høre mere om denne mulighed, så kontakt erhvervsfundraiser Sonja Brkic her.

5. Partnerskaber

Et partnerskab med Dyrenes Beskyttelse styrker virksomhedens forretning ved at tiltrække flere kunder, skabe content til virksomhedens dialog med sine kunder og øge omsætningen gennem branding og øget loyalitet.

Dyrenes Beskyttelse indgår partnerskaber, hvor partneren kan hjælpe med at skabe bedre dyrevelfærd gennem:

 • Udbyde og fremme salget af produkter, der skaber god dyrevelfærd
 • Udbrede kendskabet til god dyrevelfærd og Dyrenes Beskyttelses arbejde
 • Sikre økonomisk støtte til arbejdet for bedre dyrevelfærd enten i form af donation fra virksomheden eller i samarbejde med virksomhedens kunder

Samarbejdspartnerskaberne indgås individuelt og tilpasses partnerens forretningsmæssige behov. 

Det er alene Dyrenes Beskyttelses erhvervspartnere, der har mulighed for at bruge Dyrenes Beskyttelses logo i forbindelse med deres markedsføring. Desuden får erhvervspartneren en separat side på Dyrenes Beskyttelses hjemmeside, hvor samarbejdet beskrives og med link til erhvervspartnerens hjemmeside.

Et partnerskab skal minimum bidrage med 50.000 kr. til Dyrenes Beskyttelse arbejde. Hvis du vil høre mere om denne mulighed, så kontakt erhvervsfundraiser Sonja Brkic her.

Det praktiske

Det er vigtigt for Dyrenes Beskyttelse at vores sponsorer og samarbejdspartnere bidrager til bedre dyrevelfærd. Derfor gennemløber vi et tjek af vores samarbejdspartnere inden indgåelse af aftalen.

No-go liste:

Virksomheder, som Dyrenes Beskyttelse aldrig kan modtage økonomiske bidrag fra:

 • Producerer eller sælger foie gras
 • Producerer eller sælger pels produceret udelukkende for pelsens skyld, eller produceret under forhold, som Dyrenes Beskyttelse ikke kan acceptere
 • Lotterier, spil, hasard (dog undtagen Tips- og lottomidler)
 • Politik og religion
 • Sex og pornografi
 • Tobaksvarer

No-go logo liste

Virksomheder, som ikke må bruge Dyrenes Beskyttelses logo eller få deres logo i Dyrenes Beskyttelses materiale, fx website

 • Indeholder ikke bæredygtigt produceret soya eller palmeolie
 • Animalske fødevarer (undtagen økologiske produkter og produkter med "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse")
 • Dyreartikler, der strider mod Dyrenes Beskyttelses værdier og retningslinjer
 • Dyrehandlere, websites mv., der sælger og forhandler dyr, medmindre der er indgået separat aftale om retningslinjer
 • Kemisk industri, herunder gødning og sprøjtemidler
 • Kosmetik og personlig pleje (medmindre produktet er miljøvenligt og beviseligt IKKE testet på dyr)
 • Medicinal, hverken producenter eller distribution
 • Tøjproducenter og forhandlere, som producerer eller sælger produkter med pels produceret udelukkende for pelsens skyld, eller produceret under forhold, som Dyrenes Beskyttelse ikke kan acceptere

Dyrenes Beskyttelse forbeholder sig til enhver tid ret til at afvise økonomisk støtte, hvis Dyrenes Beskyttelse vurderer, virksomheden ikke opererer inden for Dyrenes Beskyttelses værdimæssige, formålsmæssige samt etiske rammer.

 • Dyrenes Beskyttelses logo må alene bruges, når Dyrenes Beskyttelse er afsender af budskabet.
 • Brug af Dyrenes Beskyttelses logo i markedsføringsmæssig sammenhæng skal altid godkendes af Dyrenes Beskyttelse.
 • Dyrenes Beskyttelses logo kan alene bruges, så det tydeligt fremgår, at det er en del af et erhvervssamarbejde. Økonomisk støtte: Fx ’Vi støtter Dyrenes Beskyttelse’ eller ’Ved køb går x kr. til Dyrenes Beskyttelse’.
 • Fælles afsender: Fx Virksomhed X og Dyrenes Beskyttelse har indgået samarbejde om xx. Undtagen herfra er licensaftaler.
 • Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse er et akkrediteret mærke, hvortil der hører et regelsæt og gennemføres årlig kontrol af producenterne. Formuleringer om anbefalet af Dyrenes Beskyttelse og brug af logoet for ’ Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse’ må kun bruges på produkter fra producenter under mærket. Brugen af mærket skal altid bruges i tilknytning til produktet, og på en sådan måde at der ikke er tvivl om, hvilken ingrediens/produkt, der er anbefalet.
 • Guides, evalueringer mv. fra Dyrenes Beskyttelse må ikke bruges som særskilt rekommandation fra Dyrenes Beskyttelse uden forudgående aftale.
 • Et privattegnet medlemskab må ikke bruges som udtryk for støtte fra en erhvervsvirksomhed.

Har du spørgsmål til samarbejdskoncepterne for erhvervsvirksomheder?

Kontakt erhvervsfundraiser Sonja Brkic her.