Fonde

Forhenværende plantageejer Hans Kiers Fond

Administreres af Dyrenes Beskyttelse

Fondens formål er at yde finansiel støtte til opførelse eller indretning af dyrevenlige stalde, der blandt andet kan sikre dyrenes naturlige behov, eller til andre foranstaltninger, der tilgodeser hensynet til gode, dyrevenlige forhold for kvæg og anden besætning. Der kan tillige ydes støtte til forskningsprojekter inden for disse områder.

Der afholdes møde i Hans Kiers Fondens bestyrelse én gang årligt i løbet af årets 2. kvartal. 

Alle ansøgninger, der lever op til fondens formål, vil blive behandlet af fondens bestyrelse. Der kan løbende indsendes ansøgninger, som bliver behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde.

Ansøgninger bedes sendes elektronisk til: fond@dyrenesbeskyttelse.dk

Få vejledning til ansøgningsskemaet her.

 

Forstander Richard Petersen og Hustrus Legat for dyr

Administreres af Dyrenes Beskyttelse

Forstander Richard Petersen og hustrus legat uddeles som påskønnelse af en eller flere personer, der ofrer penge, ulejlighed og kærlighed på at gøre tilværelsen tålelig for vilde katte, omstrejfende hunde, vilde fugle mm. Tildeles fortrinsvis personer bosiddende i Hvalsø Kommune.

Ansøgninger om støtte skal være begrundede og tiltrådt af mindst to personer. Ansøgningsfristen er hvert år den 15. november, og alle ansøgninger behandles af Lejre Kommune i begyndelsen af det følgende år. 

Ansøgninger bedes sendes elektronisk til: fond@dyrenesbeskyttelse.dk

Få vejledning til ansøgningsskemaet her.