Bliv frivillig kredsformand eller kredsassistent

I Dyrenes Beskyttelse har vi 200 kredsformænd- og assistenter, som arbejder frivilligt for organisationen. De er fordelt over hele landet og kan dermed tage hånd om lokale dyreværnssager. Hvert år rykker kredsformændene ud til mere end 4000 dyreværnssager. 

Vil du være med?

For at være frivillig i Dyrenes Beskyttelse kræver det, at du har et stort engagement og viden om dyr og dyrevelfærd. Du skal have en god vurderingsevne og kunne indgå i dialog. Derudover skal du være klar til at afse en del af din fritid på at arbejde med lokale dyreværnssager. I oplæringstiden vil din titel være kredsassistent, hvor du vil blive støttet af nærmeste kredsformand i dit arbejde. Herefter får du mulighed for selv at blive kredsformand.

KRAV TIL EN KREDSFORMAND

 • Skal have viden om og respekt for dyr
 • Skal have en naturlig myndighed og en høj grad af troværdighed
 • Skal kunne gøre sig synlig i sit lokalsamfund
 • Skal kunne bevare overblikket i pressede situationer, være handlekraftig, og ikke lade sig styre af følelser
 • Skal have empati og forståelse for sociale/mentale problemer
 • Skal kunne kommunikere med alle slags mennesker og opføre sig, så man er velkommen igen.
 • Må ikke lade sig gå på af, at folk bliver vrede eller sure, når man henvender sig
 • Skal beherske it på let brugerniveau
 • Skal have adgang til en bil

HVAD LAVER MAN SOM AKTIV I DYRENES BESKYTTELSE?

Som aktiv i Dyrenes Beskyttelse arbejder man ulønnet som kredsformand.

Det er kredsformandens opgave at tage sig af lokale dyreværnssager, hvor dyr udsættes for vanrøgt, mishandling eller lider på anden vis. De lokale dyreværnssager drejer sig mest om katte, hunde, heste, udegående kreaturer, dyrehandlere og markeder samt dyretransporter og vilde dyr i naturen.

Hvert år løser kredsformændene omkring 12.000 sager om dyr, der i nød.

ARBEJDET SOM FRIVILLIG

En kredsformands opgaver er alsidige. Et godt kendskab til dyr og deres adfærd, god kommunikationsevne samt en god vurderingsevne er afgørende for, at opgaverne bliver løst bedst muligt.

Størstedelen af dyreværnssager løses gennem dialog mellem ejeren af dyret og den lokale kredsformand. Nogle sager er dog så alvorlige, at kredsformanden må tilkalde en dyrlæge og måske foretage en politianmeldelse. De 4 DB dyrlæger fra Dyrenes Beskyttelse står til rådighed i alle sager, hvor der skønnes behov for det og kan altid kontaktes, hvis der ønskes faglig sparring. Kredsformanden overholder altid lovgivningen, herunder reglerne om den private ejendomsret.

RESULTATER GENNEM DIALOG

Erfaringen i Dyrenes Beskyttelses er, at foreningen i langt de fleste tilfælde opnår resultater gennem dialog. Derigennem sikrer vi den bedste og hurtigste løsning for de involverede parter i en dyreværnssag.

For at optimere arbejdet, deltager kredsformændene løbende i kurser om dyrs behov, kurser om lovgivning, kommunikation, sagsbehandling og samarbejde med myndighederne. Dyrenes Beskyttelse sørger for kurser for kredsformændene, disse er obligatoriske for at kunne udføre arbejdet som kredsformand.

Hvis der er et behov i dit lokalområde, kan du også hjælpe på frivillig basis. Her kan du se, hvilke områder der har brug for hjælp.

OMRÅDE KØBENHAVN & BORNHOLM

 • København N
 • København S
 • Vallensbæk kreds
 • Brøndby kreds
 • Ishøj kreds
 • Rødovre kreds
 • Ballerup
 • Herlev kreds
 • Høje-Tåstrup kreds
 • Lyngby-Tårbæk
 • Gentofte
 • Bornholm kreds

Er du interesseret, så kontakt områdeformand Toni Lykke Christiansen, tlf. 27 43 68 69 eller e-mail tonilykke@gmail.com  

OMRÅDE ROSKILDE

 • Roskilde (Midtby)

Er du interesseret, så kontakt områdeformand Tobias Holm, tlf. 26 58 13 98 eller e-mail tobaholm@gmail.com  

OMRÅDE NORDSJÆLLAND

 • Gribskov kreds (gerne bosiddende nær Helsinge)
 • Egedal kreds (gerne bosiddende nær Stenløse eller Smørum)
 • Rudersdal
   

Er du interesseret, så kontakt områdeformand Lene Lindholm Christiansen,  tlf. 26 80 68 87 eller e-mail lenelindholm.db@gmail.com 

OMRÅDE VESTSJÆLLAND

 • Slagelse kreds (Gerne bosiddende i Skælskør-Korsør området)

Hvis du er interesseret, så kontakt områdeformand Arne Stevns Sørensen, tlf. 59 26 88 76 eller 40 26 88 76 eller e-mail ass@privat.dk  

OMRÅDE STORSTRØM

 • Lolland kreds (Gerne bosiddende nær Nakskov)
 • Næstved kreds

Er du interesseret, så kontakt dyrlæge Yvonne Johansen, tlf. 28 91 53 90 eller e-mail yj@dyrenesbeskyttelse.dk   

OMRÅDE FYN

 • Odense kreds
 • Svendborg kreds
 • Kerteminde kreds
 • Nyborg kreds

Er du interesseret, så kontakt områdeformand Nils Bursøe, tlf. 40 40 30 28 eller e-mail bursoee6@mail.tele.dk  

OMRÅDE SØNDERJYLLAND

 • Sønderjylland kreds

Er du interesseret, så kontakt områdeformand Hans Jørn Frisk, tlf. 20 11 59 22 eller e-mail mandbjerghus@mail.dk

OMRÅDE RIBE

 • Esbjerg kreds
 • Vejen kreds
 • Ølgod kreds

Er du interesseret, så kontakt områdeformand Jørn Rørvang, tlf. 21 28 20 05 eller e-mail jnrvarde@mail.dk

OMRÅDE VEJLE

Vi mangler frivillige i hele Vejle området, der kan dække i dagtimerne. Det gælder følgende kredse:

 • Fredericia
 • Hedensted
 • Horsens
 • Kolding
 • Vejle

Er du interesseret, så kontakt områdeformand Leila Andersen, tlf. 25 32 74 85 eller e-mail leilaandersen25@gmail.com

OMRÅDE AARHUS

 • Aarhus-Odder-Samsø kreds
 • Norddjurs-Syddjurs kreds
 • Randers-Favrskov
 • Silkeborg

Er du interesseret, så kontakt områdeformand Susanne Kjeldal Jensen, tlf. 20 13 61 19 eller e-mail susannekjeldaljensen@gmail.com 

OMRÅDE VIBORG

 • Skive kreds
 • Thisted kreds
 • Morsø kreds

Er du interesseret, så kontakt områdeformand Anne Marie Pilegaard, tlf. 97 97 77 44 eller 23 28 77 44 eller pr. e-mail am.pilegaard@gmail.com

OMRÅDE RINGKØBING

 • Herning kreds
 • Lemvig kreds
 • Struer kreds
 • Ringkøbing kreds (Gerne bosiddende nær Skjern)

Er du interesseret, kontakt områdeformand Jørgen Jensen, tlf. 21 44 02 39 eller e-mail jorjense@mail.dk

OMRÅDE NORDJYLLAND

 • Mariagerfjord kreds (Hobro)
 • Vesthimmerland (Farsø)
 • Frederikshavn & Læsø kreds (Skagen)

Er du interesseret, kontakt områdeformand Torben Pihl, tlf. 31 15 42 95 eller e-mail torben@pihlmail.dk

Dyrenes Beskyttelse er opdelt i 13 områder, og hvert område er herefter opdelt i et antal kredse svarende til kommunerne. Til at varetage det lokale dyreværnsarbejde er der i hver kreds valgt en eller flere kredsformænd. Ifølge foreningens vedtægter er det kredsen medlemmer, som vælger deres kredsformænd. Vi skal derfor gøre vores medlemmer opmærksom på følgende nyvalgte kredsformænd:

I område Storstrøm, Lolland kreds, er Lenette Hansen den 24. oktober blevet konstitueret som kredsformand. Evt. indsigelse skal ske til db@dyrenesbeskyttelse.dk senest den14. november 2018.

I område Storstrøm, Lolland kreds, er Kenni Hein Deleuran den 24. oktober blevet konstitueret som kredsformand. Evt. indsigelse skal ske til db@dyrenesbeskyttelse.dk senest den14. november 2018.

I område Nordsjælland, Halsnæs kreds, er Solvej Nielsen den 22. oktober blevet konstitueret som kredsformand. Evt. indsigelse skal ske til db@dyrenesbeskyttelse.dk senest den 12. november 2018.

I område Aarhus, Aarhus-Odder-Samsø kreds, er Michelle Braganza den 19. oktober blevet konstitueret som kredsformand. Evt. indsigelse skal ske til db@dyrenesbeskyttelse.dk senest den 9. november 2018.

I område Vejle, Fredericia kreds, er Luna Brandt den 19. oktober blevet konstitueret som kredsformand. Evt. indsigelse skal ske til db@dyrenesbeskyttelse.dk senest den 9. november 2018.