Bliv frivillig kredsformand eller kredsassistent

I Dyrenes Beskyttelse har vi 200 kredsformænd- og assistenter, som arbejder frivilligt for organisationen. De er fordelt over hele landet og kan dermed tage hånd om lokale dyreværnssager. Hvert år rykker kredsformændene ud til mere end 4000 dyreværnssager. 

Vil du være med?

For at være frivillig i Dyrenes Beskyttelse kræver det, at du har et stort engagement og viden om dyr og dyrevelfærd. Du skal have en god vurderingsevne og kunne indgå i dialog. Derudover skal du være klar til at afse en del af din fritid på at arbejde med lokale dyreværnssager. I oplæringstiden vil din titel være kredsassistent, hvor du vil blive støttet af nærmeste kredsformand i dit arbejde. Herefter får du mulighed for selv at blive kredsformand.

KRAV TIL EN KREDSFORMAND

 • Skal have viden om og respekt for dyr
 • Skal have en naturlig myndighed og en høj grad af troværdighed
 • Skal kunne gøre sig synlig i sit lokalsamfund
 • Skal kunne bevare overblikket i pressede situationer, være handlekraftig, og ikke lade sig styre af følelser
 • Skal have empati og forståelse for sociale/mentale problemer
 • Skal kunne kommunikere med alle slags mennesker og opføre sig, så man er velkommen igen.
 • Må ikke lade sig gå på af, at folk bliver vrede eller sure, når man henvender sig
 • Skal beherske it på let brugerniveau
 • Skal have adgang til en bil

HVAD LAVER MAN SOM AKTIV I DYRENES BESKYTTELSE?

Som aktiv i Dyrenes Beskyttelse arbejder man ulønnet som kredsformand.

Det er kredsformandens opgave at tage sig af lokale dyreværnssager, hvor dyr udsættes for vanrøgt, mishandling eller lider på anden vis. De lokale dyreværnssager drejer sig mest om katte, hunde, heste, udegående kreaturer, dyrehandlere og markeder samt dyretransporter og vilde dyr i naturen.

Hvert år løser kredsformændene omkring 12.000 sager om dyr, der i nød.

ARBEJDET SOM FRIVILLIG

En kredsformands opgaver er alsidige. Et godt kendskab til dyr og deres adfærd, god kommunikationsevne samt en god vurderingsevne er afgørende for, at opgaverne bliver løst bedst muligt.

Størstedelen af dyreværnssager løses gennem dialog mellem ejeren af dyret og den lokale kredsformand. Nogle sager er dog så alvorlige, at kredsformanden må tilkalde en dyrlæge og måske foretage en politianmeldelse. De 4 DB dyrlæger fra Dyrenes Beskyttelse står til rådighed i alle sager, hvor der skønnes behov for det og kan altid kontaktes, hvis der ønskes faglig sparring. Kredsformanden overholder altid lovgivningen, herunder reglerne om den private ejendomsret.

RESULTATER GENNEM DIALOG

Erfaringen i Dyrenes Beskyttelses er, at foreningen i langt de fleste tilfælde opnår resultater gennem dialog. Derigennem sikrer vi den bedste og hurtigste løsning for de involverede parter i en dyreværnssag.

For at optimere arbejdet, deltager kredsformændene løbende i kurser om dyrs behov, kurser om lovgivning, kommunikation, sagsbehandling og samarbejde med myndighederne. Dyrenes Beskyttelse sørger for kurser for kredsformændene, disse er obligatoriske for at kunne udføre arbejdet som kredsformand.

Hvis der er et behov i dit lokalområde, kan du også hjælpe på frivillig basis. Her kan du se, hvilke områder der har brug for hjælp.

Område København/Bornholm

 • Vallensbæk
 • Brøndby
 • Ishøj
 • Rødovre,
 • Hedehusene
 • Herlev
 • Høje-Tåstrup
 • Bornholm

Er du interesseret, så kontakt områdeformand Toni Lykke Christiansen, tlf. 27 43 68 69 eller e-mail tonilykke@gmail.com  

Område Roskilde

 • Roskilde Midtby

Er du interesseret, så kontakt områdeformand Tobias Holm, tlf. 26 58 13 98 eller e-mail tobaholm@gmail.com  

Område Nordsjælland

 • Helsinge
 •  Helsingør
 • Jægerspris
 • Stenløse
 • Måløv
 • Smørum

Er du interesseret, så kontakt områdeformand John Stubtoft Nielsen,  tlf. 24 63 20 56 eller e-mail dbstubtoft@gmail.com  

Område Vestsjælland

 • Slagelse (Korsør området)

Hvis du er interesseret, så kontakt områdeformand Arne Stevns Sørensen, tlf. 59 26 88 76 eller 40 26 88 76 eller e-mail ass@privat.dk  

Område Storstrøm

 • Vestlolland
 • Nakskov
 • Guldborgsund

Er du interesseret, så kontakt dyrlæge Yvonne Johansen, tlf. 28 91 53 90 eller e-mail yj@dyrenesbeskyttelse.dk   

Område Fyn

 • Odense
 • Svendborg
 • Kerteminde

Er du interesseret, så kontakt områdeformand Nils Bursøe, tlf. 40 40 30 28 eller e-mail bursoee6@mail.tele.dk  

Område Sønderjylland

 • Aabenraa

Er du interesseret, så kontakt områdeformand Hans Jørn Frisk, tlf. 20 11 59 22 eller e-mail mandbjerghus@mail.dk

Område Ribe

 • Esbjerg
 • Vejen

Er du interesseret, så kontakt områdeformand Jørn Rørvang, tlf. 21 28 20 05 eller e-mail jnrvarde@mail.dk

Område Vejle

Her mangler vi p.t. ingen kredsformænd

Område Århus

 • Århus
 • Djursland

Er du interesseret, så kontakt områdeformand Mette Tvede Andersen, tlf. 21 74 53 22 eller e-mail mettetvede@live.com  

Område Viborg

 • Skive
 • Thisted
 • Morsø

Er du interesseret, så kontakt områdeformand Anne Marie Pilegaard, tlf. 97 97 77 44 eller 23 28 77 44 eller pr. e-mail am.pilegaard@gmail.com

Område Ringkøbing

 • Herning
 • Lemvig
 • Struer
 • Skjern

Er du interesseret, kontakt midlertidig områdeformand Jørgen Jensen, tlf. 21 44 02 39 eller e-mail jorjense@mail.dk

Område Nordjylland

 • Aalborg
 • Jammerbugt
 • Mariagerfjord

Er du interesseret, kontakt områdeformand Kurt Isaksen, tlf. 98 44 37 70 eller 40 14 47 70 eller e-mail kurt.isaksen@skagennet.dk