Hvalp

Har du tid og lyst til at hjælpe dyr i nød?

I Dyrenes Beskyttelse har vi omkring 200 frivillige kredsformænd- og assistenter, som tager hånd om lokale dyreværns- og dyreredningssager over hele landet. Hvert år rykker vores kredsformænd ud til mange tusind sager.

 

Har du tid og lyst til at hjælpe dyr i nød?

I Dyrenes Beskyttelse har vi omkring 200 frivillige kredsformænd- og assistenter, som tager hånd om lokale dyreværns- og dyreredningssager over hele landet. Hvert år rykker vores kredsformænd ud til mange tusind sager.

For at være frivillig kredsformand- og assistent i Dyrenes Beskyttelse kræver det, at du har et stort engagement, gode vurderingsevner, samt være i stand til at kunne indgå i rolig og høflig dialog med folk i ofte stressede situationer. Derudover skal du være klar til at afse en del af din fritid på at arbejde med lokale dyreværns- og dyreredningssager. Viden om dyr og dyrevelfærd er et plus.

I oplæringstiden vil din titel være kredsassistent, hvor du vil blive støttet af nærmeste kredsformand i dit arbejde. Herefter får du mulighed for selv at blive kredsformand.

 

KRAV TIL EN KREDSFORMAND

 • Skal have viden om og respekt for dyr
 • Skal have en naturlig myndighed og en høj grad af troværdighed
 • Skal kunne gøre sig synlig i sit lokalsamfund
 • Skal kunne bevare overblikket i pressede situationer, være handlekraftig, og ikke lade sig styre af følelser
 • Skal have empati og forståelse for sociale/mentale problemer
 • Skal kunne kommunikere med alle slags mennesker og opføre sig, så man er velkommen igen.
 • Må ikke lade sig gå på af, at folk bliver vrede eller sure, når man henvender sig
 • Skal beherske it på let brugerniveau
 • Skal have adgang til en bil

HVAD LAVER MAN SOM AKTIV I DYRENES BESKYTTELSE?

Som aktiv i Dyrenes Beskyttelse arbejder man ulønnet som kredsformand.

Det er kredsformandens opgave at tage sig af lokale dyreværnssager, hvor dyr udsættes for vanrøgt, mishandling eller lider på anden vis. De lokale dyreværnssager drejer sig mest om katte, hunde, heste, udegående kreaturer, dyrehandlere og markeder samt dyretransporter og vilde dyr i naturen.

Hvert år løser kredsformændene omkring 12.000 sager om dyr, der i nød.

ARBEJDET SOM FRIVILLIG

En kredsformands opgaver er alsidige. Et godt kendskab til dyr og deres adfærd, god kommunikationsevne samt en god vurderingsevne er afgørende for, at opgaverne bliver løst bedst muligt.

Størstedelen af dyreværnssager løses gennem dialog mellem ejeren af dyret og den lokale kredsformand. Nogle sager er dog så alvorlige, at kredsformanden må tilkalde en dyrlæge og måske foretage en politianmeldelse. De 4 DB dyrlæger fra Dyrenes Beskyttelse står til rådighed i alle sager, hvor der skønnes behov for det og kan altid kontaktes, hvis der ønskes faglig sparring. Kredsformanden overholder altid lovgivningen, herunder reglerne om den private ejendomsret.

RESULTATER GENNEM DIALOG

Erfaringen i Dyrenes Beskyttelses er, at foreningen i langt de fleste tilfælde opnår resultater gennem dialog. Derigennem sikrer vi den bedste og hurtigste løsning for de involverede parter i en dyreværnssag.

For at optimere arbejdet, deltager kredsformændene løbende i kurser om dyrs behov, kurser om lovgivning, kommunikation, sagsbehandling og samarbejde med myndighederne. Dyrenes Beskyttelse sørger for kurser for kredsformændene, disse er obligatoriske for at kunne udføre arbejdet som kredsformand.

Hvis der er et behov i dit lokalområde, kan du også hjælpe på frivillig basis. Her kan du se, hvilke områder der har brug for hjælp.

OMRÅDE KØBENHAVN & BORNHOLM

 • Ishøj kreds
 • Rødovre kreds
 • Herlev kreds
 • Amager
 • Centrum af København

Er du interesseret, så læs mere om København her

Er du interesseret så læs mere om Bornholm her.

OMRÅDE ROSKILDE

 • Stevns kreds (Store Heddinge)

Er du interesseret så læs mere her.

OMRÅDE NORDSJÆLLAND

Vi mangler ikke frivillige i øjeblikket.

OMRÅDE VESTSJÆLLAND

 • Slagelse kreds (Gerne bosiddende i Skælskør-Korsør området)

Er du interesseret så læs mere her.

OMRÅDE STORSTRØM

Vi mangler ikke frivillige i øjeblikket.

OMRÅDE FYN

Vi mangler ikke frivillige i øjeblikket.

OMRÅDE SØNDERJYLLAND

 • Sønderborg kreds
 • Haderslev kreds

Er du interesseret, så kontakt områdeformand Hans Jørn Frisk, tlf. 20 11 59 22 eller e-mail hanfri@dyrenesbeskyttelse.dk

OMRÅDE RIBE

 • Esbjerg kreds
 • Vejen kreds
 • Ølgod kreds

Er du interesseret, så kontakt områdeformand Jørn Rørvang, tlf. 21 28 20 05 eller e-mail joeroe@dyrenesbeskyttelse.dk

OMRÅDE VEJLE

Vi mangler frivillige i hele Vejle området, der kan dække i dagtimerne. Det gælder følgende kredse:

 • Horsens kreds
 • Hedensted kreds
 • Vejle kreds

Er du interesseret, så kontakt områdeformand Leila Andersen, tlf. 25 32 74 85 eller e-mail leiand@dyrenesbeskyttelse.dk

OMRÅDE AARHUS

Vi mangler ikke frivillige i øjeblikket.

OMRÅDE VIBORG

 • Skive kreds
 • Thisted kreds
 • Morsø kreds

Er du interesseret, så kontakt områdeformand Anne Marie Pilegaard, tlf. 97 97 77 44 eller 23 28 77 44 eller pr. e-mail annpil@dyrenesbeskyttelse.dk

OMRÅDE RINGKØBING

 • Herning kreds
 • Ikast-Brande
 • Holstebro
 • Lemvig kreds
 • Struer kreds
 • Ringkøbing kreds (Gerne bosiddende nær Skjern)

Er du interesseret, kontakt områdeformand Ebbe Milter Jensen, tlf. 29 61 84 57 eller e-mail ebbjen@dyrenesbeskyttelse.dk

OMRÅDE NORDJYLLAND

 • Mariagerfjord kreds (Hobro)
 • Vesthimmerland kreds (Farsø)
 • Frederikshavn & Læsø kreds (Skagen)

Er du interesseret, kontakt områdeformand Julie Bergstedt, tlf. 26 36 69 41 eller e-mail jul.ber@dyrenesbeskyttelse.dk 

Dyrenes Beskyttelses politik for behandling af persondata ved rekruttering af frivillige.

Dyrenes Beskyttelse er opdelt i 13 områder, og hvert område er herefter opdelt i et antal kredse svarende til kommunerne. Til at varetage det lokale dyreværnsarbejde er der i hver kreds valgt en eller flere kredsformænd. Ifølge foreningens vedtægter er det kredsen medlemmer, som vælger deres kredsformænd. Vi skal derfor gøre vores medlemmer opmærksom på følgende nyvalgte kredsformænd:

I område Roskilde, Roskilde kreds, er Peter Sølling Sørensen den 22.08.2023 blevet konstitueret kredsformand. Evt. indsigelse skal ske til db@dyrenesbeskyttelse.dk senest 07.09.2023.

I område Nordjylland, Brønderslev kreds, er Christian Fanøe Skriver den 04.08.2023 blevet konstitueret kredsformand. Evt. indsigelse skal ske til db@dyrenesbeskyttelse.dk senest 18.08.2023.