Hans Kiers Fond

Dyrenes Beskyttelse administrerer  fonden Forhenværende plantageejer Hans Kiers Fond

Fondens formål er at yde finansiel støtte til opførelse eller indretning af dyrevenlige stalde, der blandt andet kan sikre dyrenes naturlige behov, eller til andre foranstaltninger, der tilgodeser hensynet til gode dyrevenlige forhold for kvæg og anden besætning. Der kan tillige ydes støtte til forskningsprojekter indenfor disse områder.

Der afholdes møde i Hans Kiers Fond bestyrelse en gang årligt i løbet af årets 2. kvartal. 

Alle ansøgninger, der lever op til fondens formål vil blive behandlet af fondens bestyrelse. Der kan løbende indsendes ansøgninger, som bliver behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde.

Ansøgninger bedes sendes elektronisk til: fond@dyrenesbeskyttelse.dk