Vejledning: Kom i betragtning til hund fra Nordjyllands Internat

Hvor kommer hundene fra?

Hundene fra Nordjyllands Internat kommer fra dyreværnssager, eller fra private hjem, hvor ejer ikke længere kan have hunden. Det kan der være mange årsager til: Sygdom, skilsmisse, flytning, forkert valg, manglende tid, problemer man ikke kan håndtere, dødsfald osv.

Er hunden rejseklar?

Ja, når den er online på vores hjemmeside er den klar til et nyt hjem. Inden da er den sundheds undersøgt af vores dyrlæge fra Frederikshavn Dyrehospital. Hunden er chipmærket, registreret i Dansk Hunderegister, vaccineret inden for det sidste år og behandlet for lopper og orm hvis det er nødvendigt.

Vores fagligt kompetente medarbejdere har brugt meget tid på at lære den enkelte hund at kende. På den baggrund har vi et klart billede af, hvordan hundens nye hjem skal være. Alle hunde kommer med ”baggage”. Bagagen er hundens erfaringer, eller mangel på samme. Indlæringsevne, adfærd i givne situationer, om den er velsocialiseret og miljøtrænet, om den er vant til børn eller kat, har den gået til træning, trækker den i linen, og meget, meget mere.

Skal man bare komme på besøg i åbningstiden og se på hund?

Nej. Vi tager aldrig kunder med ned i vores hundestald for at se på hund. Vi forventer at nye hundeejere nøje har overvejet det at have hund. Hvilken størrelse og hvilket aktivitetsniveau der passer bedst. Dermed skal nye hundeejere også selv overveje nøje hvilken hund, der eventuelt passer ind strukturen i deres hjem. Der betyder at den nye familie kommer for at se på en specifik hund og ikke bare for at ”shoppe”.

Hvad skal man så gøre?

Man skal følge med på vores hjemmeside www.nordjyllandsinternat.dk.Her lægges hundene op med billede og beskrivelse når de er rejseklare. Beskrivelserne er korte og præciserer det vigtigste for netop denne hund. Finder man en hund her, som man mener at have de rigtige rammer for, så ringer man til os på 88770307. Vi laver et telefoninterview, hvor vi får klarlagt, om det kan være et nyt blivende hjem for hunden.

Hvis det lyder til, at der er muligheder, så inviterer vi dig til en samtale på internatet. Ved denne samtale skal alle husstandens medlemmer deltage, så vi får det bedste grundlag. Hvis vi tror på at det er det rigtige match, så møder du hunden. Du får mulighed for at være sammen med den og gå tur med den inden du afgør, om du også synes det er det rigtige match. Har I en hund i forvejen, skal den med, så mødet mellem de to hunde foregår på internatet, med os som observatører.

Telefon interview – hvad spørger vi om?

Det afhænger af hvilken hund du ringer om. Men vi vil helt sikker gerne vide noget om:
Hvordan ser husstanden ud (familie, single, ægtepar hvor børn er flyttet hjemmefra)

  • Hvordan bor du/I (lejlighed, rækkehus, hus i byen eller på landet)
  • Børn (er der børn i hjemmet eller kommer børnebørnene ofte på besøg)
  • Er der andre dyr i hjemmet (hund, kat, fugle eller andet)
  • Hvor længe skal hunden være alene
  • Hvilken erfaring har du med hund
  • Hvilke aktiviteter har du tænkt dig at lave sammen med hunden
  • Hvor klar er du (står du og skal på ferie eller flytte)
  • Hvorfor er det lige denne hund du ringer på

Er hunden gratis?

Nej, alle vores hunde koster kr. 3.500

Hundenes fortid:

Mange af vores hunde er helt uproblematiske. Men andre af vores hunde har særlige behov pga. den ”bagage” de kommer til internatet med.
Det kan f.eks. være at hunden ikke har lært at være alene hjemme. Eller at den har et stærkt ressourceforsvar. Det kan være den er udfarende med andre hunde. Eller usikker på børn.

Ovenstående eksempler er problematikker, der skal arbejdes særligt med og som kræver en særlig indsats fra ny ejer.

Vores erfarne medarbejdere gør et meget stort arbejde med at kortlægge hundens fortid. Og vi er altid ærlige! Vi arbejder også målrettet med de problematikker der må være. Disse hunde er ikke ”færdige” og uproblematiske. Derfor er kravene til deres nye hjem større. Derfor er vi også meget specifikke i hvilken familie der egner sig til den enkelte hund. Og vi kan godt finde på at sige ”nej” til folk der ønsker en bestemt hund. Det skal ikke forstår sådan at der er noget i vejen med familien, blot at de ikke er den rigtige familie til den konkrete hund.

Kan jeg blive skrevet op til hund?

Nej, vi har ikke ressourcerne til at holde styr på et kartotek over folks ønsker.

Stor beslutning

At få hund er en stor beslutning som gerne skal give gensidig glæde de næste mange år. Det er tidskrævende, og ofte er vores hunde mere tidskrævende, netop på grund af den baggage de kommer med. De har tabt deres hjem én eller flere gange. Og det er vores målsætning at finde det bedste og blivende hjem for netop denne hund.

Alt for mange hunde er alene alt for mange timer om dagen. Man bør sætte sig ind i hundens basale behov. Og regne lidt på økonomien. Den skal have mad af god kvalitet for at trives - resten af livet! Nordjyllands Internat anbefaler Royal Canin foder – det er også det foder vi bruger på internatet. Den skal have en lovpligtig ansvarsforsikring. Et lovpligtigt navneskilt. Med fordel måske også at man melder sig til god hundetræning med positiv forstærkning. Man køber sig ikke til fokus, tillid og samarbejde. Det bygger man op, sammen.

De fleste hunde er avlet til et bestemt formål. Og kræver at man har mulighed for at give den indhold og aktivering i forhold til racen. Den skal holdes sund og rask. Nordjyllands Internat anbefaler Gjensidig Forsikring. Legetøj, et sovested, og sikkerhed under transport. Men fremfor alt, mulighed for at være en del af en hverdag, med overskud, nærvær og kærlighed. Og skal du på ferie og hunden ikke skal med, så skal du have en plan.

En hund er ikke bare en hund

Måske har du erfaring med hund. Uanset hvad, så er ikke to hunde ens. Der er racetypiske træk og individforskelle. Hunden er et produkt af dens tidligere oplevelser. Den skal have tid til at ”lande” i sit nye hjem. Og det forventer vi naturligvis, at du har gjort dig en del tanker om, inden du henvender dig.

Når vi formidler hunde fra Nordjyllands Internat, så gør vi et stort arbejde for at sikre os, at hunden kommer ud til sit absolut bedste og ........sidste hjem. Derfor stiller vi mange spørgsmål.

Kontakt os her:

Telefon 88 77 03 07 i åbningstiderne:

Mandag - Fredag: 09.30 - 17.00

Lørdag - Søndag: 11.00 - 16.00

På mail:

nordjylland@dyrenesbeskyttelse.dk

Adresse:

Nordjyllands Internat

Ålborgvej 775

9320 Hjallerup