1000 TAK FOR TO FANTASTISKE LØB

DONÉR DINE MEST MUDREDE ØJEBLIKKE

Vi vil gerne samle alle de sjove øjeblikke fra Muddy Dog 2019 i Galleriet herunder. Så doner dine bedste billeder fra Muddy Dog 2019, uanset om de er mudrede, sjove, våde, morsomme eller bare giver et godt indtryk af, hvordan det var at være med.

Betingelser: Når jeg uploader billed på denne side, så overdrager jeg de fulde rettigheder til billedet til Dyrenes Beskyttelse, herunder at Dyrenes Beskyttelse må bruge dem i enhver form i markedsføringsøjemed, på sociale medier og i andre relevante sammenhænge.

Samtidig bekræfter jeg, at jeg har fået tilladelse af alle personer på billedet til ovenstående overdragelse af rettighederne til Dyrenes Beskyttelse, og at de har givet mig samtykke til, at billedet må anvendes af Dyrenes Beskyttelse.

Overdragelsen er uigenkaldelig og vederlagsfrit.

Foto krediteres så vidt muligt i sammenhæng med billedet.

VINDERE

LAV DIN HELT EGEN INDSAMLING TIL FORDEL FOR DE SVIGTEDE DYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALT DET PRAKTISKE

Til Muddy Dog er mange hunde samlet. Vi forventer 300 deltagende hunde i løbet af dagen. Dertil kommer 4-500 deltagende personer og tilskuere. Derfor er der nogle få krav, som I skal opfylde:

Hundetegn

Det er lovpligtigt, at din hund bærer et hundetegn med ejers navn og fulde adresse. Det er ikke lovpligtigt, at der står telefonnummer. Men det er umådeligt praktisk, hvis din hund kommer væk fra dig. På Muddy Dog må hundene ikke gå løs, men det kan jo ske, at en hund får revet sig løs.

Lovpligtig ansvarsforsikring

Det er også lovpligtigt at have ansvarsforsikring på din hund. Ansvarsforsikringen dækker de skader, som din hund forårsager på andre mennesker, dyr og ejendom. Vi håber naturligvis ikke, at der kommer nogle skader, men vi har samariter og dyrlæger klar, hvis det sker.

Du skal selv betale dyrlægen på Muddy Dog, hvis din hund skal i behandling. Den lovpligtige ansvarsforsikring dækker ikke skader eller sygdom på din egen hund.

Hvis du ikke har en dyreforsikring, så kan du tegne en gennem Dyrenes Beskyttelse i Gjensidige Forsikring (link til https://www.gjensidige.dk/privat/partner/dyrenes-beskyttelse). Så støtter du samtidig Dyrenes Beskyttelse, og er du medlem får du gratis pasning af din hund, hvis du eller en i din nærmeste familie bliver indlagt. Ligesom du får gratis dækning i udlandet.

Vaccinationer

Din hund skal have basisvaccination, som bla. sikrer mod hundesyge, parvovirus og smitsom leverbetændelse. Tjek med din dyrlæge, hvis du er i tvivl.

Sele

Af hensyn til din hund, så anbefaler vi, at linen fastgøres i en sele på din hund. Når mange hunde er samlet kan det ikke udelukkes, at din hund kommer til at trække i linen. Selen giver den mindste belastning på din hund ved træk eller hurtige ryk i linen. 

Sele er ikke et ufravigeligt krav men en anbefaling. Brede halsbånd der dækker minimum 2 halshvirvler, kan også være en fin løsning. Selen anbefaler vi fordi den støtter hunden på flere punkter af kroppen, og giver hunden en bedre bevægelighed. Et smalt halsbånd kan give ubehag og påvirke halshvirvler og luftveje negativt hvis hunden fare frem og halsbåndet strammes hårdt. Det handler også i høj grad om hvordan hunden er blevet trænet og har den aldrig gået med sele før, vil der være et arbejde i alt træne og tilvende den til det.

Linen

Det sidste punkt er ikke et krav, men en henstilling. Når mange hunde og mennesker er sammen - som på Muddy Dog - så er flexiliner ikke hensigtsmæssige. Andre kan falde over dem, de kan vikle sig ind i hinanden og så videre. Derfor indstiller vi til, at du ikke bruger flexiline på Muddy Dog.

GENERELT

Alle deltagere og tilskuere skal overholde følgende regler og eventuelle instrukser eller forskrifter, der gives på dagen for arrangementet af Muddy Crew. 

 1. Deltagergebyret kan ikke refunderes. Billetter refunderes ikke op til 7 dage før eventets start.
 2. Alle deltagere og ledsagede mindreårige deltager udelukkende på eget ansvar. Dyrenes Beskyttelse kan ikke holdes ansvarlig for skader, død, ødelagte eller mistede genstande, med mindre disse er forårsaget af Dyrenes Beskyttelse og kan henføres til forsømmelighed fra Dyrenes Beskyttelses side. Enhver deltager, der er usikker på hvorvidt de selv, eller personen de har ansvar for, har den fornødne fysik til at gennemføre ruten, bør søge vejledning hos en læge forud for arrangementet.
 3. Dyrenes Beskyttelse tager alle forholdsregler for at minimere deltagernes risiko for tilskadekomst under selve eventen. Alle deltagere i Muddy Dog accepterer, at der kan være forhold eller omstændigheder ud over Dyrenes Beskyttelses kontrol, der kan føre til uforudsete risici. Hvis du har spørgsmål i den forbindelse, skal du kontakte Muddy Dog-teamet, inden du tilmelder dig eventen. Deltagere med ansvar for en deltagende mindreårig, skal være ekstra opmærksomme på at sikre, at denne overvåges hensigtsmæssigt for at mindske risikoen for tilskadekomst. Alle deltagere forpligter sig ligeledes til at prioritere sikkerheden for alle andre deltagere og deres hunde. 
 4. Vi anbefaler, at man har en stivkrampevaccination, der er aktiv.

Regler for tilmelding 

 1. Børn mellem 8-15 år skal deltage sammen med en ledsagende voksen på 18 år eller derover. 
 2. Hvis du tilmelder et barn under 16 år, bekræfter du samtidig, at du har ansvar for barnet. Derudover accepterer du, at barnet overholder alle tilmeldingsreglerne. 
 3. På dagen for arrangementets afholdelse, skal alle deltagere overholde de regler, der udstikkes af politiet og/eller Muddy Crewet. 
 4. Desværre egner hundeløbet sig ikke til deltagelse af gangbesværede, kørestolsbrugere eller lignende. 
 5. Deltagere der ankommer for sent til arrangementet skal henvende sig i informationsteltet og følge givne instrukser. 
 6. Vi forbeholder os ret til at ændre hundeløbets bane på dagen for eventets afvikling for at undgå eventuelle uventede komplikationer, der kan påvirke Muddy Crewet, deltagere, frivillige, tilskuere og/eller hunde. 
 7. Tilskuere til Muddy Dog deltager helt og holdent på eget ansvar, og må kun opholde sig på angivne områder. 
 8. Deltagerne og deres hunde inddeles i kategorier, og deltagernes starttider varierer derfor alt efter hundens størrelse. Deltagerne sendes afsted med 5-10 minutters mellemrum mellem kl. 10.00 og ca. kl. 16.00. Start – og sluttidspunkt kan ændres afhængig af det samlede deltagerantal. De endelige starttider vil blive sendt til alle deltagere via e-mail ca. to uger før arrangementet. 

På dagen

 1. Muddy-Dog anmoder om, at alle deltagere afstår fra at ryge under hundeløbet. 
 2. Muddy-Dog anmoder deltagere og tilskuere om at tage hensyn og afstå fra aggressiv adfærd eller fornærmende sprog overfor andre deltagere, vores arrangører og frivillige. 
 3. Hundeløbets bane er specielt tilpasset, således at deltager og hund kan løbe/gå banen sammen. Der må kun være en hund pr. voksen deltager på banen ad gangen. Det er deltagernes ansvar, at de altid har kontrol over deres hund, og hunden skal altid føres i snor af en voksen over 16 år. 
 4. Muddy-Dog forbeholder sig ret til at diskvalificere enhver person eller hund fra eventen, hvis de bryder reglerne eller udgør en fare for andre deltagere, hunde, frivillige, Muddy Crewet eller tilskuere.   
 5. Det må forventes at sko og tøj bliver vådt og mudret, derfor tilrådes det at have praktisk tøj og fodtøj på. 


Regler for deltagelse – hunde: 

 1. Deltagerne skal selv samle afføring op efter deres hund – Der vil være poser til rådighed på dagen, men tag gerne ekstra med. 
 2. De deltagende hunde skal altid være i sele – vi anbefaler på det kraftigste, at der ikke bruges flexi-line.  
 3. Deltagerne skal altid have kontrol over deres hund 
 4. Max en hund pr. voksne deltager. 
 5. Deltagere skal have den lovpligtige ansvarsforsikring for hund.
 6. Vi anbefaler, at deltagerne roser og belønner deres hunde under hundeløbet. Hvis en hund har problemer med en forhindring, anbefaler vi at gå uden om den. Undgå altid forhindringer du eller din hund utrygge med. Vi forbeholder os ret til at nægte enhver hund eller ejer deltagelse, hvis vi anser, at de ikke kan opfylde de specificerede krav.
 7. Det vigtigste er, at hunde og mennesker nyder udfordringen, så hvis en hund bliver nervøs, utryg eller stresset, forbeholder vi os ret til at tage hunden ud af hundeløbet. 
 8. Hundeejere tilmelder sig selv og deres hunde på eget ansvar. Dyrenes Beskyttelse kan derfor ikke holdes ansvarlig for skader, der opstår som følge af deltagelsen i Muddy Dog. Herunder dem, der er forårsaget af vand og/eller mudder, der er en del af banens forhindringer. 
 9. Hunden skal være socialiseret og kunne omgås andre hunde.
 10. Hunden skal være vaccineret og i god helbredsmæssig stand.
 11. Alle deltagere skal rette sig efter Muddy Crewet.

Regler for frivillige

 1. Frivillige på dagen må ikke være bange for at omgås hunde.
 2. Terrænet er desværre ikke tilgængeligt for gangbesværede.
 3. Frivillige deltager på eget ansvar.
 4. Alle frivillige skal overholde de regler, der udstikkes af Dyrenes Beskyttelse.
 5. Vi anbefaler at frivillige er stivkrampevaccinerede.
   

Når du køber billetter til Muddy Dog 2019, støtter du de svigtede dyr på Dyrenes Beskyttelses internater i Danmark. Hver dag hele året rundt bliver der indleveret svigtede dyr til internaterne. På internaterne arbejder et dedikeret personale og en stab af frivillige med at give dyrene en ny chance. Få en sjov dag med din bedste ven og giv de svigtede dyr en ny chance.

Bliv klar til Muddy Dog

Muddy Dog handler om at have en sjov dag; ikke om at komme først over målstregen. Så du kan tage turen i det tempo, der passer din hund og dig. Du skal særligt være opmærksom på tempoet, hvis din hund er:

 • Hvalp eller unghund
 • En ældre hund
 • Overvægtig hund
 • Fladnæsede (Brachycephale)

Hvalp eller unghund

Hvis din hund er under 1½ år, må du ikke løbe med den. Det kan være direkte skadeligt for dens muskler, knogler, ledbånd og sener, da den ikke er færdigudviklet. En tommelfingerregel er, at din hvalp kan gå 1 minut for hver uge, den har i alder (altså en 26 uger gammel hvalp må gå 26 min. sammenhængende). Muddy Dog ruten er ca. 3 km, så i rolig gang skal din hund helst være ældre end 40 – 45 uger for at gå hele ruten.

Ældre eller overvægtig

Hvis din hund er ældre eller overvægtig, anbefaler vi, at du taler med din dyrlæge, hvis I ikke er vant til at gå ture på 3 km eller længere. 

Fladnæsede (Brachycephale)

Nogle hunderacer er avlet, så de har meget korte snuder. Det kan fx være Mops, Engelsk Bulldog, Fransk Bulldog, Pekingeser, Lhasa Apso, Shih Tzu, Shar Pei, Cavalier King Charles Spaniel, Boston Terrier, Boxer, Dogue de Bordeaux med flere. Disse racer kan have udfordringer med vejrtrækningen. Derfor skal du være særligt opmærksom på din hunds velbefindende, hvis du har en hund med flad næse, der ikke er vant til at gå ca. 3 km. Hvis din hund viser tegn på åndenød eller bliver uvillig til at bevæge sig, så skal du holde en pause med den. Spørg gerne din dyrlæge, inden I deltager i Muddy Dog.

Kom godt i gang med træningen

Det er helt ok at gå ruten, men hvis I bliver ramt af stemingen og gerne vil løbe ruten, så er her et par gode råd, hvis du og din hund ikke er vant til at løbe sammen:

 • Start med at træne at løbe sammen her i ugerne inden løbet. Dels fordi det er en fordel, hvis hunden er vant til, at når I løber, så skal den ikke standse op og snuse. Og dels fordi hunde også skal være i form og trænes til at løbe 3 km, hvis den kun er vant til gåture.
 • Start med at løbe mindre strækninger, fx ved at lave intervalløb, hvor I skiftevis løber og går. For hver løbetur øger du intervallerne med løb, så I går mindre og løber mere på hver tur. Hvor langt hvert interval skal være afhænger af din hund og dens form. Spørg evt. din dyrlæge.
 • Start med at løbe ture, hvor I plejer at gå ture. Det er en dårlig ide at tage i hundeskoven eller andre steder, hvor din hund er vant til at løbe frit.
 • Det vil være en fordel, hvis I kan undgå at starte løbetræning på asfalt, men i stedet finder blødere underlag som græs, sand og skovbund. Hundens trædepuder skal lige som muskler og led gradvist vænnes til øget slitage og brug. Muddy Dog foregår på græs og grus. Hvis det ikke er muligt at finde et blødt underlag at starte på, så vær ekstra opmærksom på ikke at gøre løbeintervallerne for lange for din hund.
 • Tag godbidder med så du kan få din hunds opmærksomhed, hvis der kommer distraktioner undervejs, fx andre hunde eller katte. I får de bedste ture, hvis din hund er vænnet til, at når I løber sammen, så skal den ikke standse op og hilse på andre hunde.
 • Når I løber sammen, er det en god ide at træne hunden til at løbe i samme tempo som dig ved din side, således at den ikke løber foran og kommer til at trække dig. Det er en belastning for hunden, hvis den trækker dig, fordi den løber stærkere end dig. Og det øger risikoen for at du falder, hvis din hund trækker. I skal finde et tempo, der passer jer begge.

Husk at medbringe vand til turen til både hund og menneske.

 

 

 

 

 

 

TAK TIL VORES SPONSORER

rene_sponsorbanner_750x200.jpg

maxizoosponsor_banner_750x200.jpg

hillssponsor_banner_750x200_0.jpg

renepoter_sponsorbanner_750x200.jpg

rene_sponsorbanner_750x200.jpg

MARS 750x200.png

bøghs_sponsorbanner_750x200.jpg

remasponsor_banner_750x200_0.png